ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Braslavas pagasts -> Vilzēnu tautas nams -> Mārtiņrožu balle

Deju kopai „Liepas” iegādāti jauni tērpi

Vilzēnu tautas nama senioru deju kopa ,,Liepas” piecu gadu jubilejas koncerta izskaņā uzstājās jaunajos tērpos. Koncertā notika projekta ,,Senioru deju kopas ,,Liepas” kvalitātes un daudzveidības uzlabošana” reprezentācija.

Šī projekta mērķis bija pilnveidot brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu Alojas novada vecāka gadagājuma sievietēm. Projekta ietvaros dejotājām tika nopirkts jauns tērpu komplekts – pusgarie svārki, blūze, kurpes un cepure.Kopējās izmaksas sasniedza 777, 00Ls, no kurām 90% -699,30 Ls ir ES atbalsts, bet 10% pašfinansējums. Projekts ir realizēts ar biedrības ,,Apmācības, kultūras un estētikas centrs ,,Vilzene”” atbalstu, kurai līdzfinansējumu dāvināja PKS ,,Braslava”.

Projekts tika īstenots ELFLA Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma ,,Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros.

Anita Gūtmane

29.10.2011.
Mārtiņrožu balle Vilzēnos

Vilzēnu tautas nama senioru deju kopa „Liepas”, novembrī atzīmējot piecus kopā nodejotos gadus, aicināja viesos savus draugus - deju kolektīvus, ar kuriem dejots kopā LSDA ( Latvijas Senioru Deju Asociācija ) organizētajos pasākumos un kolektīvus, ar kuriem saista sirsnīgāka draudzība.


Koncerta vadīšanas rūpes uzņēmās kolektīva vadītāja Liāna Ozoliņa. Dejotājas uzsāka koncertu ar pirmo kopā apgūto deju „Rodžers”. Koncerta gaitā L. Ozoliņa atcerējās jaukākos kopā pavadītos notikumus, tālākos koncertbraucienus.

Īpaša draudzība „Liepām” ir izveidojusies ar Trikātas deju kolektīvu „Sapnis”. Vilzēnu dāmas šo gadu laikā Trikātā bija viesojušās un dejojušas septiņas reizes. Darudzību noteikti stiprina kopīgā kolektīva vadītāja. Pie „Liepām” ciemojās kolektīvs „Rasa” no Alojas, „Minnas” no Mazsalacas, „Fejas” no Vaidavas, „Maģija” no Dikļiem, „Papardes”, „Vijolītes”, „Smiltesele” no Smiltenes. Katrs kolektīvs izdejoja savas mīļākas dejas.


Lai koncertā ne tikai dejotu, bet arī dziedātu, rūpējās Ķoņu dziedošās skolotājas, kuru dziesmu burvībai ļāvās viss dejotāju pulks ar kopīgu dziedāšanu.


Dejojot pēdējo koncerta deju, „Liepas” uz skatuves uznāca savos jaunajos tērpos, kas tika īpaši taupīti šim koncertam. Par tērpiem paldies tika teikts „Liepu” dejotājai un PKS „Braslava” vadītājai Anitai Gūtmanei.


Kopā ar jubilejas sveicieniem no viesu kolektīviem, „Liepas” saņēma arī sveicienu no Braslavas pagasta pārvaldes, PKS „Braslava” un Vilzēnu tautas nama pašdarbības kolektīviem.


Gaviļnieces lielu paldies teica savai vadītājai Liānai Ozoliņai, koncertmeistaram Ivaram Ozoliņam, visiem, kuri palīdzējuši kolektīvam - Veltai Sigajevai un Broņislavam Lapkovskim, Braslavas pagasta pārvaldei, Vilzēnu tautas nama vadītājai.

Dace Šķepaste,
Vilzēnu tautas nama vadītāja
 

Šī bija 1. Alojas novada Braslavas pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________