ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Aloja -> PII Auseklītis

01.10.2011.
Zelta rudens PII „Auseklītis”

Pienācis rudens – ar košām lapām, drošumu un tiešumu. Te nu viņš ir – zelta rudens. Laiks, kad stājas vasara, sastingst un pārvērš mirkļus atmiņās. Baudīsim pārmaiņu laiku visā tā krāšņumā, kad visu apkārtni ar neatvairāmu spēku pārņem zelta lapu drudzis, kuram ļaujamies arī mēs – „Auseklītis” darbinieki, audzēkņi un vecāki. Tas ir dabas varenais spēks, kas liek mums aktīvi darboties. Esam uzsākuši jaunu darba cēlienu. Bērnudārzā atkal dzirdamas bērnu līksmās balsis, satiekoties vienam ar otru un iepazīstot jaunos draugus. Sākas aktīvs darbs, apgūstot daudz jaunu iemaņu un zināšanu.

Šogad lielas pārmaiņas un bērnu sajūsmu ieguvuši bērnu rotaļu laukumi, kuros uzstādītas brīnišķīgas atrakcijas.


Ar vecāku un atbalstītāju līdzdalību tapuši slidkalniņi ar šūpolēm, rāpšanās virvi un laipu.


Bērni izmanto katru brīvo mirkli, slidinoties pa slidkalniņiem, šūpojoties un rāpjoties. Gribam pateikt vislielāko paldies visiem, kas atbalstīja mūsu audzēkņus, lai radītu jaunas atrakcijas aktīvām nodarbēm.

Sakām lielu paldies vecākiem:

ARTIM un LĪGAI MANGULSONIEM, JĀNIM un SANDIJAI EGLĪTĒM, SALVIM ASARĪTIM un LAURAI LOGINAI, DAINIM BARKĀNAM un ILZEI APINEI-BARKĀNEI, AIVAI NEMMEI, MAREKAM KRANCMANIM un INESEI DZENEI, RIHARDAM BERNHARDAM un SIGITAI MUĶELEI-BERNHARDEI, DINAI PĀRUPEI, MAREKAM un INGAI MOŽVILLO, INITAI LUSTEI-EGLĪTEI, DZINTARAM un DINAI KĻAVIŅIEM, OJĀRAM VOLKOVAM un SANITAI SILMALEI, ROLANDAM VIKMANIM un SANTAI VIKMANEI, DACEI KOVAČAI, NORMUNDAM BUKULTAM un AGNESEI GRĀVĪTEI, EGILAM un INESEI VIĻUMSONIEM, MĀRIM un BAIBAI SIKTĀRIEM, MĀRTIŅAM KRUJAM un LAURAI OZOLIŅAI.

Par piedalīšanos talkā liels paldies DACEI KOVAČAI, RAITIM ROĻSKIJAM, LAIMAI VOLKOVAI, ARTIM KAGAINIM.

Paldies arī visiem darbiniekiem par atsaucību iestādes sagatavošanā jaunajam mācību gadam.

Metodiķe Inguna
Foto: Zanda Bīviņa
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________