ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads  -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts -> Puikules pamatskola

20.09.2011.
Puikules pamatskolā viesojās Vācijas pedagogi

Laiks no 15. līdz 20. oktobrim Puikules pamatskolas kolektīvam pagāja satraukti pacilātā noskaņā. Mūsu skolā Comenius projekta „Iestādi nākotni” ietvaros viesojās Štrālzundes Jurija Gagarina vārdā nosauktās sākumskolas direktore un divas skolotājas.

Iepazīstoties ar Puikules skolu, vācu skolotājas augstu novērtēja iespēju pedagogam strādāt klasēs ar nelielu bērnu skaitu, kas mācību procesu padara personīgāku, bet atmosfēru skolā ģimeniskāku. Atbraucējas interesēja gan mācību process, gan izmantotie mācību līdzekļi. Ielūkojušās darba burtnīcās, skolotājas secināja, ka mūsu pirmklasnieki vielu apgūst intensīvāk. Kamēr viņu skolēni vēl pārvelk burtnīcā iepunktētus burtus un ciparus, mūsu bērni jau raksta paši. Viņuprāt, mūsu skolās vairāk nekā Vācijā uzmanību pievērš rokdarbiem un citām praktiskām nodarbēm. Īpašu sajūsmu izpelnījās skolēnu darbu izstāde „Rudentiņš – bagāts vīrs”. Mums tā ir ikgadēja iespēja parādīt savu izdomu, veidojot pasaku tēlus no dārzeņiem un augļiem. Vācietēm tas bija kaut kas neredzēts, ko viņas solījās ieviest arī savā darbā. Viesus gaidot, mūsu mazie pašdarbnieki bija sagatavojuši nelielu koncertu, kurā savas prasmes rādīja sākumskolas tautas deju kolektīvs, vokālais ansamblis, arī paši mazākie – pirmsskolas grupas „Rūķītis” audzēkņi. Koncerta noslēgumā rotaļās iesaistījām arī vācu skolotājas. Viešņas atzina, ka mūsu bērni ir talantīgi, atvērti un aizrautīgi. Viņas pārsteidza arī tas, ka pašdarbībā iesaistījusies skolēnu lielākā daļa.

Viņuprāt, īpaši radošu auru skolai piešķir arī muižas telpas, kur nekas nav vienveidīgs un standarta rāmjos ierāmēts. Viešņas uzteica mūsu skolēnu disciplinētību, kā arī tīrību un kārtību telpās. Neparasti vācu kolēģēm likās tas, ka skolas teritorija nav apjozta ar žogu. Skaistā skolas ēka senā parka vidū viņās radīja brīvības un plašuma sajūtu.


Brīvajās dienās, kad skolēni atpūtās, mūsu skolotājas iepazīstināja viešņas ar tuvāku un tālāku apkārtni. Jokojām, ka esam noslēguši savienību ar debesīm, jo lietus, kas mērcēja mūs nedēļas vidū, pierima un ļāva netraucēti baudīt Purezera dabas takas pirmatnīgo skaistumu un Ainažu zāļaino jūrmalu.


Ciemiņus izdevās pārsteigt, aizvedot viesos, uz Salacgrīvu pie Aleksandra Rozenšteina un Māra Klētnieka, kas apsaimnieko Salacas nēģu tačus. Tādus „zvērus” kā nēģus vācu skolotājas nebija ne redzējušas, ne baudījušas. „Schmeckt gut!“ bija vienbalsīgs vērtējums. Bet ekosaimniecībā „Vīksnas” Sarmīte un Aldis Braslavi ne tikai izrādīja aitu saimniecību un daiļdārzu, bet bija izkurinājuši arī pirtiņu, lai viešņas, kājas purvā samērcējušas, nesaķertu kādu aukstuma bacili.


Vizīte noslēdzās Alojas novada domē, kur vācu skolotājas uzņēma priekšsēdētāja, Vilnes kundze. Viņa iepazīstināja viešņas ar Alojas novada darbu izglītības jomā un nākotnes perspektīvām.

Tamāra Pavlova,
Puikules pamatskolas angļu valodas skolotāja

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju