ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Līgo 2011 Alojas novadā

23.06.2011.
Alojas novadā līksmi ielīgoja Jāņus

Pavasari ievas zieda,
Pa visiem krūmiņiemi,
Jāņu nakti gunis dega,
Pa visām sētiņāmi.

Brīvzemnieku pagastā

19. jūnija vakarā Ozolmuižā vietējie iedzīvotāji pulcējās saulgriežu  ieskaņas koncertā, bet 22. jūnijā Jāņu ielīgošanas koncerts notika Puikules parkā.
Puikules tautas nama drāmas kolektīvs izrādīja jautru uzvedumu "Ar labiem nodomiem ceļš uz elli bruģēts".
Uzvedumu ar lustīgām dziesmām  kuplināja vokālā ansambļa "Kolorīts" dziedātājas, ..
.. bet deju kolektīvi "Ozoli" un „Dālderi” priecēja ar savu raito dejas soli.


Šogad Jāņu ugunskuru Puikulē aizdedzināja Līga Freimane un Jānis Kalsbergs - deju kolektīva "Dālderi" dejotāji.


Pēc tam visi Jāņubērni gāja kopīgās rotaļās, cienājās ar alu un sieru.Naktī gaisā tika palaistas lidojošās laternas un ūdenī ielaistas degošās ūdensrozes. Tam sekoja lustīga balle Puikules parkā.

Braslavas pagastā


Dienu pirms Līgo svētkiem Braslavas parkā uz svētku ielīgošanas pasākumu jau 14. gadu visus aicināja braslavieši.


Svētku koncertā uzstājās Mazsalacas deju kolektīvs „Oga saldā”, Matīšu jauktais vokālais ansamblis „Dzīne”, Ķoņu pagasta folkloras kopa, Vilzēnu tautas nama pašdarbības kolektīvs „Heihera”, „Radiridirī”, „Liepas” un amatierteātris. Koncertu vadīja amatierteātra dalībnieki Diāna Onofrijčuka un Dainis Modernieks.


Iespaidīgo Jāņu ugunskuru aizdedza Vilzēnu tautas nama vadītāja Dace Šķepaste un Braslavas pagasta pārvaldnieks Normunds Šķepasts, kuriem palīdzēja folkloras kopa, skandējot uguns aizdegšanas rituāla dziesmas.

Šogad ugunskura veidošana bija uzticēta Vladimiram Verešam, kura vadībā vairāki vīri radīja iespaidīgo Līgo svētku simbolu. Meistardarbs tika atzinīgi novērtēts ne tikai no braslaviešu, bet arī no daudzo viesu puses. Grupas „Zeļļi” spēlētajā ballē Līgas, Jāņi un pārējie svētku viesi dejoja līdz pat pirmajiem rīta gaiļiem.

Staicelē

Tieši Līgo dienā Staiceles tirgus laukumā pulcējās Jāņubērni no pilsētas ziemeļu un dienvidu puses.
Kā jau šajos svētkos ierasts, staicelieši dala pilsētu divās daļās, ģērbjas zilā un sarkanā, lai dotos svētku gājienā, apdziedātu viens otru un spēlētu tradicionālo Līgo futbolu.


Pilsētas tirgus laukumā līgotājus sagaidīja sievas tautastērpos, kuras dalījās vainagu pīšanas, siera siešanas un alus darīšanas gudrībās. Dramatiskā kolektīva velnēni kopā ar baronu fon Rozenu (Aivars Štrauss) iepazina Jāņu tradīcijas un kopā ar ziemeļniekiem un dienvidniekiem piedalījās futbola aktivitātēs, dziedāšanā, dancošanā, iestiprinoties ar sieru un alu. Ansamblis „Dziesmu draugi” skandēja Līgo dziesmas.

Futbola laukumā visus sagaidīja Jāņa tēvs (Jānis Bakmanis), aizdedzot svētku ugunskuru.


Futbola spēlē šogad pārāki izrādījās ziemeļu puses staicelieši.


Vakarā Jāņubērni kājas dejā izkustināja pilsētas estrādē, kur notika svētku zaļumballe.

Teksts - M. Martinova un L. Lilenblate-Sipko,
foto – S.Nazāre, A.Martinovs, A.Grigorjeva, R. Jaunzems, L.Lilenblate-Sipko
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________