ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts -> Maijs Ozolmuižas pamatskolā

31.05.2011.
Maijs Ozolmuižas pamatskolā

10.maijā jauno satiksmes dalībnieku pulciņa dalībnieki (skolotājs Aivars Peips) Limbažos piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā – velosipēdistu sacensībās. Šādās sacensībās mūsu skola piedalās jau devīto gadu.


Šogad komandā startēja Amanda Čečiņa, Amanda Jērcīte, Ilva Gritāne, Elīna Dzelzīte, Reinis Stumps, Savēlijs Andreičiks, Emīls Skrīvelis, Armands Jērcītis.


Skolēniem, darbojoties pulciņā, jāapgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas satiksmes noteikumos, velo uzbūvē, pirmās palīdzības sniegšanā, praktiskā velo braukšanā. Sasniedzot 12 gadu vecumu, skolēni iegūst apliecību par tiesībām braukt ar velosipēdu.

Maijs – mēnesis, kad atzīmē Mātes un Ģimenes dienu. Skolēnu koncerts iepriecināja māmiņu un vecmāmiņu sirdis.


Mīļus sveicienus dziesmās un dzejā veltīja pirmsskolas grupiņas bērni.
Vecāki un viesi varēja skatīt arī skolēnu darbu izstādi un skolotājas Baibas darinājumu izstādi

20.maijā 9.klasei skanēja pēdējais zvans. Interesantus pārbaudījumus un apsveikumus bija sagatavojušas visas klases un pirmskolas grupiņa.


Devīto ceļš gāja cauri trīs vārtiem – bērnības, skolas un jaunības, kur nācās atcerēties mīļāko bērnības dziesmu un atbildēt uz dažādiem jautājumiem.


Muzikāls un jautrs bija 2./4. klases priekšnesums.

Sena ir tradīcija, kad 9.klases skolēni nodod karogu nākošajiem devītajiem.


8.klase ar saņemto karogu.

No 23. līdz 27. maijam notika projektu nedēļa ,,Labie darbi” – 7. klase remontēja angļu valodas klasi, kur īpašs nopelns Dāvidam Verešam;


8.klase skaistākās krāsās „ietērpa” autobusu pieturu ..


...un strādāja ezermalā.

Paldies Daigas Gončares vecvecākiem Liegai un Edvīnam Asperiem un Annas Daces Majores māmiņai Ainai Majorei par ziedotajām krāsām.


2./4.klase apgleznoja akmeņus, bet 6.klase sarīkoja pasākuma ,,Jautrie uzdevumi” sacensības klašu komandām.


Stilīgākā un veiklākā bija viena no 8.klases komandām ,,Smaidiņi”.
Pēc sacensībām atpūtāmies pie ugunskura.

1./3. klase brauca ekskursijā uz Valmieru – apmeklēja ,,Avotus” (dabas taku, muzeju minigolfu) un iepazina vecpilsētu. 2./4.klase bija Dikļos - izstaigāja ciematu, apmeklēja pili. Prieku sagādāja ne tikai senatnīgās telpas, bet arī baseins.

27.maija vakarā Ozolmuižas pamatskolas un ciema mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi iepriecināja skatītājus ar dziesmām un dejām. Jau trešo gadu notiek šāds koncerts, kurš vieno dažādas paaudzes. Koncertā ,,Izdziedāt, izdejot, izspēlēt laiku, pastāvēt un palikt...” piedalījās pamatskolas ansambļi,


duets Harijs Sniedze un Armands Konons (vadītāja Kristīne Freimane), deju kolektīvs ,,Riču – raču” (vadītāja Sarmīte Freimane), teātra pulciņš ,,Zīļuks” (vadītāja Baiba Siliņa),


Brīvzemnieku pagasta kolektīvi, kuri darbojas Ozolmuižā – bērnu ansamblis (vadītāja Kristīne Freimane), vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Ozoli” (vadītāja Sandra Nāzare), sieviešu ansamblis ,,Savam priekam” (vadītāja Māra Meinarda).

Paldies kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem! Paldies programmas vadītājai Ivetai Liepiņai un skaņu meistaram Vilmāram Martinovam!


28.maijā deju svētkos ,,Aizlidot līdzi” piedalījās arī Ozolmuižas pamatskolas deju kolektīvs ,,Riču – raču”.

31.maija rīts sākās ar pirmskolas grupiņas izlaidumu.


Nākamie pirmklasnieki teica atvadas savām audzinātājām Itai Karajevai un Montai Maksimai, arī audzinātājas palīdzei Elitai Jērcītei.

Skolēni pulcējās uz Gudrās Pūces svētkiem. Visčaklākie mācībās bija:

2. klasē
Reinis Stumps;
Mārtiņš Žukovskis,
Mārcis Skrīvelis;

3.klasē
Valters Jānis Stumps;

4.klasē
Amanda Jērcīte;
Amanda Čečiņa;
Ilva Gritāne;

5.klasē
Reinis Stumps;

6.klasē
Jānis Apsītis;
Juris Žovnirs.


Pateicības saņēma aktīvākie ārpusklases darbā, sportā, makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijas uzvarētāji.

Māra Meinarda,
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece

Foto – Baiba Siliņa, Aivars, Peips, Monta Maksima,
Māra Meinarda, Vizma Stumpe, Silva Stumpe, Ludmila Vējiņa.

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju