ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas Mūzikas un mākslas skola - Koklētājas Cēsīs

11.03.2011.
Kokles skan Cēsīs

11.martā Cēsīs norisinājās Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu kokles spēles konkurss. Tajā piedalījās Alojas Mūzikas un mākslas skolas koklētājas.

Vecākajā grupā spēlēja skolas 7. klases audzēkne Ramona Dūrena, atskaņojot latviešu tautasdziesmu „Ai, bāliņi” V.Salaka apdarē, un M. Kaires „Japānas skices”.

Mūzikas skolas sestklasniece Beāte Vītiņa spēlēja latviešu tautasdziesmu „Tēv(i)s, tēv(i)s, tais’ man laivu” I. Tauriņas apdarē un G. Sebres „Gadalaiki”.


Meiteņu uzstāšanās bija ļoti veiksmīga – Ramona ieguva 2. vietu, bet Beāte saņēma Atzinības rakstu un ļoti vērtīgo konkursa pieredzi.

Pēc konkursa kopā ar Cēsu, Alūksnes, Strenču, Limbažu, Valmieras, Madonas un Smiltenes mūzikas skolu koklētāju ansambļiem piedalījāmies koncertā, kas notika Cēsu 2.pamatskolā. Atskaņojām latviešu tautasdziesmu I. Ābolas un S. Krasnopjorova apdarē, divus V.Pūces skaņdarbus un L. Ančevskas ”Atbalsis”.

Kopīga koncertēšana vienmēr ir īpaša, radošam darbam iedvesmojoša. Prieks, ka meitenēm muzicēšana labi izdevās! Novēlu pacietību, mērķtiecību un panākumus turpmākajā darbā!

Par darbu konkursa programmas sagatavošanā paldies skolotājai Dacei Cerbulei! Par ansambļa programmas sagatavošanu un dalību koncertā paldies koklētājām - Baibai Diānai Romanovskai, Ramonai Dūrenai, Beātei Vītiņai un Dārtai Cinei. Pateicamies arī Alojas novada domei par transportu, Artim Bērziņam par dalībnieku nogādāšanu Cēsīs un Ziedītei Romanovskai par klātbūtni un līdzjušanu.

Laila Ulmane, Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Foto - Z. Romanovska.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________