ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts -> Ozolmuižas pamatskola

09.12.2010.
Novembra vēstis no Ozolmuižas

Novembris ikvienam Latvijas iedzīvotājam saistās ar Latvijai nozīmīgiem notikumiem – Latvijas proklamēšanas gadadienu, Lāčplēša dienu. Karogi, sveces, dziesmas un dzejas rindas, labi vārdi un labi darbi tēvzemei. Novembra klases stundās vairāk tiek runāts par Latvijas vēsturi, katrs skolēns izgatavoja Latvijas karodziņu, lai kopējā skolas pasākumā vairotos piederības sajūta valstij, vienotība. Interesantu konkursu 5. – 9.klasēm „Ko tu zini par Latviju?” noorganizēja skolas bibliotekāre Iveta Vītola. Skolēnu komandas atcerējās faktus par Latviju, ilustrēja pašu izvēlētu teiku, sacerēja dzejoli vai vēstījumu Latvijai.


Konkursā vislabāk veicās 8.klasei (komandā Daiga Gončare, Liene Balama, Anna Dace Majore, Oskars Grundmanis) un 9. klasei (Maija Apsīte, Laura Doroškēvica, Maira Valaine, Valdis Stumps). Jau otro gadu tie, kuri vēlējās, varēja veidot savu fragmentiņu Lielvārdes jostai (3darbi.lv). Arī mūsu skolas kolektīvs, tāpat kā tas bija Rīgā, veidoja Pogu karti, tā padomājot par vietām, ar kurām saistīts Latvijā, par savu kaut nelielo devumu Latvijai, savam novadam, savai dzimtajai vietai.Īpašs pirmssvētku laiks izvērtās 4.klasei, kura kopā ar Staiceles un Alojas vidusskolu 4.klašu komandām iesaistījās novada organizētajā Fotorallijā.

Kaut laika apstākļi dalībniekus nelutināja, bet pasākums bija īstajā laikā, jo skolēniem bija iespēja Latvijai veltīto pasākumu ietvaros iepazīt sava novada vietas. Paldies organizatoriem!


Par kopvērtējumā iegūto 1.vietu priecājās Amanda Čečiņa, Amanda Jērcīte, Ilva Gritāne, Armands Jērcītis, Savēlijs Andreičiks, Emīls Skrīvelis, klases audzinātāja Baiba Siliņa un vecāku pārstāve Silva Stumpe.


16. novembrī svinīgajā pasākumā „Latvijai – 92” skatītājus priecēja skolas 5.- 9.kl. ansambļa, deju kolektīva „Riču-raču”, dueta – Harijs Sniedze un Armands Konons, pirmskolas grupiņas priekšnesumi, dzejas rindas par Latviju (Elīna Dzelzīte, Amanda Čečiņa, Daiga Gončare, Anna Dace Majore, Renārs Stumps, Reinis Stumps, Valters Jānis Stumps, Harijs Sniedze). Pēc tradīcijas katra klase sagatavojusi koncertam dziesmu, ko prezentē visi skolēni. Koncerta ieskaņā visus saviļņoja 4.klases sagatavotais priekšnesums par Ozolmuižu. Šķita, ka patiešām ir 18. gadsimts. Paldies pulciņu skolotājām Kristīnei Freimanei, Sarmītei Freimanei, Baibai Siliņai!

Skolas apbalvojumus saņēma izcilākie:
   2.klasē - Renārs Stumps,
   3.klasē – Valters Jānis Stumps,
   4.klasē – Amanda Čečiņa,
   6.klasē – Harijs Sniedze un
   4.klases kolektīvs.


Laikā starp Lāčplēša dienu un Latvijas gadadienu (13.novembrī) ar programmu „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme!” uzstājās Ozolmuižas sieviešu ansamblis (vadītāja Māra Meinarda). Tā ir iespēja Ozolmuižas iedzīvotājiem būt kopā šajos Latvijai nozīmīgajos datumos.


Ar šo programmu 17. novembrī kuplinājām arī Urgas pansionāta pasākumu, veltītu 18. novembrim. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu!


Jau otro gadu daļa Ozolmuižas iedzīvotāju (biedrības „Lapiermuiža” aicināti) 18. novembrī pulksten 21 pulcējās, lai kopīgi dziedātu Latvijas valsts himnu „Dievs, svētī Latviju!”. No svecītēm tika izveidots gadadienas skaitlis 92, pēc tam kopīgi skandējām citas dziesmas par Latviju. Vārdi, gaisma, dziesma un Vitas Maksimas vārītā gardā tēja šajā lietainajā vakarā visus sildīja.

Pastāstīšu arī par pārējām aktivitātēm novembrī.


Kā ik gadu Mārtiņdienas tirdziņš aicināja tirgoties gribētājus un pircējus.


4.klase turpināja ikmēneša čaklo lasītāju konkursu.


Arī skaistie radošie darbi izstādē pieder 4.klasei.

Jau tradīcija, ka skolā 1. – 4.klašu zēniem notiek konkurss „Mazais stiprinieks”, 5. – 9.klasei – „Lielais stiprinieks”, kuru organizē sporta skolotājs Māris Antrons. Pārbaudījumi veiklībā, precizitātē, ātrumā.

Uzvarētāji:

1.- 4.kl.

 • 1.vieta - Armandam Jērcītim
 • 2.vieta - Artūram Doroškēvicam
 • 3.vieta - Andrim Jērcītim un Artim Doroškēvicam

5.,6. kl.

 • 1.vieta - Ruslanam Ivanovam
 • 2.vieta - Igoram Ismailovam
 • 3.vieta - Vilnim Eglītim

7. – 9.kl.

 • 1.vieta - Aleksandram Dreimanim
 • 2.vieta - Dzintaram Kuzminam
 • 3.vieta - Edgaram Lippem.

30. novembrī vecāki tika aicināti uz kopsapulci un klašu sapulcēm. Par skolas un vecāku sadarbību stāstīja un visus aktivitātēs iesaistīja lektore no Cēsu Izglītības pārvaldes Ruta Kozaka.

Kā allaž mēneša noslēgumā centīgākie mācībās saņēma Gudrās Pūces ielīmi dienasgrāmatā:

 • 2.kl. – Renārs Stumps, Mārtiņš Žukovskis,
 • 4.kl. – Amanda Čečiņa,
 • 5.kl. - Reinis Stumps,
 • 6.kl. – Sabīne Celmiņa, Harijs Sniedze, Juris Žovnirs,
 • 7.kl. – Kitija Linda Ūdre,
 • 8.kl. – Daiga Gončare.

Gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Teksts: Māra Meinarda, Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece
Foto: Baiba Siliņa, Monta Maksima, Māra Meinarda, Silva Stumpe
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju