ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Brīvzemnieku pagasts -> Liellopu fermas privatizācija

02.12.2010.
Apstiprināti Ozolmuižas "Liellopu fermas" privatizācijas noteikumi

APSTIPRINĀTI NOTEIKUMI

2010.gada 2.decembrī apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Liellopu ferma”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kadastra Nr.6648 006 0030, privatizācijas noteikumi.
Objekts sastāv no zemesgabala 3,2271 ha platībā, liellopu kūts un četrām palīgēkām.

Objekta nosacītā cena 25 000 lati.

Privatizācijas subjekti var iepazīties ar objekta privatizācijas noteikumiem un iesniegt apliecinājumu privatizēt objektu saskaņā ar šiem noteikumiem Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2011.gada 25.janvārim, plkst.16.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 2011.gada 4.februārī plkst.16.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Papildu informācija Privatizācijas aģentūras mājas lapā http://www.pa.gov.lv , tālrunis uzziņām 67021406.

Publicēt laikrakstos:
“Latvijas Vēstnesis”
“Alojas novada vēstis”

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju