ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts -> Projekti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

30.11.2010.
Pabeigta ūdenstorņa un ūdenstīklu rekonstrukcija Ozolmuižā

30.novembrī Ozolmuižā tika parakstīti dokumenti par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā” pabeigtajiem darbiem pie ūdenstorņa un ūdenstīklu rekonstrukcijas.


Paveikto darbu pieņemšanas nodošanas procesā piedalījās: projekta vadītājs no SIA WaterSer – Mikus Lesītis, autoruzraugs Kaspars Mežapuķe, SIA Virte Tehnoloģijas, būvuzraugs Romāns Basikirskis, SIA Firma L4, Alojas novada telpiskās attīstības plānotāja Ieva Knospiņa, Alojas novada būvvaldes būvinspektors Valdis Andersons un arhitekte Agnija Kurzemniece.


Kopš 2010.gada 12.augusta SIA WaterSer veica ūdenstorņa remontu, rezerves artēziskā urbuma galvas sakārtošanu un ūdenstīklu rekonstrukciju. Līguma cena – Ls 82322,25. Līdz 2011.gada 30.jūnijam vēl paredzēts paveikt teritorijas labiekārtošanu, ko šobrīd laika apstākļu dēļ nevar izdarīt.


Tā kā šoreiz svarīgākais veikums ir aprakts zem zemes, notika artēzisko aku pārbaude, kam sekoja dokumentu parakstīšana.


Parakstās projekta vadītājs no SIA WaterSer – Mikus Lesītis.


Parakstās autoruzraugs Kaspars Mežapuķe, SIA Virte Tehnoloģijas.


Parakstās arhitekte Agnija Kurzemniece.


Parakstās būvinspektors Valdis Andersons.

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš uzskata, ka galvenais šobrīd ir projektu turpināt: „Vispirms Ozolmuižas ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika sakārtotas attīrīšanas iekārtas un sūkņu stacija, tagad paveikts kārtējais posms, kas, protams, rada lielāku tehnisko drošību. Tika rekonstruēts ūdenstornis, kas līdz šim bija avārijas stāvoklī, tika sakārtota liela daļa no ārējiem ūdensvadu tīkliem, kas nav acīm redzams, tika sakārtoti sadales mezgli pie objektiem uzstādot ūdens skaitītājus. Taču nozīmīgākais būs nākošais posms, kad izbūvēs atdzelžošanas staciju, jo tikai tad ievērojami varēs uzlaboties ūdens kvalitāte, kas šodien patiešām ir slikta ne tikai Ozolmuižā, bet arī pārējos Brīvzemnieku pagasta ciemos – Puikulē un Puikules stacijā. Brīvzemnieku pagastā ūdens un kanalizācijas sistēma ir 35 – 40 gadus veca, tātad savu laiku nokalpojusi, un līdz šim te nekas nebija atjaunots. Taču tagad Ozolmuiža ir sakārtotas tikai tehniskās lietas. Iedzīvotājiem svarīgākā ir ūdens kvalitāte, tāpēc mūsu pagasta prioritātes 2011.gada pašvaldības budžetam ir ūdenssaimniecības projekta Ozolmuižā turpināšana un tehniski ekonomiskā projekta aktualizācija un projekta izstrāde gan Puikules ciemam, gan Puikules stacijas ciemam, lai 2012. gadā varētu arī šeit uzsākt ūdenssaimniecības sakārtošanas darbus. Šobrīd, piemēram, Puikulē avārija seko avārijai.”

Ieva Knospiņa, Alojas novada telpiskās attīstības plānotāja informēja, ka projektā „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā” ir radušies ietaupījumi, jo būvdarbu līgums tika noslēgts par mazāku summu, kā sākotnēji plānots, tāpēc tagad tiek paredzēti šādi papildus darbi:

  • - sakārtot darba artēzisko aku (uzliekama jauna apvalkcaurule, jauna armatūra un ūdens mērītājs);
  • - nomainīt logus, durvis, veikt kosmētisko remontu artēziskās akas ēkai;
  • - artēziskās akas ēkā uzstādīt jaunas atdzelžošanas iekārtas;
  • - pievienot ūdensvadam bijušās darbnīcas, lai tajās var uzsākt saimniecisko darbību;
  • - izbūvēt kanalizācijas tīklu no veikala un „Skudriņām” un kanalizācijas pašteces vadu no „Priedēm’;
  • - izbūvēt jaunu kanalizācijas spiedvadu (apmēram 670 m garumā) no kanalizācijas sūknētavas līdz attīrīšanas ietaisēm.

Informācijai:

Projektā „Ūdenssaimniecības sistēma sakārtošana Ozolmuižas ciemā” attiecināmās projekta izmaksas ir 210 428,45 LVL.

Noslēgto līgumu summas bez PVN ir:

1. Būvzniecības līgums ar SIA Siltumkomforts – 41 761,65 LVL;

2. Autoruzraudzības līgums – 640 LVL;

3. Būvuzraudzības līgums – 1252,85 LVL;

4. Papildus darbi – 2113,15 LVL;

5. Būvdarbu līgums ar SIA WaterSer – 68 034,94 LVL;

6. Autoruzraudzības līgums – 640 LVL;

7. Būvuzraudzības līgums – 2041,04 LVL;

8. Tehniskā projekta izgatavošanas līgums ar SIA Virte – 10 702,00 LVL (attiecināmās izmaksas – LVL 5261).

Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju