ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

15.11.2010.
„Iestādi nākotni!” – jauns projekts Puikules pamatskolā

Pirms pāris gadiem, rakstot pēdējo atskatu presei par Puikules pamatskolas dalību Comenius projektā, nobeidzu ar vārdiem: „Projekts ir beidzies, lai dzīvo projekts!”

Nu tas ir noticis – izturot pamatīgu konkursu (no 182 pieteikumiem atbalstīti 58), Puikules pamatskolas kolektīvs divus gadus atkal varēs darboties Comenius programmas skolu daudzpusējās sadarbības zīmē. Šoreiz galvenā tēma ir daba ap mums, mēs dabā un dabai, attiecīgs arī nosaukums – „Iestādi nākotni”.

Projekta mērķis ir palīdzēt mums visiem, skolēniem, skolotājiem un visiem apkārtnes iedzīvotājiem, saskatīt dabas daudzpusību un bagātību, apzināties un novērtēt tās nozīmi mūsu dzīvē, kā arī nepieciešamību saudzēt to. Projekta gaitā skolēni skolotāju vadībā pētīs apkārtni, dabas ekosistēmu daudzveidību, tuvāk iepazīsies ar saimniecībām un cilvēkiem, kas cieši saistīti ar dabu savā darbā vai vaļaspriekā, prot izmantot to savā labā, nenodarot dabai pāri. Noslēgumā taps buklets – maršruts tūristiem, kas vēlēsies apceļot Alojas novadu un iepazīties ar tā vērtībām.

Darbošanās projektā ir nozīmīga skolēniem arī citādā ziņā. Apgūstot zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos skolēni ne vienmēr saskata to praktisko nozīmi. Darbs projektā ļaus ne tikai paplašināt zināšanas dabas mācībā, bet arī pielietot angļu valodas iemaņas aprakstu veidošanā, kā arī elektroniski vai pa pastu sazinoties ar vienaudžiem partnerskolās, uzlabot moderno tehnoloģiju pielietošanas prasmes, veidojot prezentācijas vai vienkārši redzīgākām acīm paskatīties apkārt un mācīties lepoties ar to, kas mums dots no dabas vai veidots cilvēku rokām. Tā arī ir patriotiskā audzināšana, ko sabiedrība gaida no skolas.


Projektā darbosies 7 Eiropas valstu skolas. Bez Puikules, kas pārstāv Latviju, arī skolas no Bulgārijas, Itālijas, Polijas, Spānijas, Turcijas un Vācijas. Tas nozīmē, ka skolēniem būs iespēja paplašināt savu redzesloku, iepazīstot Eiropas dabas daudzveidību caur partnerskolu skolēnu veidotajām prezentācijām, kā arī saskatīt līdzīgo un atšķirīgo.


No 21. līdz 26. oktobrim Spānijā, Biskajā, vienā no Basku zemes provincēm, notika pirmā projekta sanāksme, kurā piedalījāmies četri Puikules pamatskolas pārstāvji: direktore Ilona Lūdiņa un skolotāji Biruta Hmeļņicka, Arvīds Bērziņš un es, Tamāra Pavlova. Tikšanās laikā iepazinām partnerskolu pārstāvjus, kas piedalīsies projekta izstrādē, detalizētāk izstrādājām projekta gaitu, kā arī devāmies pārgājienā, kurā basku skola, kas ir visa projekta koordinatore, praktiski parādīja, kāds varētu būt tūrisma maršruts skolas apkārtnē. Brauciens deva iespēju arī tuvāk iepazīt Zeberio ciemata pamatskolu, tās iedzīvotājus, ikdienu un svētku tradīcijas.

Viena no lietām, kas patiešām pārsteidza, bija visa Zeberio ciemata iedzīvotāju un varas iestāžu cieņas un izpratnes pilna attieksme pret skolu un izglītošanos. Tur nevienam pat prātā neienāk doma, ka maza lauku skola ir mazāk vērta, kā liels izglītības kombināts. Basku skolotāji bija pārsteigti, ka skolas materiālais nodrošinājums, kā arī skolotāju algas varētu būt atkarīgas no bērnu skaita. Vēl jo vairāk - 87 bērniem, vecumā no 2 līdz 11 gadiem, kas apmeklē Zeberio skolu, šoruden uzcelta jauna, moderna ēka. Protams, var teikt, ka tas ir visas provinces vai pat valsts ekonomikas rādītājs. Bet vecāku draudzīgums, vienotība un aktīva līdzdarbošanās, uzņemot mūs, viesus no dažādām Eiropas valstīm, nav nopērkama ne par kādu naudu. To apliecina vēl viens fakts. Parasti, atbraucot no ciemiem citās valstīs un skolās, mēs sūtam rakstisku paldies uzņemošajai skolai. Šoreiz, atbraucot mājās un atverot savu e-pastu, jau atradu ziņu no Zeberio skolas direktores: „Paldies, ka piedalāties projektā, un ar savu viesošanos ļāvāt mums, Zeberio ciemata iedzīvotājiem vienoties vēl vienam kopīgam mērķim”.Otra lieta, ko mēs tiešām varētu kaut drusciņ pasmelties no baskiem, ir lepnums par savu tautu, tās vēsturi un ticību nākotnei. Gluži kā latviešiem, arī basku svētais koks ir ozols. Tā zaru ēnā basku senči ir sprieduši par savai zemei nozīmīgām lietām. Gernikas ciematā, kas no seniem laikiem bijusi basku parlamenta tikšanās vieta, vecais ozols ir nokaltis, bet atvase tiek kopta ar lielu rūpību. Parlamentam uzcelta skaista ēka, bet skolēni brauc uz Gerniku, lai pie jaunā ozoliņa apgūtu savas tautas vēsturi. Dažas ozola zīles tika dāvātas arī mums, un cerēsim, ka pēc gadiem latviešu un basku spēka un gara stipruma simbols zaļos arī Puikules parkā.

Iespaidu un emociju, protams, ir pārpārēm. Tiklīdz kopā ar foto un video materiāliem tie sagulsies loģiskos plauktiņos, iepazīstināsim ar tiem Puikules skolēnus, vecākus un pārējos interesentus.

Bet tagad – atpakaļ pie projekta. Tūristu maršruta sākums mums jau skaidrs. Tas, protams, ir Puikules lepnums - skolas muižas ēka un parks, kā arī gleznainā Purezera dabas taka. Padomā ir maršrutā iekļaut ciemošanos bioloģiskajā saimniecībā „Vīksnas”, bet tas ir tiešām tikai sākums.

Tādēļ lūgums un aicinājums visiem Alojas novada iedzīvotājiem – ja Jums padomā kāds skaists dabas nostūris, ja jums pašam vai jūsu kaimiņam ir skaists dārzs vai aizraušanās saistīta ar dabu, ko jums gribētos darīt zināmu arī citiem, dalieties savās zināšanās ar mums, Puikules skolas skolēniem vai skolotājiem. Projekts ir sācies, tas atvērts mums visiem!

Tamāra Pavlova,
angļu valodas skolotāja, atbildīgā par projektu

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________