ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Fotorallijs pa Alojas novadu

13.11.2010.
Pasākums Alojas novada 4.klašu skolēniem „Fotorallijs pa Alojas novadu”

Fotorallijs pa Alojas novadu tika organizēts ar mērķi, lai apzinātu nozīmīgākās un interesantākās vietas Alojas novadā. Šoreiz meklējamie objekti atradās Staicelē, Alojā, Puikulē un Ozolmuižā. Skolēni varēja parādīt savas sadarbības prasmes, paplašināt savu redzesloku, tāpat bija iespēja tuvāk iepazīt sava vecuma vienaudžus, kas dzīvo Alojas novadā. Bieži vien ir tā, ka cilvēki cenšas traukties ārpus Latvijas robežām, tālāk no savām dzimtajām mājām, neapjaušot, cik daudz skaista ir pašiem apkārt. Ļoti liels prieks bija par Staiceles vidusskolas, Ozolmuižas pamatskolas, Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem un audzinātājām, kas šo pasākumu atbalstīja un piedalījās pasākumā visās kārtās.

Pasākums notika trīs kārtās. 1.kārta 9.novembrī notika Staicelē, 2.kārta - 12.novembrī Puikulē un Ozolmuižā, savukārt noslēguma pasākums un 3.kārta - 13.novembrī Alojā. Katrā vietā skolēniem ar audzinātāju bija jāatrod desmit objekti, pie kuriem jānofotografējas, tādējādi apliecinot, ka šis objekts ir atrasts. Staicelē skolēni pabija uz gaisa tiltiem, atrada estrādi, Mākslas un mūzikas skolu, garām nevarēja paiet fabrikai un slūžām. Kalna galā mazos orientētājus cēla sagaidīja baznīca. Centrā acis priecēja mākslas audzēkņu gleznojums. Futbola bumba neļāva paiet garām, tā gribējās pieskarties un sajust tās varenumu. Staiceles vidusskolā mūs laipni sagaidīja skolas direktors un mācību pārzine, kas arī bija parūpējušies, lai ciemiņi pie viņiem justos labi. Šajā nedēļā laiks mūs īpaši nelutināja. Nedaudz samirkuši, dūšīgi noskrējušies visi mielojās ar siltajām bulciņām un tēju, ko laipnās saimniecītes bija sarūpējušas.

Puikulē apskates objektus – skolu, piemiņas akmeni, tautas namu, veikalu, interesantus kokus u.c., komandas atrada ļoti ātri. Ātrākais laiks bija 17 minūtes. Ļoti skaista vieta ir Ozolmuiža. Skolas ēka mūs sagaidīja ar savu īpašo auru, un ezers savā varenumā aicinās atgriezties vēl un vēl, ko skolēni droši vien arī siltajā laikā darīs. Iebraucot Ozolmuižā bērni priecājās par neparasto pagrabiņu rindu, nelielais dīķītis tā vien lika ņemt rokā otu un gleznot to. Ūdenstornis slejās savā varenumā un neļāva paiet garām. Vai zināt, kur ir viena no lielākajām lapeglēm Alojas novadā? Tā ir Ozolmuižā, slejas savā varenumā - kā gribas to apņemt! Pēc „trakā” skrējiena arī šajā skoliņā silta tēja un smalkmaizītes deva patīkamu, omulīgu sajūtu, visi jutāmies kā mājās.

Trīspadsmitais datums mūs itin nemaz nenobiedēja un lietus līšana neatturēja doties ceļā. Alojā skolēni pabija gan pie pareizticīgo, gan luterāņu baznīcās. Kapos bija jāatrod dzejnieka Ausekļa atdusas vieta. Skaisti sakoptās ēkas Alojas mūzikas un mākslas skola un pirmskolas izglītības iestāde „Auseklītis” daudziem bija pazīstamas vietas un ātri atrodamas. Savulaik tik nozīmīga vieta kā dzelzceļa stacija palikusi nedaudz novārtā, un šai paaudzei šis transporta veids nav bijis pieejams.

Atgriezušies skolā, skolēni rādīja savas prezentācijas par savu apdzīvoto vietu, ko bija sagatavojuši mājās. Alojas skolēni pastāstīja par nozīmīgākām vietām Alojā un nodziedāja Alojas himnu, Staiceles skolēni zīmējumos parādīja nozīmīgāko savā pilsētiņā. Īpaši gribas uzteikt Ozolmuižas prezentāciju. Skolēni lika izjust muižas atmosfēru, ļāva domās būt ar viņiem izdejotajā polonēzē, iejusties grāfa un grāfienes lomās, būt pagātnē un atgriezties īstenībā.

Noslēgumā, kamēr Alojas saimnieces gatavoja pusdienas, skolēni tika izvadāti ekskursijā pa Alojas skolu. Ķīmijas kabinetā bija iespēja noskatīties pa kādam neparastam eksperimentam, ko mums parādīja skolotāja Guna Grigorjeva. Tika skandētas dziesmas kopā ar pirmklasniekiem.

Katrā kārtā skolēni saņēma pateicības rakstus un grāmatiņu ar apskates objektiem. Izglītības speciāliste I.Kapmale uzteica skolēnus par viņu veiksmīgo dalību pasākumā, ar saldajām balviņām pateicās skolu komandām un audzinātājiem par ieguldīto darbu.

Īpašu paldies gribu teikt skolu direktoriem, mācību pārziņiem, kas bija šī pasākuma koordinatori un atbalstītāji, Izglītības speciālistei I.Kapmalei, paldies skolotājiem - Dacei Priekulei, Baibai Siliņai, Maijai Bašenai, Līgai Gūtmanei un Ozolmuižas vecāku pārstāvim Silvai Stumpei.

Fotomirkļi no pasākuma:


Alojas skolēni uz gaisa tilta Staicelē.


Alojieši atraduši  papīrfabrikas ēku.


Ozolmuižas pamatskolas komanda iekarojusi Staiceles estrādi.


Kāda bumba, priecājas Ozolmuižas skolēni.


Pēc lielā skrējiena Staiceles vidusskolā.


Staiceles bērni pie piemiņas akmens Puikulē.


Staicelieši pie Puikules pamatskolas.


Alojieši Puikulē.


Svarīgi arī zināt, kur ir veikals.


Ozolmuižas skolēni labi orientējas Puikulē.


LMT tornis, liels!


Staicelieši Ozolmuižā.


Ūdenstorni atrast bija viegli, tā staicelieši.


Alojiešiem patika jaukie pagrabiņi.


Alojieši pie skolas Ozolmuižā.


Mēs pie sava ezera.


Tā ir mūsu Ozolmuiža.


Ozolmuižas skolēni kapos pie Ausekļa pieminekļa.


Arī mēs - Ozolmuižas bērni mācamies Alojas Mūzikas un Mākslas skolā.


Alojieši dodas uz nākamo kontrolpunktu.


Ugunsdzēsēju depo atrašanās vieta jāzina ikvienam.


Eksperimentu ķīmijā rāda Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Guna Grigorjeva.


Ozolmuižas skolēni prezentācijā.


Pasākuma dalībnieki fotorallija noslēguma pasākumā.

Inatra Vaļicka, Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MK vadītāja
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________