ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

27.10.2010.
Rudens vēstis no Ozolmuižas pamatskolas

Aizvadīti pirmie mēneši jaunajā mācību gadā. Tāpēc rakstu sākšu nosaucot tos, kuri nepilnos divos mēnešos labi mācījušies un pēdējā dienā pirms brīvlaika saņēma Gudrās Pūces simbolu:

2. klasē:
 • Mārcis Skrīvelis
 • Renārs Stumps
 • Mārtiņš Žukovskis
 • Sandis Žukovskis

3. klasē

 • Valters Jānis Stumps

4. klasē

 • Amanda Čečiņa
 • Amanda Jērcīte

5. klasē

 • Reinis Stumps
6. klasē
 • Jānis Apsītis
 • Sabīne Celmiņa
 • Harijs Sniedze
 • Linda Sandija Zariņa

7. klasē

 • Kitija Ūdre

8. klasē

 • Daiga Gončare
 • Anna Dace Majore

 

Rudens – Dzejas dienu laiks. Interesantu literāro pēcpusdienu 4. - 9. klasei noorganizēja skolotāja Ludmila Vējiņa. Pasākuma nosaukumā Raiņa dzejas rindas ,,Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata.” Klašu komandām interesanti uzdevumi:

 • Es lasu savu mīļāko dzejoli…
 • Es zīmēju dzejoli… (ilustrēja Raiņa dzejoli ,,Rudens rūķis”)
 • Es pazīstu dzejniekus…
 • Es spēlējos ar vārdiem…
 • Es meklēju atbildes uz jautājumiem par Raini…
 • Es piedalos mājas darba sagatavošanā…

1. vietā 4. klase
2. vietā 8. klase
3. vietā 6. klase

Arī līdzjutējiem bija konkursi. Ar vienu burtu sacerēt dzejolīti vislabāk izdevās Elīnai Dzelzītei un Irinai Ismailovai.


Kā ik rudeni, septembrī mūs priecēja ziedu kompozīciju izstāde un dārzeņu izstāde veltīta Miķeļdienai.


Visaktīvāk tajās piedalījās 2,/4. klase un pirmskolas grupiņa. Individuāli interesanti dārzeņu veidojumi bija Gerdai Gulbei, Amandai Čečiņai, Sandim Žukovskim, Renāram Stumpam, Martinam Ļeonovam, Alisei Kreičmanei, Evitai Jirgenai, Rūdolfam Jaudzemam.


Septembrī skolotājs Māris Antons noorganizēja sporta sacensības 1. – 4. klasei un 5. – 9. klasei. Mazo klašu komandu sacensībās uzvarēja draudzība, ...


... bet 5. - 9. klašu sacensībās veiklākie un ātrākie bija Linda Sandija Zariņa, Kristīne Lukjanova, Reinis Stumps, Aleksandrs Dreimanis, Valdis Stumps, Edgars Lippe, Oskars Grundmanis, Juris Žovnirs.


Pirmskolas grupiņas bērni septembra nogalē Alojā organizētajā pasākumā tikās ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem, Runci Rūdi un mazo bērnu draugu AS Latvenergo zibsnīti Zibo, lai pārrunātu drošības ABC.

Kā ierasts, skolotāju dienu organizēja 9. klase. Direktora lomā iejutās Valdis Stumps. Stundas vadīja Maija Apsīte, Maira Valaine un Laura Doroškēvica. Malkojot kafiju kopā ar skolotājiem, radās secinājums, ka skolotāja darbs nemaz nav tik viegls.
__________________________


Rudens ekskursijas maršruts šoreiz veda uz Rīgu. Apskates objekti – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, aviācijas muzejs un Lidosta „Rīga”.


Labo darbu nedēļā 2./4. klase savus labos darbus krāja aploksnēs. Noslēguma pasākumā klases skolēni bija lepni par padarīto. Viņi teica, ka palīdzējuši vecākiem cilvēkiem uz māju aiznest iepirkuma maisiņus, palīdzēja kaimiņienei atrast pazudušo kaķi, pacēla zemē nomestus atkritumus.


4. klase veidoja Cūkmena radinieku, lai vienmēr atcerētos, ka dabu nedrīkst piesārņot.


Skolas bibliotekāre oktobrī organizēja konkursu 1. – 4. klasei ,,Mans mīļākais dzīvnieks”. Labākie stāstītāji Ilva Gritāne, Amanda Čečiņa, Elīna Dzelzīte, Savēlijs Andreičiks.


Ik mēnesi skolēnu darbi rotā skolas sienas.


Šoreiz 4. klases veidotie kaķi un pirmskolas grupiņas veikums.

Jauku rudens nogali vēlot,
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece Māra Meinarda
Foto: Baiba Siliņa, Silva Stumpe, Māra Meinarda, Nadežda Kurčakova

Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________