ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas Mūzikas un mākslas skola -> Valsts konkurss

23.10.2010.
Pieredze mākslā - Alojā, Valmierā, Ādažos

Mākslas skolu atskaites un pieredzes gūšanas iespēja ir gadskārtējais valsts konkurss vizuāli plastiskajā mākslā. Šis pasākums ir galvenais mācību gada notikums, kurā tiek izvērtēta kāda mākslas programmas priekšmeta metodika, audzēkņu prasmes, jaunrade un novilktas vadlīnijas nākotnē.

Šogad valsts konkurss notika gleznošanā - divās kārtās. Pirmā kārta notika Valmierā, kurā tikās Vidzemes reģiona mākslas skolu audzēkņi un veica konkursa uzdevumu, gleznojot kluso dabu. No Alojas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas konkursā piedalījās 5.klases audzēknes Dita Andersone un Monta Čukure ar skolotāju Inesi Mētriņu. Šogad konkurss notika 13.oktobrī - tas ir mācību gada pašā sākumā, kad audzēkņi pēc vasaras vēl nav atkārtojuši visas vajadzīgās iemaņas un prasmes. Abām meitenēm dalība konkursā deva pieredzi gleznošanai citā vidē, iepazīties ar citu skolu audzēkņiem, kā arī savu prasmi vērtēt no cita skatu punkta. Dita un Monta gleznoja klusās dabas, pēc izvēlēta uzstādījuma, izmantojot guaša krāsas. Meitenēm veicās labi, bija apmierinātas ar savu veikumu, lai arī konkurence bija liela. Darbu vērtēšana notika arī divās kārtās - Valmierā un valstī. Konkursa žūrija tika veidota ar mākslas vidusskolu mākslas pedagogiem.

23.oktobrī visi mākslas pedagogi tikās Ādažos, kur notika gleznošanas konkursa izvērtējums valstī. Pasākumā, kā tradīcija, bija iepazīšanās ar Latvijas mākslas skolu metodiku gleznošanā - katras skolas pedagogu un audzēkņu darbības attēlojums gleznošanā, kā arī varēja piedalīties seminārā par priekšmeta metodiku, dalīties pieredzē un gūt ieskatu jaunu tehnoloģiju ieviešanā mākslā - jaunas krāsas, tehnikas un materiāli. Papildus visam, viesi bija patīkami pārsteigti par tikko jaunuzcelto kultūras centru, kurā mājvietu radušas mākslas un mūzikas skolas. Celtne būvēta, izmantojot visas jaunākās celtniecības un arhitektūras tehnoloģijas - stikla fasāde, metāla konstrukcijas, interesantas apdares, plašas un gaišas telpas, moderni un tehnoloģiski labi aprīkota koncertzāle. Telpās vēl jaušama krāsu un laku smarža, taču audzēkņi jau radoši strādā, radot jaunus mākslas darbus, atskaņojot mūziku un dziedot. Tikai jāapbrīno Ādažu pašvaldības vēlme dzīvot pilnvērtīgi un tāpat arī audzināt jauno paaudzi - glītā, saskaņotā un piemērotā vidē. Protams, par naudu nerunāsim - galvenais, ka rezultātā ieguvēja ir sabiedrība un jaunatne.

Par semināru... Latvijas gleznošanas skola, kura izveidojās tikai 20.gs. sākumā, balstīta uz smalku tonalitāti, dabas krāsu attēlojumu un plašu rokrakstu gammu. Šīs tradīcijas cenšas noturēt un saglabāt tagadējās mākslas skolas, kuru programmu vadlīnijās visas šīs vērtības ir iekļautas. Tā ir mūsu valsts unikālā vērtība - mākslas izpratne un savas skolas saglabāšana. Par to liecina fakts, ka šogad Starptautiskajā bērnu vizuālās mākslas konkursā Japānā, kurā piedalījās arī Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbi - Latvija visas pasaules kopvērtējumā ieguva 2. vietu. Tas nozīmē, ka mūsu valsts pazīstama pasaulē ar kaut ko unikālu - jaunatnes mākslas izglītību. Mākslas un mūzikas izglītības saglabāšana bija arī Ādažu semināra galvenā tēma. Seminārā valdīja divi uzskati - vai turpināt saglabāt tradicionālo, akadēmisko mākslas pasniegšanas metodiku un veidu, vai arī pāriet uz Eiropā un pasaulē pieņemto - košo, krāsaino, tehnoloģiski pārbagāto pieeju mākslā. Laikam jau vairākums semināra dalībnieku atbalstīja pirmo variantu. Tas ir tikai slavējami, jo mākslas izglītība Latvijā ir vērtība, kura jāsaglabā un ar to jālepojas.

Atzinību saņēma visi. Paldies vārdi bija pedagogiem, audzēkņiem, kuru darbi bija katrs ar lielu vērtību. Konkurss dod mums spēku un iedvesmu pilnveidot sevi, savas skolas darbību un audzēkņu izaugsmi.


Ditas Andersones konkursa darbs.


Montas Čukures konkursa darbs.


Darbu kopskats Ādažos.


Ādažu mākslas un mūzikas skola.


Skolu metodisko materiālu prezentācija.

Inese Mētriņa
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________