ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

01.10.2010.
Senioru svētki Ozolmuižā

1.oktobrī, atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu, Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā kopā pulcējās pagasta seniori. Svētkos visus sveica Puikules tautas nama vadītāja Maija Martinova un pagasta sociālie darbinieki – Evita Ungure un Guna Broma - novēlot pasākuma dalībniekiem veselību, dzīvesprieku, būt aktīviem sabiedriskajā dzīvē.

Koncertu sniedza Staiceles kultūras nama ansamblis „Dziesmu draugi” un Vecmāmiņu aerobikas grupa. Ar skaļiem aplausiem skatītāji izteica savu prieku par jauko koncertu.

Pēc tam visi pasēdēja pie kafijas tases un gardumiem, gāja kopīgās rotaļās, dejoja un, protams, apskatīja pensionāru klubiņa sarīkoto rokdarbu izstādi - austas segas un lakatus, tamborētas somiņas un kaklarotas, darinājumus no sausajiem ziediem. Darbiņu autori – Ludmilla Stumpe, Iveta Kalekaure- Dārziņa, Māra Priede, Kristīne Kristberga, Vita Konone, Valentīna Alfuse, Dzidra Griķe un Elza Kājiņa.

Liels paldies staiceliešiem par jauko koncertu! Paldies I. Dārziņai un pensionāru biedrības „Vecie ozoli” dalībniekiem par palīdzību svētku organizēšanā un, protams, paldies Ozolmuižas skolas floristikas pulciņa dalībniekiem par zāles noformēšanu.

Foto:


Brīvzemnieku pagasta pensionāri priecājās par koncertu.


Staiceles ansamblis „Dziesmu draugi” ar savu dziedājumu priecēja skatītājus.


Vecmāmiņu aerobikas dalībnieču atraktīvais priekšnesums.


Izklaides daļā visi kopīgi gāja rotaļās, dejoja.


Sevišķu jautrību izraisīja deja ar pārģērbšanos…


Izkopt savas spējas teātra spēlēšanā varēja kopīgi veidotājā izrādē par kaķēnu…


Marta Safronova teica mīļu paldies staiceliešiem par jauko koncertu.


Ziedi un paldies no Puikules tautas nama vadītājas.

Teksts: Maija Martinova, Puikules tautas nama vadītāja
Foto: Evita Ungure

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________