ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Alojas pilsētas svētki

20.09.2010.
Pateicība Alojas pilsētas svētku veidotājiem

Es dzīvoju, Alojā – tāds bija šīs vasaras alojiešu svētku nosaukums. Atbilstoši svētku nosaukumam un idejai svētku organizēšanā iesaistījās paši alojieši, piedāvājot idejas un arī tās realizējot. Svētku notikumu koordinatori –Alojas kultūras nama darbinieki ir gandarīti par alojiešu atsaucību un nesavtīgo palīdzību.


Paldies ap 200 alojiešiem, kuri bija klāt svētku atklāšanā un tika iemūžināti vēsturiskajā fotogrāfijā.


Paldies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu nodaļas Alojas posteņa darbiniekiem un vadītājam Ingaram Dalkam par aizraujošajiem glābēju darba un tehnikas paraugdemonstrējumiem, iespēju pilsētniekiem iemēģināt roku uguns dzēšanas prasmēs. Īpaši pateicamies par drosmi Artai Aderniecei, kas iejutās cietušas lomā.


Paldies Alojas veterināra dienesta „Būsi vesels” īpašniecei Ingai Mauriņa- Kaļvai par eksotisko un mājdzīvnieku izstādes organizēšanu.

Paldies visiem dzīvnieku īpašniekiem, kas piedalījās izstādē ar saviem dzīvniekiem. Paldies biedrības „Alojas novada attīstība” biedriem par noorganizēto izstādes laukuma pļaušanu Alojas novada pļaušanas svētkos.


Paldies Aivaram Peipam par velosipēdistu veiklības sacensību organizēšanu.


Paldies Alojas novada sporta organizatoram Aivaram Auseklim par svētku sporta programmas koordinēšanu.

Paldies īpašniekiem par iespēju organizēt sacensības laukumā pie Dienas centra.

Paldies dambretes un šaha speciālistam Jānim Plitniekam par šo spēļu turnīra organizēšanu un simultānspēli.


Paldies Alojas novusa kluba dalībniekiem un Marģim Rozītim par novusa turnīra organizēšanu.


Paldies galda tenisa entuziastiem un Artim Golubovam par galda tenisa turnīra organizēšanu.


Paldies Alojas mūzikas un mākslas skolas pedagoģēm Inesei Mētriņai un Irēnai Graviņai par mākslas akcijas organizēšanu. Akcijā tapušie zīmējumi rotāja X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncertu Alojā un Alojas novada dalībnieku autobusus Rīgā.


Paldies Jānim Ozolam par ielu basketbola turnīra „Trīs pret trīs uz vienu grozu” organizēšanu.


Paldies Ozolmuižas pamatskolas deju kolektīva „Riču, Raču” dejotājiem un vadītājai Sarmītei Freimanei par dalību X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncertā „Mēs esam”. Foto mirklis no koncerta mēģinājuma.


Paldies Alojas kultūras nama deju kolektīva „Dzīpariņš” dejotājiem un vadītājai Lāsmai Volksonei


Paldies Alojas kultūras nama deju kolektīva „Resgalīši” dejotājiem un vadītājai Maijai Drozdai


Paldies Alojas Ausekļa vidusskolas kora dziedātājiem, diriģentei Anitai Āriņai un solistei Kristīnei Kalnmačai


Paldies Alojas Ausekļa vidusskolas teātra aktieriem un režisorei Līgai Gūtmanei


Paldies Alojas Ausekļa vidusskolas deju kolektīva „Avotiņš” dejotājiem un vadītājai Sarmītei Mangulsonei


Paldies Alojas kultūras nama deju kolektīvam "Resgaļi" un vadītājai Maijai Drozdai


Paldies Vilzēnu tautas nama jauniešu ritma grupai „Radiridirī” un vadītājam Dzintaram Vīksnam


Paldies Ozolmuižas pamatskolas teātra „Zīļuks” aktieriem un režisorei Baibai Siliņai


Paldies adītājām Dacei Ķēniņai, Podencianai Čečiņai, Ilzei Apinei-Barkānei, Inesei Mētriņai, Laimai Volkovai, Ingai Možvillo, Vēsmai Ozolai, Antrai Ozolai, Ingai Neimanei par akcijā „Dzijām savienotas pilsētas” veidoto X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo - svīru kodu. Adītais logo rotāja svētku ieskaņas koncertu „Mēs esam” Alojas Ausekļa vidusskolas stadionā.


Paldies Alojas novada mūziķu grupai „Uztakts” par uzstāšanos pilsētas svētku ballē. Foto no 1.septembra uzstāšanās veikala ”Top” atklāšanā.

Paldies SIA „Serviss AL” un Mārim Možvillo par tehnikas paraugdemonstrējumiem novācot celmus Rīgas ielā.

Paldies SIA „Alojas dārzniecība” par dāvinātajiem ziediem pilsētas noformējumam.

Paldies Staiceles pārvaldes pašvaldības policistam Modrim Lilenblatam par kārtības nodrošināšanu.

Paldies IU „Mieriņš” un SIA „Santīms G” par bufetēm.

Paldies Aldim Mercam par svētku norišu apskaņošanu.

Uz tikšanos pilsētas svētkos 2011.gadā!Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne
Fotografēja Inga Neimane
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________