ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

16.09.2010.
Daudzpusīga tikšanās ar Elīnu Zelčāni

Es vēlos tevi nedaudz neaizsniegt
Ikreiz kad šķiet - tu pārāk tuvu stāvi,
Kad manām ilgām pārāk maz ir vietas;
Es vēlos tevi nedaudz neaizsniegt...


Ar šīm dzejas rindām savu uzstāšanos dzejas dienu pasākumā, sabiedriskā centra zālē, kuru rotāja Puikules skolas bērnu atnestie rudens ziedu pušķi, uzsāka bijusī limbažniece - Elīna Zelčāne.


Savu pirmo dzejoli Elīna uzrakstīja 13 gadu vecumā. Un joprojām turpina rakstīt ne tikai dzeju, bet arī prozu, izsakot tajā savas sajūtas - prieku, mīlestību, skumjas. Visi pasākuma dalībnieki saņēma dāvaniņā no Elīnas viņas grāmatiņas - "Pumpurpavasaris", kas domāta draugiem un grāmatiņu "Nojaust, sajust, apjaust", kas veltīta viņas meitiņai Elizabetei. Ilustrācijas grāmatai zīmējis Elīnas vīrs Jānis.

Klausījāmies Elīnas dzeju, prozu, viņas stāstījumu par Bulgāriju, kurā viņa nodzīvojusi pusotru gadu. Pārsteidza bulgāru tautas draudzība, izpalīdzība, spēja uzklausīt otru....Diez vai pie mums ir kāda daudzdzīvokļu māja, kuras iedzīvotāji vakaros saiet kopā pagalmā - padzert tēju, pārrunāt jaunumus, izrunāt savu sāpi, ja kādam tā ir.....Apbrīnojami!

Tāpat saruna risinājās par geštaltterapiju, ko apguvusi Elīna un nu jau var uzsākt savu privātpraksi. Arī šajā darbā Elīna izmanto literatūru - sevišķi strādājot ar bērniem. Viņa uzskata, ka literatūrai ir liels iespaids bērnu audzināšanā.


Pasākuma noslēgumā Elīna, par skaisto tikšanos no klausītājām, saņēma ziedus - smejot, ka tik daudz puķu ilgi viņai neviens nav dāvinājis.

Un tad vēl kopīga karsta zāļu tējas tase ar medus maizi un novēlējums visām: lai garajos rudens vakaros laba grāmata dara šos vakarus gaišākus, dvēseliski bagātākus...

Teksts un foto: Maija Martinova
Reportāžu sagatavoja: Ieva Drone


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________