ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

15.09.2010.
Brīvzemnieku saimniecība „Vīksnas” projektā Demo Farm

Brīvzemnieku pagasta saimniecības „Vīksnas” pārstāvji un citi projektā DEMO FARM iesaistītie saimnieki uzsākuši pieredzes apmaiņas braucienus uz iesaistītajām demonstrējumu saimniecībām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds kopš 2009. gada 1. oktobra īsteno projektu DEMO FARM – "Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā” -
www.ldf.lv/pub/?doc_id=29418

Projekta mērķis ir apkopot labāko Latvijas un Igaunijas pieredzi videi un dabai draudzīgai un ekonomiski ilgtspējīgai saimniekošanai laukos un nodrošināt projekta pieredzes izplatīšanu plašā mērogā. Pārrobežu sadarbības procesā tiek veidots demonstrējumu saimniecību tīkls, kura uzdevums ir popularizēt .

Konkursa kārtībā tika izraudzītas desmit saimniecības Latvijā, kuras apseko dažādu jomu eksperti, lai analizētu un sagatavotu to saimnieciskās darbības plānus un sniegtu ieteikumus ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanai. Katrā plānā tiks apkopota informācija par teritorijas dabas vērtībām un ekonomiskajām iespējām.

Ar lepnumu varu atgādināt, ka arī Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Alda Braslava bioloģiskā saimniecība „Vīksnas” izturēja lielo konkursu un, no 62 pieteiktajām saimniecībām, iekļuva šo desmit skaitā, kuras turpmāk darbosies DEMO FARM pasākumos. Saimniecībā audzē aitas. Saimniece Sarmīte Braslava tikai nesen atklājusi jaunu aizraušanos – filcēšanu, kurā var izmantot aitu vilnu, kurai līdz šim ne vienmēr atrada pielietojumu un realizācijas vietu. No vilniņas top gan šalles, gan rotaslietas – auskari, piespraudes, kaklarotas, gan mobilo telefonu maciņi, pat somas un pirts cepures. Īpašu ievērību izpelnījušās košās relaksācijas bumbiņas un populārās multfilmas varoņi – Shoon aitiņas, kura māmiņa gan spēj atteikt sava bērna vēlmei iegādāties šo jēriņu. Otrs lielākais saimnieces vaļasprieks ir sakopta sēta un daiļdārza veidošana. Mērķtiecīgā un neatlaidīgā darba augļi ir labi redzami, par ko liecina pēdējā laikā daudzās interesentu grupas, kas viesojušās „Vīksnu” daiļdārzā un atzinušas to par ļoti skaistu un gaumīgu. Tā pamazām no mutes mutē ir aizceļojusi informācija par šo apskates vērto saimniecību. Lai dažādotu saimniecisko darbību, saimnieki ir apsvēruši ideju iesaistīties lauku tūrismā un iecerējuši izziņu taku, kuras izveidošanai lieti noderēs projekta DEMO FARM Dabas fonda speciālistu ieteikumi par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, vērtīgajām augu un koku sugām, gan arī aprēķini par ekonomisku un lietderīgu saimniekošanu.

Tā kā bija paredzēts, ka šī gada septembrī un oktobrī DEMO FARM projektā iesaistītie saimnieki apmeklēs pārējo dalībnieku saimniecības un apmainīsies ar pieredzi videi draudzīgā saimniekošanā, tad pagājušajā nedēļā notika pirmie divi apciemojumi – Egitas Sudakovas nelielajā augļkopības saimniecībā pašā Talsu pievārtē un Skrundas pagasta z/s „Valti”, kura apsaimnieko bioloģiski gandrīz 600 ha lauksaimniecības zemju, audzē 220 dažādu šķirņu, pārsvarā gan – Šarolē, gaļas lopus un nedaudz darbojas arī zivsaimniecības jomā.

Pieredzes apmaiņas braucienu laikā katrs saimnieks izrāda savu saimniecību, iepazīstas ar pārējiem projekta dalībniekiem un viņu saimniekošanu, kā arī piedalās kopīgā diskusijā ar DEMO FARM projekta ekspertiem no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Latvijas Dabas fonda vides, dabas aizsardzības, bioloģiskās lauksaimniecības, augļkopības, augkopības, lopkopības un ekonomikas jautājumos. Tā kā projektā ir iesaistītas ļoti dažādas saimniecības, gan pēc lieluma, gan saimniekošanas senuma, gan nozaru dažādības, tad pārējie dalībnieki ar neviltotu interesi seko līdzi katrai speciālistu norādei un ieteikumam. „Tā ir neatsverami vērtīga, izglītojoša informācija tieši no augsta līmeņa savas nozares speciālista, kuru saņem bez maksas! Pieredzes braucienu laikā ar savām acīm redzētais daudz labāk paliek atmiņā un ir pielietojams savā darbībā. Žēl, ka projektā varēja iesaistīties tikai 10 Latvijas saimniecības, tas būtu vērtīgi visām 62, kuras bija pieteikušās, un arī visām citām.” secina Sarmīte.

Jāpiebilst, ka projekta DEMO FARM teritorija Latvijā aptver Kurzemi, Vidzemi, Rīgu, Pierīgu; Igaunijā – Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Läänemaa, Saarema un, Hiiumaa reģionu. Iesaistītas arī desmit saimniecības no Igaunijas. Pavasarī saimnieki apmeklēs arī Igaunijas saimniecības un projekta noslēgumā viesosies Zviedrijā.

Bet Latvijā šoruden vēl jāapmeklē astoņas saimniecības. SIA „Lejasķerzēni” Naukšēnu pagastā, kura attīstījusi vairākas ražošanas nozares. Tā veiksmīgi darbojas bioloģiskās lauksaimniecības jomā – graudkopībā un kokapstrādē. Nodarbojas ar augļkopību un atjauno Latvijā savulaik tik populāro ābolu šķirni „Paradīzes āboli”. Z/s „Jaunieviņas” Raunas pagastā nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. Tās pamatnozares ir mājputnu, kartupeļu, miežu, griķu, vasaras kviešu, cūku pupu un cidoniju audzēšana, kā arī kokogļu ražošana, biškopība un lauku tūrisms. Z/s „Vekši” Smiltenes pagastā audzē gaļas liellopus, saimniecībā apmeklētāji var iepazīties ar aizsargājamajam ainavu apvidum Ziemeļgauja tik raksturīgo ainavu – palieņu un parkveida pļavām, Gauju un tās vecupēm. Z/s „Silkalni” Vaidavas pagastā ir specializējusies ārstniecības un tējas augu audzēšanā, vākšanā, kaltēšanā un pārstrādē. Z/s „Lielkrūzes” ir lauku sēta ainaviskā vietā, ilgtspējīga, uz tautas tradīcijām balstīta ražošanas un dabas kopsakarību izpētes vieta. Pamatā attīstītas ir trīs nozares: gaļas liellopu audzēšana, aitkopība un akvakultūras. z/s „Lejas Kleperi” galvenie darbības virzieni saimniecībai ir mežistrāde un mājlopu audzēšana (50 aitas, viena slaucama govs). Aramzemē tiek sēti mieži, stādīti kartupeļi. Tiek apsaimniekots augļu dārzs. Z/s „Mauriņi” - vides veselības saimniecība „Mauriņi” ir specializējusies dažādu mājlopu audzēšanā. Saimniecībā ir aitas, gaļas liellopi, Konik šķirnes zirgi un citi mājlopi. No saimniecībā iegūtās vilnas saimnieki gatavo segas, spilvenus un adījumus. Saimniecība nodarbojas arī ar garšaugu maisījumu gatavošanu, zāļu tēju ražošanu, kā arī piedāvā pirts pakalpojumus ar skaistumkopšanas un organisma attīrīšanas procedūrām. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta saimniecība „Vīksnas” citus projekta dalībniekus un speciālistus uzņems 23.septembrī. Atliek novēlēt, lai skaists, saulains laiks!

Ziedīte Jirgensone,
Alojas novada lauku attīstības speciāliste.

Projekts tiek līdzfinansēts no Igaunijas- Latvijas programmas 2007–2013 Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.


23.03.2010. „Vīksnas” – piemājas bioloģiskā saimniecība


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________