ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

26.08.2010.
Kuplā skaitā sportiskajās aktivitātēs Ozolmuižā

Lai arī Ozolmuižā 26.augusta pēcpusdienā saule mūs lutināja un laiks bija labvēlīgs, sportiskās aktivitātes pirmskolas un sākumskolas bērniem „Atvadas no vasaras” tomēr notika sporta zālē, jo sporta laukums bija ļoti pielijis.

Interesanti un atraktīvi pavadīt vienu no pēdējām vasaras brīvlaika dienām bija ieradušies 23 sportotgribētāji un vēl daudz, daudz viņu atbalstītāju – vecāki, māsas un brāļi.

Dalībniekiem reģistrējoties, viņu sejās neviltotu smaidu izraisīja uzliktā aproce ap roku un gardā konfekte. Bērnus priecēja dažnedažādas 8 sportisko aktivitāšu stacijas: „Veikls un veiklāks”, „Modes skate”, „Ripulītis”, „Ātruma cilts”, „O!kartes namiņš”, „Apslēptie dārgumi”, „Trāpīšana mērķī” un „Mākslinieku izstāde”. Staciju uzdevumos visu izšķīra ātrums un precizitāte. Uzdevuma izpildīšanas beigās dalībnieku aprocēs tika iespiesti, uzlīmēti vai uzzīmēti neparasti simboliņi.

Pēc sportiskajām aktivitātēm bērni tikai aicināti piedalīties dažādās rotaļās: „Melnie vīri” un „Astītes”, bet pēc tam bija neliela sacensība ģimenēm, kur vajadzēja izpausties ar fantāziju, izdomu un atraktivitāti.

Dalībnieki tika vērtēti trijās vecuma grupās (kopā meitenes un zēni). Tāpat tika vērtētas arī atraktīvākās ģimenes.

Visi bērni bija ļoti aktīvi un izdomas bagāti,

bet pirmskolas vecuma grupā paši veiksmīgākie bija:

  • 1.v. – Evita Jirgena,

  • 2.v. – Kristaps Erdmanis,

  • 3.v. – Anrijs Undraitis.

1., 2.kl.vecuma grupā pārāki par citiem izrādījās:

  • 1.v. – Mārcis Skrīvelis,

  • 2.v. – Renārs Stumps,

  • 3.v. – Kitija Berga.

3., 4.kl. vecuma grupā nepārspēti palika:

  • 1.v. – Emīls Skrīvelis,

  • 2.v. – Reinis Stumps,

  • 3.v. – Armands Jērcītis.

Par atraktīvākajām ģimenēm tika atzītas Bērnu sociālā aprūpes centra „Zīles” kuplā ģimene un Silvas Stumpes ģimene.

Pašā noslēgumā, pēc apbalvošanas, visi tika aicināti uz desiņu cepšanu.

Liels paldies organizatoriem - biedrībai „Lapiermuiža”, Jurijam Līcim par izgatavotajām oriģinālajām medaļām un par atbildīgo darbu sacensību tiesnešiem – Baibai Siliņai, Ilzei Plūmei, Ilonai Dārziņai, Mārai Meinardai, Rūtai Stumpei, Signei Erdmanei, Melitai Maksimai un Evijai Dārziņai.

Paldies visiem par interesi un atsaucību! Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Pasākuma vadītāja un sacensību tiesnese
Laura Meinarda


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________