ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Braslavas pagasts

21.08.2010.
Deju kopu sadejošanas koncerts „Uz laukiem, prom un cauri”

Vilzēnu tautas nama deju kopa „Liepas” savu deju sezonu parasti noslēdz augustā, kad Braslavas parkā aicina kopā deju kolektīvus, ar kuriem savās koncertgaitās ir iepazinušās un sadraudzējušās.

Pie mums viesojās „Zelta rudens” no Valkas, „Dāmītes” no Mores, „Vijolītes” no Vijciema, „Papardes” no Blomes, „Smiltesele” no Smiltenes, „Rasa” no Alojas, „Sapnis ” no Trikātas, „Minnas” no Mazsalacas, „Salacietes” no Vecates. Koncertu ar savu dalību, kuplināja arī Vilzēnu tautas nama amatierteātris, kurš ieguva lielas viešņu simpātijas.

Laika apstākļi gan izdarīja savas korekcijas, un sadejošanas koncerts notika Vilzēnu tautas namā - pašauri gan bija, bet dejas prieks tāpēc nebija mazāks.

Viesos atbraukušie kolektīvi ne tikai dejoja, bet vēlējās apskatīt arī tuvāko apkārtni - „Liepas”, kā kārtīgas mājasmātes, izvadāja interesentus pa mūsu pagastu, apciemoja Antona Benjamiņa sētu, par ko bija neviltots pārsteigums un ieinteresētība, izstaigāja Braslavas parku.

Dace Šķepaste
Vilzēnu tautas nama vadītāja


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________