ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Alojas novada sporta svētki

24.07.2010.
Alojas novada sporta svētkos

Pirmie Alojas novada sporta svētki – saule, vējš, ūdens un pārpārēm jauniešu sportiskais azarts brīnišķīgā vietā Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā atpūtas vietā „Mazais Ozolezers”.


24.jūlija rīts Ilonas un Luda Dārziņu īpašumā pie ezera iesākās gana agri – pulksten 6 ar makšķerēšanas sacensībām.Visi sacensību dalībnieki – no Alojas, Ungurpils, Braslavas, Puikules, Ozolmuižas, Dikļiem, Mazsalacas un Staiceles atklāšanas parādei stājās pulksten 9.30, ..


.. kad domes priekšsēdētāja Dace Vilne sasveicinājās ar sportistiem un vēlēja veiksmi: „Staicelieši lielījās, ka viņiem bijuši stiprie vārdi un garās rokas, lai saulei priekšā atstumtu mākoņus un kaut drusciņ atvieglotu šīs dienas sacensības. Ir prieks tik kuplā skaitā redzēt novada komandas, ir pie mums šodien arī kaimiņu novadu sportisti. Ceru, ka uzvarēs visstiprākie, visveiklākie, visātrākie un visdrosmīgākie – lai jums jauka šī diena!”


Latvijas karoga uzvilkšana sacensību atklāšanas parādē tika uzticēta mājiniekiem - Ozolmuižas komandas pārstāvjiem.


Staicelieši bija sagatavojuši apsveikumu - „džentlmeņa” komplektu ar Salacas ūdeni, stārķa olām un karti komandu pārstāvjiem pasniedza Juris Krastiņš un Egons Brants.


Pēc makšķernieku sacensību uzvarētāju apbalvošanas un Luda Dārziņa stāstījumu par to, kas paredzēts šīs dienas stafetē, sacensības varēja sākties.Volejbolā savā starpā spēkiem mērojās 9 komandas divās apakšgrupās.Futbolā sacentās 7 komandas.


Šautriņu mešanā un ...


... basketbola soda metienos interesenti savas prasmes varēja izmēģināt visas dienas garumā. Šautriņu mešanā piedalījās 120 dalībnieki, ko varētu uzskatīt par šīs dienas sacensību dalībnieku skaitu.


Un kur tad vēl skatītāji un līdzjutēji, kas gan vairāk meklēja soliņus koku paēnā.


Svaru bumbas (24 kg) celšana notika pēcpusdienā, kad lielākā daļa stiprinieku jau bija spraigi cīnījušies volejbola un futbola laukumos, taču dažiem izdevās pacelt pat vairāk kā 40 reizes, neskatoties uz to, ka viltīgā svaru bumba centās slīdēt laukā no rokām.


Sporta svētku „nagla” ar emocijām un skaļu līdzi jušanu bez šaubām bija Luda Dārziņa organizētā stafete ar vairākiem ar ūdeni saistītiem elementiem, kas ļoti iederējās karstajā vasaras dienā.

Stafetē piedalījās 7 komandas, katrā 3 meitenes un 3 zēni.


Stafetes 1.posms – zēns peld 25 metrus, pieskaras laipai;


2.posms – nākošie dalībnieki - meitene un zēns lec laivā un apbrauc ar laivu apkārt bojai;3.posms – kad laiva atgriežas krastā, nākošais pāris – meitene un zēns veļ siena rulli, tiek tam pāri, puisis paņem meiteni rokās un pāriet līdzsvara baļķi;


4.posms – komandas trešā meitene no ezera ar puslitra burciņu nes ūdeni un piepilda 3 litru burku (burka pilna, kad no tās izlec tenisa bumbiņa), tad tiek fiksēts stafetes beigu laiks.


Sacensības tiesāja Egons Brants, Ludis Dārziņš, Lelde Dāvida, Laura Kļaviņa, Jānis Bergsons, Reinis Puriņš, Betija Bondare, Emīls Elsiņš, Zane Vita Avotiņa, Krista Ottersone.

Pēc stafetes varēja sākties sporta svētku noslēgums ar uzvarētāju apbalvošanu.


Balvas sportistiem pasniedza Alojas novada pašvaldības izpilddirektors Gundars Karlsons.


Actiņās prieks, satraukta sirds, medaļas mirdz...

Ar dziesmām svētku dalībniekus un īpaši sportistus sveica māsas Mairita un Monta Maksimas no Ozolmuižas.


Priekšnesumu sniedza un apbalvošanas laikā temperamentīgu ritmu uzturēja Vilzēnu tautas nama ritma grupa „Radiridirī”.

Sacensību rezultāti

Makšķerēšana

Vīriešiem


1.vieta – Indulis Graviņš (loms 1,515 kg);
2.vieta – Aivars Meinards (loms 1,015 kg);
3.vieta – Nils Grāvelsiņš (loms 0,8 kg).

Sievietēm un jauniešiem

1.vieta – Dzidra Nuķe (loms 0,76 kg);
2.vieta – Niks Broms (Nils kā jaunākais makšķerēšanas sacensību dalībnieks saņēma arī vietējā makšķernieka Ulda Nuķa dāvināto barības komplektu);
3.vieta – Zane Roļskija.

Volejbols

1.vieta – Mazsalacas komanda: Gita Brokāne, Lelde Anševska, Jānis Cēsis, Artis Aizpurietis, Mārtiņš Ceblis, Kristaps Brālēns, Uldis Grandāns.

2.vieta – Ungurpils komanda: Gatis Tabors, Dagne Timuška, Evija Veide, Andris Kārkliņš, Austris Blaumanis, Viktors Romāns, Sandis Veide.

3.vieta – komanda „Ozoli” no Ozolmuižas: Aleksandrs Dreimanis, Signe Erdmane, Evija Dārziņa, Jānis Lapšāns, Aigars Jērcītis, Nils Grāvelsiņš, Kristaps Majors.

Futbols

1.vieta – Puikules komanda: Artis Kalniņš, Armands Lūdiņš, Raimonds Vilkotītis, Uldis Niecis, Sandis Tomsons, Viktors Petrivs, Kaspars Rudzītis.

2.vieta – Ungurpils komanda: Aleksandrs Odnoiko, Sandis Veide, Viktors Romāns, Andris Kārkliņš, Austris Blaumanis, Sandris Možvillo.

3.vieta – Staiceles komanda: Mārtiņš Strokšs, Kalvis Kovisārs, Kristaps Taulavičus, Miks Meikulis, Elvis Arnavs, Jānis Jaunzems, Egons Brants.

Šautriņu mešana

Sievietēm

1.vieta – Inga Konrāde (77)
2.vieta – Evija Dārziņa (76)
3.vieta – Inga Brente-Mieze (75)

Vīriešiem

1.vieta – Kristaps Majors (84)
2.vieta – Matīss Balodis (83)
3.vieta – Atis Rudzītis (81)

Basketbola soda metieni

Sievietēm

1.vieta – Signe Erdmane (7)
2.vieta – Ieva Kļaviņa (5)
3.vieta – Inga Konrāde (5)

Vīriešiem

1.vieta – Gints Ozols (9)
2.vieta – Oskars Beitiks (8)
3.vieta – Artūrs Vītiņš (8)

Svaru bumbas celšana (24 kg, vīriešiem)


1.vieta – Edgars Stāmers (45)
2.vieta – Nils Grāvelsiņš (40)
3.vieta – Gatis Tabors (39)

Stafete

1.vieta – Puikules komanda (2 min 27,7 sek)
2.vieta – Komanda „Ozoli” no Ozolmuižas (2 min 38,6 sek)
3.vieta – Ungurpils komanda (2 min 49,3 sek)

Kopvērtējumā starp novada komandām (ieskaitīti visi sporta veidi, izņemot makšķerēšanu un svaru bumbas celšanu):

1.vieta – Brīvzemnieku pagasta pārvaldei (Puikules un Ozolmuižas komandas).


Komandā no Puikules piedalījās Kaspars, Atis un Gita Rudzīši, Artis Kalniņš, Sandis Tomsons, Viktors Petrivs, Raimonds Vilkotītis, Armands Lūdiņš, Zane Matvējeva un Uldis Liecis. (Foto no komandas arhīva.)

2.vieta – Alojas pilsētas un pagasta pārvaldei (ar triecienspēku no Ungurpils).

3.vieta – Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldei.

4.vieta – Braslavas pagasta pārvaldei.


Aivars Auseklis, Alojas novada sporta metodiķis un svētku galvenais organizators, par šīm sacensībām saka tā: „Atsaucība no novada pārvaldēm komandu organizēšanā ļoti laba, jo, piemēram, neskatoties uz to, ka šajā dienā staiceliešiem ir pašiem savi svētki, viņi šeit ir nodrošinājuši komandas volejbolā un futbolā un dalībniekus citos sporta veidos. Braslavas pagasts arī pārstāvēts, Brīvzemniekiem ir komanda no Puikules un Ozolmuižai pat vairākas. Ozolmuižas sportisti ir uzaicinājuši ciemiņus no Dikļiem (Kocēnu novads), kur bieži arī viņi tiek uzaicināti, Dikļiem ir divas komandas volejbolā, arī futbolu spēlē. Vakar vēl pieteicās Mazsalacas volejbolisti. Mani pārsteidza fakts, ka mūsējie pirms svētkiem zvanīja un prasīja – kur un kas notiks, mēs nezinām, bet kaimiņu novados visu zināja. Vai mūsējie patiešām nezināja, vai tikai izlikās, ka nezina? Informācija bija novada avīzē un interneta mājaslapā, visur tika izliktas afišas ... domāju, ka šāda attieksme no savējiem ir mazliet bezkaunīga.

Man pašam šīs ir pirmās lielās sacensībās, domāju, kā nu būs, bet galvenais bija iesākt, un viss notika. Šodien laiks - kā īpaši izvēlēts šādam pasākumam un vieta - vienkārši lieliska. Paldies laukuma saimniekiem – Dārziņu ģimenei, kas pielikuši visas pūles, lai to sakātotu.


Paldies Maijai Martinovai, Brīvzemnieku pagasta tautas nama vadītājai, kas gādāja par kultūras norisēm svētkos un rakstīja diplomus. Paldies Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājai Aijai Kalnmačai, kura sagatavoja diplomus. Paldies visiem, kas informāciju noraidīja tālāk no mutes mutē. Paldies Alojas novada domei, kas ieplānoja līdzekļus šim pasākumam.”

Normunds Šķepasts, Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs, visu dienu juta līdzi saviem sportistiem, arī pats piedalījās šautriņu mešanā un basketbola soda metienos. Tā kā Braslavas pagasts mūsu novadā pats mazākais, jautāju, kā viņiem izdevās noorganizēt komandas un dalībniekus sacensībām. Normunds Šķepasts stāstīja: „Pats ar to nenodarbojos, mums pagastā ir aktīvs jaunietis Kristaps Fiļipovs, mācās Sporta akadēmijā, viņš teica, ka komanda būs – tā šo lietu atstāju jauniešu ziņā, viņi paši organizēja futbola un volejbola spēlētājus. Mums ir divas aktīvas jaunietes, kuras parasti piedalās visos sporta svētkos – Jolanta Tetere un Signe Fiļipova. Fiļipovu ģimenē visi aktīvi sporto – mamma Sandra kādreiz spēlēja volejbolu, tētis Sergejs ir iesaistījies visos pagasta sporta pasākumos gan kā tiesnesis, gan kā spēlētājs. Iepriekšējos gados Braslavas pagastā notika savādāk – jūnijā mēnesī tika rīkoti pagasta sporta svētki, kuros noskaidroja stiprākos, kas tad tālāk piedalījās rajona sporta svētkos. Tad, piemēram, volejbolā mūsu mazajā pagastiņā bija pat 5 komandas, kas sacentās savā starpā. Pats arī parasti spēlēju volejbolu, bet šodien tas jauniešu ziņā, piedalījos tur, kur varēju, ja reiz esmu atbraucis. Šodien mūsu futbola komanda finālā neiekļuva, bet volejbolisti palika sestie. Vēl priekšā stafete...”

Pasākuma noslēgumā tika runāts, ka nākošajā gadā novada sporta spēles varētu notikt Braslavas pagasta Vilzēnu stadionā.

Bilžu albūms >>>Ieva Drone
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________