ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

29.06.2010.
Jaunie skolotāji Ozolmuižas pamatskolā

Dažkārt saka, ka skolās maz gados jaunu skolotāju, bet Ozolmuižas pamatskolā 2009./2010.mācību gadā strādāja seši skolotāji vecumā līdz 25 gadiem.


Skolotāja Baiba Siliņa mūsu skolā strādāja trešo gadu. Baiba beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, specialitāte – sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja. Vaicāju, kāpēc Baiba izvēlējās skolotājas profesiju. „Mana mamma arī ir skolotāja Dikļos. Bērnībā dzīvoju dažus metrus no mammas darbavietas. Bieži gāju uz skolu un sēdēju mammas vadītajās stundās. Man ļoti patika skatīties, kā mamma māca bērnus. Kad paliku klasē viena, stāvēju pie tāfeles un iztēlojos, ka klasē ir bērni, un es viņus mācu. Jau bērnībā izlēmu, ka noteikti būšu skolotāja”, tā pastāstīja Baiba. Skolotāja ir aktīva, radoša, izdomas bagāta, ļoti precīza.

„Pirmajā gadā sāku ar 1.klasi un mācījos kopā ar skolēniem. Sākumā gāja raibi, bet skolēni man bija ļoti lieli palīgi. Tagad prieks skatīties, kā skolēni pa šiem trim gadiem ir kļuvuši patstāvīgāki, radošāki, paši piedāvā savas idejas, lai skolas dzīve kļūtu interesantāka. Šogad mācīju un audzināju apvienoto 1./3. klasi. Ar prieku vēroju, cik apvienotajā klasē veidojās sirsnīga gaisotne. Trešā klase uzreiz pieņēma, kā viņi paši sauc, mūsu mazos. Trešā klase jutās atbildīga par viņiem – vienmēr palīdzēja, sargāja, ja vajadzēja, aizrādīja. Mēs esam sirsnīga un jautra klase”, turpina Baiba.


Pirmskolas skolotāja Monta Maksima ir mūsu skolas absolvente. Viņa mācās Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā pedagoģijas fakultātē, rudenī būs jau 4.kursā. Arī Monta kopš bērnības sapņojusi par to, ka būs skolotāja, bet ne pirmskolas, bet mūzikas vai vizuālās mākslas. Vidusskolā domas mainījās, radās īpašas simpātijas pret maziem bērniem. „Ļoti patīk tas, ka skolotājiem ir radošs un daudzveidīgs darbs. Strādājot ar pirmskolas vecuma bērniem, var redzēt, kā viņi aug, pilnveidojas. Rodas prieks, ka esmu kaut ko iemācījusi. Patīk klausīties bērnu sarunās, viņu „īpašajā” valodā”, stāsta Monta un piebilst, ka mūsu skolā patīkot viss – senās muižas telpas, jaukie cilvēki. Monta arī pati iesaistās skolas aktivitātēs gan dziedot ansamblī, gan vadot kādu pasākumu, gan ar dažādām radošām idejām.

Līga Pētersone ir matemātikas skolotāja, kura pirmo pieredzi skolotājas darbā guva Ozolmuižas pamatskolā. Līga bakalaura grādu ieguvusi Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, bet jau ir aizstāvēts maģistra darbs un 1.jūlijā izlaidums. Sveicam! Par sevi Līga pastāstīja: „Pieņēmu piedāvājumu strādāt skolā. Darbs skolā nav tas vieglākais, tas uzliek lielu atbildību. Jāprot atrast kontaktu ar skolēniem, iemācīt mācību priekšmetu. Matemātika nav no skolēnu mīļākajiem mācību priekšmetiem, tāpēc ik palaikam jāatgādina, ka matemātika nav tikai skaitļi un sarežģītu uzdevumu risināšana. Matemātika iemāca domāt un analizēt. Pirmajā darba gadā nav viegli strādāt apvienotajās klasēs, bet esmu iemācījusies sadalīt savu laiku un uzmanību, lai katrs, kurš vēlas, iegūtu labas zināšanas. Pirmo darba pieredzi skolotājas amatā vieglāku padara atsaucīgie kolēģi un skolas vadība.” Akreditācijas komisijas eksperte teica: „Skolotāja ir īstajā vietā”. Tas ir augsts novērtējums pēc dažu mēnešu darba.

Gita Strokša beigusi RPIVA un ieguvusi specialitāti sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt angļu valodu pamatskolā. Viņa par savu izvēli saka: ,,Vienmēr paticis komandēt un pamācīt citus, tagad, to darot, vismaz neviens neapvainojas”. Arī Gitai pārvarēt grūtības pirmajā darba gadā palīdzēja draudzīgais skolotāju kolektīvs, skolēni, mājīgā gaisotne.

Gita un Līga dosies līdzi Ozolmuižas pamatskolas 3. – 6.klašu deju kolektīvam ,,Riču – raču” uz skolēnu Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.


Gita un Līga pie savā mūžā pirmā stundu saraksta.


Kristīne Freimane māca mūziku un studē RPIVA, lai iegūtu maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. Kristīne mācīja arī 1. – 4. un 5. - 9.klašu ansambļus, dziedāja arī visi pirmskolas grupiņas bērni. Iepriecināja arī tas, ka ansamblis piedalījās ārpusskolas pasākumos Alojā, Bērzainē. Kristīne pašlaik strādā un arī atpūšas Norvēģijā. Lai veicas!


Sporta skolotājs Māris Antons profesiju izvēlējies nejauši. Vajadzējis aizvietot pazīstamu skolotāju neilgu laiku Dikļu pamatskolā. Pēc tam strādāju Matīšu pamatskolā. Māris rudenī turpinās studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 5.kursā. Jautāju Mārim, kas sagādāja prieku, strādājot mūsu skolā. Tā ir bijusi bērnu attieksme un disciplīna. Bet kādas grūtības? „Tādu nav bijis. Grūtībām nekad necenšos pievērst uzmanību, jo tās padara cilvēku stipru”, atteica Māris.

Mums vecākajiem kolēģiem prieks par mūsu jaunajiem. Lai viņiem veicas arī turpmāk!


Māra Meinarda,
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________