ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts - Līgovakars Puikulē

23.06.2010.
Līgovakars Puikulē

Puikules tautas nama pašdarbības kolektīviem Jāņu laiks pagāja aktīvi koncertējot pasākumos –Ungurpilī, pie A. Benjamiņa Braslavā, Ozolmuižā, pasākumā Braslavas parkā un Līgo dienas vakarā Puikulē.


Jāņu pasākums Puikulē notika parkā pie skolas. Koncertu atklāja D.Virkstene un M.Martinova.


Līgo dziesmas dziedāja ansamblis „Kolorīts”.


Dramatiskā kolektīva dalībnieki demonstrēja Jāņu pasākumam nepieciešamos atribūtus...


... arī tos, lai savāktu rīta rasu ...


Kas tas ir - vainags galvā alus kauss rokā – protams, latvietis Jāņos. Tādai fotogrāfijai jābūt katram albūmā...


Deja ar kausiem....


Abas Ingas stāsta par ticējumiem Jāņos...


Tā jau ir tradīcija - sveikt pagasta Jāņus un Līgas.


Lielu jautrību izraisīja sarīkotās „alus ēšanas” sacensības.


Protams, neiztika bez Jāņu dienas rotaļām, kurās iesaistījās arī pasākuma apmeklētāji.


Tautas nama vadītāja Maija nodod lāpu ugunskura aizdegšanai pārvaldniekam A. Bērziņam.


... Un ugunskurs tiek aizdegts ...


Bet tie, kas vēlējās no šī pasākuma atstāt piemiņu - varēja fotografēties ...

Foto - E.Ungure, teksts - M.Martinova

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________