ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Braslavas pagasts -> Ugunsmucu konkurss

22.06.2010.
„Jāņugunis” Braslavas pagastā

Nu jau 12 gadus Braslavas pagastā tradicionāli norisinās ugunsmucu konkurss „Jāņugunis”.

Konkursam šogad bija pieteiktas divas ugunsmucas, kas pārsteidza ar savām orģinālajām idejām un to pasniegšanu.

Žūrija ciemojās Vilzēnos „Turaidās” pie Birutas Bušas, kura atzina, ka ik gadu piedaloties ir aizvien grūtāk rast idejas, tomēr mazmeitas Unas mudināta pieteicās konkursam, par vadmotīvu savai ugunsmucai izvēloties latviešu tautas dziesmu „…Zem Jāņa cepurītes visa plaša pasaulīte”. Zem Jāņa cepures bija izveidots „Turaidu” mājas karogs.

Viesojāmies arī „Bērzlapās ” pie Grozīšu ģimenes, kuriem idejas meklēšanai bija palīdzējuši lietainie laika apstākļi. Ugunsmucas kārts galā spīdēja īsta raganu saule, un turpat sēdēja pati raganiņa, kas centās aizbaidīt lietus mākoņus.

Žūrijas komisijai nebija viegls uzdevums novērtēt, kura no ugunsmucām bija labākā, jo abas bija līdzvērtīgas, un abu māju saimnieki bija ieguldījuši lielu darbu un izdomu to veidošanā. Žūrija abas ugunsmucas novērtēja ar vienādu punktu skaitu.

Cerēsim uz labu laiku arī rīt, kad visi kopā Braslavas parkā ielīgosim Jāņus un, protams, sveiksim arī šī gada ugunsmucu konkursa dalībniekus.


Grozīšu ģimene.


Ugunskura aizdedzināšana ar ugunsratu, Grozīšu ģimenes "Bērzlapās".


Biruta Buša ar mazmeitu Unu.


Pagasta pārvaldnieks Normunds Šķepasts met nātres Birutas Bušas "Turaidu" pagalmā, lai pasargātu mājas no raganu ienākšanas.

Madara Lopenova

Jāņu ugunsmucu konkurss

Vasaras saulgriežu skaistākā tradīcija ir jāņuguns dedzināšana.

To dedzina kādā augstāka vietā, lai liesmas apspīdētu plašu apkārtni, ietekmētu laukos auglību un pasargātu no visādiem ļaunumiem un slimībām.

Uguns ir dabas spēku zīme, kura ietver sevī gaismu un dzīvību.

Gatavojoties Jāņu ielīgošanai Braslavas pagastā nu jau divpadsmito reizi notiek Jāņu ugunsmucu konkurss.

Sagaidīsim Jāņu nakti spožu Jāņuguņu gaismā.

Foto no: www.ugunszime.lv/izzinai/VasarasSaulgriezi.htmKONKURSS „JĀŅUGUNIS 2010”
NOLIKUMS

Braslavas pagasta pārvalde izsludina Jāņu ugunsmucu konkursu
„AIZDEDZINI UGUNSMUCU LAI SPĪD MŪSU NOVADIŅIS”

Konkursā aicinām piedalīties visus interesentus: daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, privātmāju un saimniecību īpašniekus, iestādes, uzņēmumus, organizācijas u. c. radošos kolektīvus.

VĒRTĒŠANA:
● Vērtēs radošo ideju izpildījumu,
● Uguns mucas idejas pasniegšanu.

KONKURSA NORISE:
● Konkursam jāpiesakās līdz 20. jūnijam plkst. 17.00, tel.28814880,
● Konkursa vērtēšana 21. jūnijā,
● Apbalvošana - 22. jūnijā Braslavas parkā.

BALVAS:
● 1.; 2.; 3. vietām - naudas balvas (dāvanu karte),
● Visi dalībnieki saņem pateicību par piedalīšanos konkursā.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________