ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

02.06.2010.
Maijs Ozolmuižas pamatskolā

Maijs sākās Latvijas zīmē – Alojas novadā, tāpat kā visā Latvijā, tika atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena. Arī Ozolmuižā notika koncerts, kurā mūs priecēja Alojas, Vilzēnu, Brīvzemnieku pagasta pašdarbības kolektīvi, kā arī mūsu skolas 3. – 6. Klašu deju kolektīvs „Riču – raču”.

No 5. līdz 8.maijam skolā bija Vecāku nedēļa, kuras laikā vecāki varēja vērot mācību stundas un ...


... skolēnu darbu izstādi.


Skolotāja Agita noorganizēja arī interesentiem tapošanas pamatu apmācību.


Kā ik gadu māmiņām un vecmāmiņām skolēni un pirmskolas grupiņa nedēļas izskaņā dāvāja koncertu, veltītu Mātes dienai.


Gandrīz ik mēnesi skolas lasītavā skatāma kāda izstāde – šoreiz varējām priecāties par mūsu mājturības skolotājas Agitas Lindenbergas rokdarbiem un viņas vadītā pulciņa Priekuļu novadā darinātajām rotām.


Skaistas piezīmju grāmatiņas, rotu kārbiņas, darinātas no ādas, vērtējumam nodeva valmieriete Biruta Kricka.

Skolas teātra pulciņa „Zīļuks” aktīvākie dalībnieki piedalījās novada organizētajā „Spēles svītrā” Puikulē, kur darbojās radošajās grupās.


Jau otro gadu skola organizē visu Ozolmuižas pašdarbības kolektīvu koncertu ,,Paaudzes vieno” – šogad 14. maijā. Koncerts bija arī veltījums Ģimeņu dienai. Atpūtas stundu Ozolmuižas iedzīvotājiem sagādāja ...


... Kristīnes Freimanes vadītie ansambļi, ...


... skolēnu deju kolektīvs „Riču – raču” un ...


... vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dālderi” (vadītāja Sarmīte Freimane), ...


teātra pulciņš „Zīļuks” rādīja, kā Muflīte noķēra lielo lomu (vadītāja Baiba Siliņa),

dziesmas skandēja arī sieviešu ansamblis, kura dalībnieces pārstāv gan biedrību „Vecie ozoli”, gan biedrību „Lapiermuiža” (vadītāja Māra Meinarda). Koncertu vadīja Iveta Liepiņa.

15. un 16. maijā Limbažu ornitologu grupa devās divu dienu izbraukumā, lai pētītu putnus. Izdevība bija arī mūsu skolas 3 meitenēm pievienoties šai grupai, lai pētītu putnus Burtnieku ezera apkārtnē.


7. klases meitenes Daiga Gončare, Anna Dace Majore un Liene Balama arī iesaistījās putnu vērotāju grupā un ar braucienu bija ļoti apmierinātas.


Tika novērotas 66 putnu sugas.

Skolēni vienmēr aktīvi iesaistās ZAAO organizētajās aktivitātēs. Tā arī šogad tika vākta gan makulatūra, gan PET pudeles. Aktīvākie - Alise Zenovjeva (6.kl.), Aleksandrs Dreimanis (7.kl.), Mairita Maksima (9.kl.), Emīls Skrīvelis (3.kl.) Skolas pārstāvji piedalījās arī Valmierā ZAAO organizētajā pasākumā „Šķiro atkritumus!”

Maijs nozīmīgs mēnesis visiem skolēniem, bet īpaši trešklasniekiem un sestklasniekiem, kuri kārtoja valsts pārbaudījumus – ieskaites, ...


kā arī 9.klasei, kam 21.maijā izskanēja pēdējais zvans.


Sirsnīgi un atraktīvi devītklasnieces sveica klašu kolektīvi. Veiksmi eksāmenos!
22. maijā 1. – 9. klašu skolēni devās ekskursijā. Šoreiz mērķis bija viens – Minhauzena muzejs un dabas taka, neliela atpūta pie jūras.

Jauku koncertu mācību gada noslēgumā mums piedāvāja Puikules pamatskolas skolēni ar koncertuzvedumu „Vinnijs Pūks”.

28. maijā skolas ansamblis (vadītāja skolotāja Kristīne) tika uzaicināts dziedāt pasākumā Bērzaines tautas namā.

Aizvadīts interesants mācību gads ar dažādām aktivitātēm. Paldies skolēniem par iesaistīšanos dažādos skolas un novada pasākumos! Paldies skolotājiem par darbu dažādu pasākumu organizēšanā, līdzdalību skolēnu izbraukumos! Paldies pulciņu vadītājiem, arī tiem, kuru paveikto darbu neredzam uz skatuves, bet ieraugām skolas izstādēs vai noformējumā (floristikas pulciņš, vadītāja Inguna Skrīvele), interesanti veidotās medaļās (amatniecības pulciņš, vadītājs Jurijs Līcis).

„Gudrā Pūce” aicināja uz mācību gada noslēgumu, jo bija izvērtējusi skolēnu paveikto.

Titulu „Gudrā Pūce” 1. – 4.kl. grupā saņēma Amanda Čečiņa (3.kl.), Valters Jānis Stumps (2.kl.) un Reinis Stumps (4.kl.) Cildināti tika arī Elīna Dzelzīte, Ieva Ulme, Amanda Jērcīte, Renārs Stumps, Mārtiņš Skrīvelis, Sandis un Mārtiņš Žukovski.

5.- 9.kl. grupā „Gudrās Pūces” tituls Daigai Gončarei (7.kl.), Kitijai Lindai Ūdrei (6.kl.) un Harijam Sniedzem (5.kl.). Centīgas bija arī Laura Doroškēvica, Alise Zenovjeva un Anna Dace Majore.

Jaukas vasaras brīvdienas visiem vēlot
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece Māra Meinarda
Foto – Baiba Siliņa, Juta Circene, Māra Meinarda, Aivars Meinards

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________