ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

29.05.2010.
Puikules pamatskolas mācību gada noslēguma pasākums „Lielais Arnolds”

Jau daudzus gadus mūsu skolā pēdējā mācību dienā notiek šis pasākums. Tas ir cēlies no tiem laikiem, kad mūsu skolā vēl bija direktors Arnolds Drelings. Šajā dienā ir personisko rekordu sacensības, klašu vai komandu sacensības, stafete. Tiek nominēti paši labākie mācībās un katrā mācību priekšmetā kāds saņem „Arnoldu”. „Arnoldu” saņem arī katrs rekordists kādā disciplīnā. Diplomi un medaļas komandām par sporta aktivitātēm.

Šogad visi skolēni tika sadalīti 5 komandās - Oranžajā, Sarkanajā, Violetajā, Zaļajā un Dzeltenajā. Katrai komandai ir kapteinis.

Šogad šis pasākums bija tematisks „Pa Kurbada pēdām”. Pirms tam visiem bija jāizlasa šī pasaka, lai labāk izpildītu uzdevumus.

Katra komanda saņēma apgaitas lapu ar apmeklējamiem objektiem.

Tie bija:

 • „Ciemos pie čūskas” (basketbola elementi),

 • „Grūtajā ceļā” (stafete ar maisu, lielo bumbu un frīsbija šķīvi),

 • „Cīņa ar milžiem”(jāsašauj ar trīs dažādiem „ieročiem” milža galvas),

 • „Kurbada cīņa uz tilta”( ar maisu jācīnās uz kustīga līdzsvara baļķa),

 • „Purva mājas celšana”(jāuzceļ telts),

 • „Purva pārvarēšana” (purvs, šķēršļa pārvarēšana, labirints),

 • „Iepazīsti Kurbadu” (jāatbild uz jautājumiem par pasaku).

Starp komandām visātrākā bija Violetā komanda - Justīne Sirmā, Agrita Briķe, Roberts Mališevs, Jānis Kuziks, Loreta Baumeistere, Jānis Ričards Rudzītis, Klāvs Renārs Rudzītis.

Katrā objektā varēja uzstādīt arī kādu rekordu.

Tie bija:

 • „Piļu mešanas” rekords - basketbola soda metieni.
  Rekords-Lailai Liecei (7.kl.) un Ritvaram Gadišķim (3.kl.)

 • „Akmens mešana” - pildbumbas mešana atmuguriski.
  Rekords-Armandam Lūdiņam (8kl.) un Ričardam Rudzītim (3.kl.)

 • „Noslēpuma atminēšana”- jāatmin 6 dažādas tējas pēc garšas.
  Rekords – Santai Mauriņai (8kl.) un Alīnai Baslikai (4.kl.)

 • „Naudas pūšana”- jāiepūš ”nauda” mērķī.
  Rekords - Aigaram Loginam (7.kl.) un Rihardam Kalniņam (1.kl.)

 • „Pastalu mešana”- kurš tālāk aizmetīs pastalu.
  Rekords - Armandam Lūdiņam (8.kl.) un Kristīnei Kalējai (3.kl.)

 • „Atgriešanās virszemē”- pievilkšanās pie stieņa.
  Rekords - Helvijam Rebainim (9kl.) un Rihardam Kalniņam (1.kl.)

 • „Govju ganīšana”- ar aizsietām acīm jāizlasa 30 sek. pupiņas no graudiem.
  Rekords - Evai Netlovai (9.kl.) un Sandijai Erdmanei (1.kl.)

„Arnoldiņus” mācībās saņēma:

 • Ilmārs Pikšens -1.klasē;

 • Paula Marta Kalniņa -3.klasē;

 • Loreta Baumeistere - 4.klasē;

 • Jānis Kuziks (6.kl.) - latviešu valodā, krievu valodā, matemātikā;

 • Sindija Virse – literatūrā;

 • Reinis Mesters (6.kl.) - informātikā, dabaszinībās;

 • Eduards Girgensons (8.kl.) - bioloģijā, ģeogrāfijā, ķīmijā, fizikā, Latvijas un pasaules vēsturē;

 • Eva Netlova (9.kl.) - mājturībā un tehnoloģijās meitenēm;

 • Ansis Jirgensons (9.kl.) - mājturībā un tehnoloģijās zēniem;

 • Larisa Miķele (3.kl.) - vizuālajā mākslā;

 • Santa Mauriņa (8.kl.) – sportā.

„Lielais Arnolds” fotomirkļos.
”Purva pārvarēšana”


„Pievilkšanās”.
”Grūtais ceļš”


„Akmens mešana”.”Cīņa ar milžiem”


Noslēpumaino tēju atpazīšana.


”Purva mājas celšana”


„Pastalu mešana”.


”Naudas pūšana”.


„Cīņa uz tilta”.


„Iepazīsti Kurbadu”


„Naudas skaitīšana””Ciemos pie čūskas” un „piļu” mešana.

Šogad bija arī velosipēdistu sacensības.


Ātrākais sākumskolas grupā bija Klāvs Rudzītis (1.kl.), ...


... bet vecāko klašu grupā Jānis Jirgensons.(7.kl.).

Paldies galvenajam tiesnesim Helvijam.

Lai mums visiem jaukas brīvdienas!
Gita Rudzīte
Puikules pamatskolas direktores vietniece


Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________