ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Bērnu tiesības

Bērnu tiesību konsultāciju diena Alojas novadā

25. maijā plkst.11 - 14

Alojas kultūras nama mazajā zālē (Jūras ielā 13, Alojā)

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu

konsultāciju diena bērnu tiesību aizsardzības jomā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Valmieras reģiona  inspektores Iveta KĻAVIŅA un Renāte ALBERGA un inspekcijas vecākā referente Līga MERGINA sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Alojas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Alojas novada speciālisti un iedzīvotāji laipni aicināti konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.Papildus informāciju iespējams saņemt pie inspektorēm - 64233586, 26808764 (I. Kļaviņa) vai 64233585, 26809523 (R. Alberga)
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________