ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Ģimeņu diena Alojā 16.maijā 14:00 skolas sporta laukumāĢIMEŅU DIENA ALOJĀ
„DARI AR MUMS,DARI KĀ MĒS, DARI LABĀK PAR MUMS”

SPORTA SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis: veicināt ģimeņu aktīvu atpūtu kopā ar bērniem

Vieta un laiks : Alojā, skolas sporta laukums 2010.gada 16.maijā, plkst.14.00

Dalībnieki: Sacensībās var piedalīties jebkura Alojas pilsētas un Alojas pagasta ģimene.

Pieteikšanās : sacensību dienā no plkst.13.30 – 14.00

Sacensību organizācija un vadība: Sacensības organizē Alojas kultūras nams, sadarbībā ar Alojas novada sporta metodiķi Aivaru Ausekli. Sacensības tiesā brīvprātīgie.

Sacensību programma:

1.Ģimenes vizītkarte
Rāda ģimenes īpašās prasmes (piemēram, dzied, dejo, šuj, lasa, zīmē, rīmē, rāda trikus, gatavo ēdienu utt..)

2. Paralēlās virves
Tūrisma elements, kura veikšanai starp diviem kokiem novilktas virves. Dalībnieks trasē pārvietojas ar kājām pa apakšējo virvi un ar rokām pa augšējo virvi. Ātrumu fiksē ar hronometru.

3. Pildbumbas mešana tālumā atmuguriski
Katram dalībniekam 3 mēģinājuma un 5 ieskaites metieni. Dažāda svara bumbas. Fiksē tālāko ieskaites metienu.

4.Basketbola soda metieni
Katram dalībniekam 3 mēģinājuma un 10 ieskaites metieni. Fiksē trāpījumu skaitu ieskaites metienos.

5.Viena apļa skrējiens.
Fiksē ģimenes vidējo skrējiena laiku. Skrējienu organizē pa grupām: „mammas”, „tēvi”, ”bērni”.

6.Lēcieni ar lecamaukliņu
Pieaugušie lec kājām kopā bez starplēciena. 1 minūti, bērni - 30 sekunde.

7. Jautrības stafete
Stafetes komandā 4 dalībnieki – 2 vai 1 vecāki, 2 vai 3 bērni. Fiksē laiku, kad trasi beidzis pēdējais komandas dalībnieks.

Vērtēšana un apbalvošana:

Ģimenes saņem punktus par katru sacensību veidu:

1) par vizītkarti -10 punkti,
2) par piedalīšanos – 1 punkts,
3) par 3. vietu - 2 punkti,
4) par 2.vietu – 3 punkti
5) par 1.vietu – 4 punkti.

Uzvarētāju kopvērtējumā nosaka pēc iegūto punktu skaita visos sacensību veidos.

Sacensību uzvarētāji saņem balvas.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________