ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

14.05.2010.
Aprīlis Ozolmuižas pamatskolā

Aprīlis sākās pavasara svētku – Lieldienu noskaņās, ...


... tāpēc teātra pulciņa ,,Zīļuks” (vadītāja Baiba Siliņa) jaunākā grupa 6. aprīlī ar Lieldienu uzvedumu sveica Urgas pansionāta ļaudis.


14. aprīlī 3. - 6. klašu deju kolektīvam ,,Riču –raču” (vadītāja Sarmīte Freimane) bija satraucoša diena – skate Limbažos. Pēc rezultātu paziņošanas prieks par 1.pakāpes diplomu un cerības tikt uz Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. 28. aprīlī svētku dalībnieku saraksts zināms – tātad arī mūsu skolas deju kolektīvam jāgatavojas svētkiem.


14. aprīlis veiksmīgs bija arī sportistiem (skolotājs Māris Antons), kuri piedalījās pirmajās novada skolu komandu sacensībās Alojā, iegūstot kopvērtējumā 3. vietu, bet volejbolā - 1. vietu. (Attēlā komanda pēc atgriešanās no sacensībām.)

19. un 20.aprīlī bija skolas akreditācija.


Lielās talkas dienas nedēļā par noskaņu darbam parūpējās Ozolmuižas biedrība ,,Lapiermuiža”, kas ik palaikam pārsteidz ar ko jauku un neparastu. Informācija par talku Ozolmuižā bija kopējā talkas reportāžā.

26. aprīlī Jauno satiksmes dalībnieku pulciņa aktīvākie skolēni (pulciņa pedagogs Aivars Peips) piedalījās Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkotajās komandu sacensībās Limbažos. Skolas komanda šādās sacensībās piedalījās 8. reizi.

Visa mācību gada garumā, apmeklējot Jauno satiksmes dalībnieku pulciņu un piedaloties sacensībās, skolēni pilnveido zināšanas un prasmes velosipēdu vadīšanā, uzbūvē, satiksmes noteikumos un pirmās palīdzības sniegšanā. Sasniedzot 12 gadu vecumu, iegūst velosipēda vadītāja apliecību. 


Komandā startēja Linda Sandija Zariņa, Sabīne Celmiņa, Amanda Čečiņa, Jānis Apsītis, Reinis Stumps, Harijs Sniedze.

Jauku pavasari un sekmīgu mācību gada noslēgumu vēlot

Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece Māra Meinarda
Foto – Baiba Siliņa, Māra Meinarda, Aivars Peips

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________