ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

12.05.2010.
Novada skolēnu teātri tiekas „Spēles svītrā” Puikulē

12.maijā Puikules pamatskolā notika novada dramatisko kolektīvu tikšanās - „Spēles svītrā”. Pasākumā piedalījās – Alojas vidusskolas dramatiskais kolektīvs(vad. L. Gūtmane), Vilzēnu tautas nama jauniešu drāmas kolektīvs (vad. M. Lopenova), Ozolmuižas pamatskolas drāmas kolektīvs „Zīļuks” (vad. B. Siliņa), Puikules pamatskolas drāmas kolektīvs „Dadzis”( vad. D. Virkstene).

Kolektīvu dalībnieki darbojās vairākās radošajās grupās, lai noslēgumā veidotu kopēju uzvedumu – pasaku „Zaķa kāposti”.

Pirmā grupa strādāja ar Alojas dramatiskā kolektīva vadītāju – Līgu Gūtmani - apgūstot tekstus izrādei un pilnveidojot skatuves runas iemaņas.

Otrā grupa darbojās Puikules dramatiskā kolektīva vadītājas Dignas Virkstenes vadībā, apgūstot dziesmas un skaņas izrādei.

Trešo grupu vadīja Inga Neimane no Alojas kultūras nama. Viņa bērniem mācīja dejas un kustības izrādei.

Ceturtā grupa strādāja Puikules un Vilzēnu tautas nama vadītāju - Maijas Martinovas un Daces Šķepastes vadībā - veidojot rekvizītus izrādei - veikala izkārtni, lietus caurulītes (skaņai), pagatavojot kāpostu galviņas, sēklu paciņas.


Bērni gatavo rekvizītus izrādei.


Mācoties zaķu deju.


Pavasaris - tiek atdarinātas putnu balsis.


Līgas Gūtmanes vadībā apgūst tekstu izrādei.


Un izrāde var sākties...


Zaķis sēklu bodē.


Paldies tiek teikts radošo nodarbību vadītājām - D. Virkstenei, I. Neimanei, L. Gūtmanei, D. Šķepastei.Noslēgumā Puikules tautas nama vadītāja teica paldies visiem kolektīviem un to vadītājām - pasniedzot pateicības rakstus.

Paldies Puikules pamatskolas dramatiskā kolektīva vadītājai Dignai Virkstenei par pasākuma organizēšanu!

M. Martinovas teksts un foto

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________