ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Reportāžas -> Alojas seniori

29.04.2010.
Alojas Seniori solīto izpildījuši

Biedrības „Alojas Seniori” valdes priekšsēdētājs Raimonds Ziedonis Ģīmis pastāstīja, ka seniori katru gadu aktīvi piedalās Lielajā Talkā, parasti sakopjot visus kapus Alojā, bet šogad šis darbs tika uzticēts 100 – latu programmā strādājošiem. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektors lūdza seniorus iesaistīties bijušās pasta ēkas apkārtnes sakopšanā.

Tā kā 24. aprīlī bija slapjš, tika nolemts šo darbu padarīt citā laikā, kaut gan uz talku bija ieradušies vairāk kā 30 seniori.

27. aprīlī biedrības biedri vāca atkritumus pa dzelzceļa līniju no viadukta tilta līdz bijušajai stacijas ēkai, kopā savāca 11 maisus. Interesantākais atradums – divi naudasmaki, diemžēl tukši...

29. aprīlī 16 cilvēki, arī pamatā biedrības biedri strādāja pie bijušās pasta ēkas, savācot tās teritorijā izmētātos atkritumus, sakopjot ogulājus un ābeles. Nācās apbedīt atrastu beigtu stirniņu. Talciniekiem darbā palīdzēja arī 100–latu programmā strādājošie.

Šajā dienā tika savākti atkritumi arī grāvī gar Rīgas ielu, sagrābtas lapas pretī Veselības aprūpes centra ēkai līdz Sadales tīkliem.Talkas noslēgumā – visu slavēta (tik garda nebija ilgi ēsta!) zupa,

par ko paldies jāsaka brīnišķīgām pavārēm – Ingai Brentei – Miezei, Vēsmai un Antrai Ozolām un Vitai Vildiņai.

Ieva Drone
Lienes Čečiņas
foto

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________