ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Svētki Madonā

28.04.2010.
Svētki Madonā

Gaidot Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkus šogad tika rīkoti dažādi konkursi. Tajos varēja piedalīties skolu interešu izglītības programmās iesaistītie audzēkņi un sevi apliecināt dažādās mākslās. Konkursa pirmā kārta tika izsludināta jau novembrī un noslēdzās marta beigās. Darbu tēmas bija saistītas ar latviešu zīmēm, etnogrāfiju un „zaļo” dzīvesveidu. Pirmās kārtas izstādē kultūras namā piedalījās tikai Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar 5 darbu grupām ( sk. Irēna Graviņa un Inese Mētriņa). Konkursa otrā kārta jau notika Madonā 28.aprīlī, kur novadu pārstāvēja Alojas Ausekļa vidusskolas vides pulciņš (sk. Alda Ķēniņa) ar tautastērpu saktām, Staiceles lībiešu interešu izglītības centra „Krustpunkti” Vizuālā tēla un personības veidošanas pulciņš ar tērpu kolekciju (vad. Lilita Siliņa) un


Alojas Mūzikas un mākslas skola ar trijām darbu kolekcijām.


Madonas sporta centrā vienkopus tika pulcināti jaunieši no Valmieras, Limbažu, Cēsu un Valkas bijušajiem rajoniem.


Staicelieši tērpus bija auduši no dabas materiāliem un demonstrācijā izspēlēja senatnīgu lībiešu kāzu rituālu, konkursā iegūstot 2. pakāpes diplomu.

Alojas Ausekļa vidusskolas vides pulciņa audzēkņu uzstāšanos ievadīja vārdi:

”Tautumeitām vienmēr ir paticis rotāties: ar brīnišķām saktiņām, kniepītēm, krellītēm... Rudenī ar ozolzīļu un kastaņu krellēm, ziemā ar rakstainiem rokdarbiem, pavasarī spraužot pirmo pavasara ziedu pogas caurumā, vasarā - rotājoties ar jāņuzāļu vainagiem un virtenēm...” Meitenēm izdevās teicami parādīt savas rotas, veidotas no dabas materiāliem, un ar gandarījumu konkursā saņemt pateicības rakstu.


Alojas Mūzikas un mākslas skola izstādē saskaņā ar konkursa nolikumu piedalījās ārpus konkursa. Kolekcija „Dziesma” tika izvirzīta uz Dziesmusvētku izstādi Rīgā. Par dalību visi audzēkņi saņēma dāvanas un pateicības rakstus.

Paldies Alojas kultūras namam (vad. Ineta Laizāne), šoferītim Modrim Dūrenam, kuri dalībniekiem radīja iespēju būt Madonā,


viesoties keramiķa Jāņa Seiksta darbnīcā, ...


... apskatīt mākslinieces Danutes Vēzes un viņas audzēkņu darbu izstādi, kā arī apmeklēt Madonas jauniešu iniciatīvas centru „Burbulis”.

Diena bija dažādu iespaidu un bagātas pieredzes pilna. Prieks, ka Alojas novads tika pārstāvēts plašā reģiona pasākumā. Gaidīsim vasaru ar Dziesmu un deju svētkiem , kā arī ar prieku atbalstīsim citus konkursus.


Alojas Ausekļa vides pulciņā ar savu rotu kolekciju "Tautumeitas rotājas...": (no labās) skolotāja Alda Ķēniņa, Ilze Pētersone, Anete Dubra, Elvita A.Celmiņa, Ramona Dūrena, Laura Ozoliņa, Dainuvīte Gailīte, Amandra Silāja, Lauma Štila.


Alojas Mūzikas un mākslas skolas izstādes „Ritmu spēles” darbi Madonā („Konfektes” pēc latviešu cimdu rakstiem).


Alojas Mūzikas un mākslas skolas mazie mākslinieki pie sava darba – (no kreisās) Linda, Ginta, Loreta, Anastasija, Kristiāna, Marta, Kitija, Elīza, Sanda un Jana.

Daži no izstādē redzamajiem Latvijas bērnu darbiem fotogrāfijās:Alojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Inese Mētriņa
Foto – Inese Mētriņa, Irēna Graviņa

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________