ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Reportāžas -> Brīvzemnieku pagasts

04.03.2010.
Februāris Ozolmuižas pamatskolā

2. februārī - Sveču dienā skolas bibliotēkas lasītavā 98 sveces bija sapulcējušās uz Sveču balli – tieši tik daudz sveces bija atnesuši izstādei gan skolēni, gan skolas darbinieki.


Sveces varēja vērtēt, izvēloties katra gaumei skaistāko.


1. vietā svece – mašīna, kura jau sen mājās ir skolas absolventam Klāvam Vītolam,


2. vieta – balles karalienei baltajai eglītei, kuru atnesa Emīls Skrīvelis, 3. vietā Alises Zenovjevas atnestā piparkūku mājiņa).


Par svecēm rakstīja jaunrades darbus; varēja zīmēt savu sapņu sveci.


Šajā pasākumā ļoti aktīvi iesaistījās arī pirmskolas grupiņas bērni, kuri bija no papīra un citiem materiāliem bija gatavojuši dažādas sveces.


Skatuves runas konkurss „Zvirbulis” ir sena tradīcija skolās. Klašu konkursu labākie piedalījās skolas konkursā:

1. kl. Renārs Stumps,

2. kl. Valters Jānis Stumps, Ieva Ulme, Elīna Dzelzīte,

3. kl. Amanda Rūta Čečiņa, Amanda Jērcīte, Ilva Gritāne,

5. kl. Harijs Sniedze,

7. kl. Anna Dace Majore,

9. kl. Jeļena Kiseļova.

Konkursā piedalījās arī pirmskolas grupiņas bērni - Roberts Katkevičs un Kitija Berga.


Iepriecināja tas, ka Puikules pamatskolas skolotāja Digna Virkstene sarīkoja novada skatuves runas konkursu un pirmo glītrakstīšanas konkursu „Burtiņš, burtiņš, komatiņš”, jo redzams, ka skolēni nedomā par to, cik rūpīgi un precīzi darbs uzrakstīts.


Skolēni runas konkursam gatavoja gan dzejoli, gan prozas tekstu ,,Burtiņš, burtiņš, komatiņš”.


Katram savā vecuma grupā veicās labi:

1.vieta sešgadīgajam Robertam Katkevičam,

2.vieta Valteram Jānim Stumpam un Annai Dacei Majorei,

3.vieta Renāram Stumpam un Harijam Sniedzem.

Glītrakstīšanas konkursā 2. vieta Harijam Sniedzem.
 


8. un 9. klasei radās ideja par karnevāla rīkošanu, un 13. februāra vakarā skolas zālē saradās daudz interesantu tēlu.


Viens no pirmajiem ieradās klauns (Harijs Sniedze – 1. vieta), tad mazā lauku pelīte (2. vieta – Amanda Čečiņa) un citi.


Par atrakcijām bija parūpējušās 8. un 9.klašu meitenes – Laura Doroškevica, Maira Valaine, Maija Apsīte, Mairita Maksima un Monika Neilande.
 

16.februārī arī mums, Ozolmuižas iedzīvotājiem, bija iespēja noskatīties jauno Rīgas kinostudijas mākslas filmu ,,Rūdolfa mantojums”.


Gan skolēnus, gan Ozolmuižas iedzīvotājus priecēja puikulietes Sarmītes Braslavas filcējumi izstādē skolas bibliotēkā.

Kā parasti dažādas aktivitātes organizēja skolotāja Baiba Siliņa 1./3. klasei. Profesiju nedēļā katrs skolēns iepazīstināja pārējos ar savu nākotnes profesiju.


18. februārī apvienotajai 1./3.klasei notika konkurss „Vai esi gudrāks par pirmklasnieku”. Pirmā klase kopā ar skolotāju pārbaudīja 3. klases skolniekus. Pārliecinoši uzvarēja Amanda Čečiņa un Emīls Skrīvelis.

1./3. klase arī piedalījās Valmieras teātra rīkotajā konkursā „Sapņu saldējums” un Valsts reģionālas attīstības aģentūras zīmējumu  konkursā ,,Mans skolas autobuss”.

Joprojām skolēni sacenšas par Gudrās Pūces titulu, un februāra labākie:

1.klasē - Mārcis Skrīvelis, Renārs Stumps, Mārtiņš Žukovskis, Sandis Žukovskis,

2.klasē - Valters Jānis Stumps, Elīna Dzelzīte,

3.klasē - Amanda Čečiņa, Emīls Skrīvelis,

5.klasē - Harijs Sniedze, Jānis Apsītis, Linda Zariņa,

7.klasē - Daiga Gončare,

8. klasē - Laura Doroškēvica.


Februāra pēdējā mācību dienā no jauna izveidotais skolas meiteņu ansamblis un duets Mairita Maksima un Harijs Sniedze posās uz Aloju, lai piedalītos koncertā „Dziesmu svītra”.

Māra Meinarda,
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece.

Foto – Baiba Siliņa, Daiga Gončare, Māra Meinarda

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________