ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs

19.01.2010.
Meklējam pagasta bibliotekāru - gaismas nesēju!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina konkursu uz gadskārtējo balvu „PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS”
     www.gaisma.lv/lat/news/hotnews/index.php?29417

Mīļie pagastu bibliotēku apmeklētāji! Ja uzskatāt, ka tieši Jūsu pagasta bibliotekārs ir „Gaismas nesējs” savā pagastā, tad aicinām par viņu pastāstīt arī mums, rakstot vēstuli uz adresi:

     LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001,
     vai uz e-pastu: gaisma@gaisma.lv

Jūsu vēstules par savu pagasta bibliotekāru gaidīsim līdz 2010. gada 8. martam.

Konkurss „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”

Par konkursu:

LNB Atbalsta biedrības dibinātā ikgadējā balva „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” dod iespēju lasītājiem un LNB Atbalsta biedrībai pateikties Latvijas pagastu bibliotekāriem par viņu inovatīvu pieeju, radošumu, izdomu, iniciatīvu un pašaizliedzību bibliotēkas darbības un pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.

Vērtēšanas kritēriji:

  • bibliotekāru neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā,

  • izpratne par LNB projekta būtību,

  • pozitīva attieksme pret savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām – mācīties pašam un iegūtās zināšanas nodot tālāk bibliotēkas lasītājiem,

  • bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana,

  • publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos par bibliotēkas jaunieguvumiem, rīkotajiem pasākumiem, nākotnes iecerēm u.c.,

  • sava pagasta novadpētniecības attīstība,

  • bibliotēkas mājas lapas veidošana,

  • telpu mājīguma uzturēšana un bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā.


Konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” 2009. gada uzvarētāji:
Latgales reģionā – Vija Circāne (Viļakas bibliotēka), Zemgales reģionā – Maiga Livčāne (Lauberes pagasta bibliotēka), Kurzemes reģionā – Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasta bibliotēka), Rīgas reģionā- Vija Onskule (Inčukalna novada bibliotēka), Vidzemes reģionā – Teresija Ivenkova (Murmastienes pagasta bibliotēka).

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________