ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas novada pašvaldības budžets

06.01.2010.
2010. gada Alojas novada pašvaldības budžets

Janvāra un februāra mēnešos visās Latvijas pašvaldībās notiek intensīvs darbs pie 2010. gada budžeta veidošanas, kas jāpaveic līdz 21. februārim – 2 mēnešus pēc valsts budžeta pieņemšanas.

4. janvāra Alojas novada domes darbinieku iknedēļas sanāksmē tika pārrunāts pašvaldības budžeta pieņemšanas pasākumu plāns, kas bez komiteju un domes sēdēm paredz arī iedzīvotāju informēšanu un uzklausīšanu sapulcēs visās 4 novada pārvaldēs.

pašvaldības budžeta pieņemšanas pasākumu plāns:

- līdz 8. janvārim katrai pašvaldības iestādei jāiesniedz budžeta pieteikums domes ekonomistei Mudītei Treimanei;

- 12. janvārī plkst. 13.00 Alojā notiks apvienotā domes komiteju sēde

- 13. janvārī plkst. 13.00 Brīvzemnieku pagastā notiks ārkārtas domes sēde, kurā galvenais jautājums – domes iestāžu amatu un amatalgu apstiprināšana 2010. gadam, 2010. gada pašvaldības budžeta prioritāšu noteikšana;

- 18. janvārī plkst. 13.00 Alojā notiks apvienotā domes komiteju sēde

- 20. janvārī plkst. 13.00 Brīvzemnieku pagastā notiks kārtējā domes sēde, kurā plānots apstiprināt pašvaldības budžetu pirmajā lasījumā, lai to varētu prezentēt iedzīvotājiem;

- Iedzīvotāju sapulces visās 4 pārvaldēs, kur galvenais jautājums ir novada pašvaldības 2010. gada budžeta prezentācija iedzīvotājiem pirms tā pieņemšanas, lai atzīstamus iedzīvotāju ierosinājumus vēl varētu iekļaut budžetā:

22. janvārī plkst. 18.00 Alojas kultūras namā Alojas pilsētas pārvaldes iedzīvotāju sapulce;

29. janvārī plkst. 18.00 Staiceles kultūras namā Staiceles pilsētas pārvaldes iedzīvotāju sapulce;

30. janvārī plkst. 11.00 Vilzēnu tautas namā Braslavas pagasta pārvaldes iedzīvotāju sapulce;

5. februārī plkst. 14.00 Puikules tautas namā Brīvzemnieku pagasta pārvaldes iedzīvotāju sapulce;

- februāra pirmajā pusē – ārkārtas domes sēde par 2010. gada budžeta apstiprināšanu;

- 17. februārī – kārtējā doms sēde.

Plānā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai.

Sagatavoja Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________