ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Liepale

21.12.2009.
Biedrība Alojas radošais klubs „Liepale”


Sapņot un sapņus piepildīt!

Neliels ieskats biedrības dibināšanas vēsturē:
Biedrība ir jauna, dibināta Alojā 2008.gada 17.aprīlī.
Biedrības pamatkodols ir floristi, kuri vairāk kā 10 gadus ir skolojušies pie floristes Intas Šneideres. Mācību vakaros, kas notika Intas mājas 2.stāva istabiņā, radās doma, ka ir pienācis mirklis kaut ko mainīt.
Tā, 2008. gada 27.martā, saņemot pamudinājumus un atbalstus no citām nevalstiskajām organizācijām („Sieviešu tiesību institūts” un „Staiceles radošo sieviešu klubs „ Stazele”) un Alojas kultūras nama, pieaicinot vēl citus interesentus, pavisam kopā 10, tika nolemts, ka dibinām Alojā radošo klubu.
Ļoti strauji tapa gan biedrības nosaukums, gan mērķi, gan uzdevumi un jau pēc nepilna mēneša 2008. gada 17. aprīlī notika kopsapulce ar 15 atbalstītājām, kurā tika nodibināta biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale””. LRUR biedrība tika oficiāli reģistrēta 2008. gada 10.maijā.

Biedrības mērķis:
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi.

Biedrības uzdevumi:
1. Veicināt lauku iedzīvotāju pašizglītību.
2. Sekmēt ģimeņu un jaunatnes radošo iniciatīvu.
3. Atbalstīt lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbību.
4. Sekmēt un atbalstīt dzimumu līdztiesību.
5. Veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā.
6. Popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu.
7. Veicināt sabiedrības integrāciju.
8. Veidot un attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Biedrības turpmākajai darbībai tika meklētas telpas. Alojas pilsētas dome piedāvāja vairākus variantus, taču savu darbību nolēmām attīstīt bijušā universālveikala bakalejas preču nodaļā.

Pirmo reizi ienākot telpās aina bija diezgan bēdīga: elektrība un apkure zālē nebija, logi izsisti, mitrums, pelējums, tumsa un aukstums. Līdzekļu trūkuma dēļ remontu biedrības telpās nācās veikt biedrības biedriem pašiem, pieaicinot palīgā draugus un atbalstītājus. Un tā 2008.gada rudenī tika uzsākts remonts, bet 2009.gada novembra beigās jau svinējām biedrības telpu atklāšanu!

Savā nelielajā pastāvēšanas laikā biedrībai ir bijušas ļoti daudz un dažādas aktivitātes. Tā piemēram, esam gan braukušas ar velosipēdiem, gan mācījušās gatavot ēst, gan gatavojušas krāšņas pērlīšu rotas, gan veikušas remontus, gan piedalījušās talkās. Daudz prieka sagādā iespēja piedalīties Alojas pilsētas svētkos dekorējot pilsētu svētkiem. Lai gan piedalīšanās dažādajās aktivitātēs aizņem daudz laika, neatsverams ir prieks par kopīgi veiktā darba rezultātiem, it sevišķi, ja tos novērtē citi. Divus gadus veiksmīgi piedalāmies Jāņuguņu konkursā. Šogad biedrības floristu grupa veiksmīgi piedalījās 9. Baltijas ziedu paklāju festivālā Ventspilī, kur ieguva 2.vietu ar ziedu paklāju ar devīzi: „Sev mazus mirkļus radi, lai katram mirklim savs!” .2009.gada nogalē esam saņēmuši apstiprinājumu Sieviešu tiesību institūta projektam ”No kūniņas līdz taurenim”, kur piedalāmies kā partneri, līdz ar to esam guvuši atbalstu 10000.00 EUR apjomā telpu remontam, aprīkojuma iegādei un apmācībām.

Guna Krūmiņa – Liepales vadītāja: „Man ir bijusi vienreizēja iespēja redzēt kā no nelielas idejas top biedrība, kā tā uzsāk savu darbību un kā priecājas par saviem pirmajiem panākumiem. Kā no nelieliem sapnīšiem top pirmie darbi. Sapņojiet arī Jūs! Uzdrīkstieties un arī Jums izdosies!”

Reportāžu sagatavoja
Alojas novada lauku attīstības speciāliste Inga Možvillo

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________