ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas Mūzikas un mākslas skola

20.12.2009.
Bij’ tumsā atvērtas durvis, mīlestība un siltums, un gaisma no pasaules citas ...
Alojas mūzikas un mākslas skolas 15 gadu jubilejas pasākums

Pasākums Imanta Klīdzēja bildēs >>>

Jau desmito gadu ceturtās muzikālās Adventes koncertu Alojā sniedz Alojas mūzikas un mākslas skolas (AMMS) audzēkņi un pedagogi. Šogad šis koncerts bija īpašs, jo skola svinēja savu 15-to dzimšanas dienu. Kad sveces Adventa vainagā iededza AMMS absolvents Sandis Vītols, vērās durvis mūzikas pasaulē.


Dziedāja Liene Liepiņa, skolotāja un koncertmeistare Anita Āriņa.


Pirmatskaņojums - Līga Ančevska Atbalsis, izpildīja AMMS koklētājas, skolotāja Dace Cerbule un ansamblis Kārta, vadītāja Māra Vanaga.


Zemes māte mums smaida un Laima likteni liek,
Lai katram ir sava gaita, lai katram pa laimītei tiek.

Dziesmu Cik pasaule šī ir skaista dziedāja mūzikas skolas koris, diriģente Anita Āriņa, koncertmeistare Olga Ābele.


Latviešu tautas dziesmu Kur tu teci, gailīti izpildīja klavieru ansamblis – Arta Bārda, Kristīne Kalmača un Madara Golubova, skolotāja Olga Ābele.


Māris Leinasars, skolotājs Jānis Ansons.


Andrejs Vaičuks, skolotāja Daina Grīnberga.


Pūšamo instrumentu ansamblis, skolotājs Jānis Ansons.


Ģitāristu ansamblis – Edgars Roļskijs, Mārtiņš Elsiņš un skolotājs Aleksandrs Jasjukevičs.


Lana Vītola un Mārtiņš Apsītis, skolotājas Laila Ulmane un Daina Grīnberga.

Nakts paņēma zvana dziesmu
un izkaisīja pār jumtiem,
un sniegā grimstošām sētām.

Nakts paņēma mūsu dziesmas par rozi
un ziemas tumsu,
un kļuva klusa un svēta.

Tā paņēma mūs
un veda ceļā tālā un senā
svētku brīnumu satikt –

Bij’ tumsā atvērtas durvis,
mīlestība un siltums,
un gaisma no pasaules citas...

J.S.Baha korāli Jēzus, esi mans draugs, izpildīja skolotāju ansamblis – Laila Ulmane, Liene Vildere, Daina Grīnberga, Jānis Ansons, Aleksandrs Jasjukevičs, Dace Cerbule un Olga Ābele.


Ar paša sacerētu neakadēmisku skaņdarbu Ziemassvētku stāts (pirmatskaņojums) klausītājus iepriecināja Andrejs Sņeško, AMMS interešu izglītības pedagogs.


Dziedāja skolas bijušie un esošie skolotāji.

Ar Alojas MMS direktores Lailas Ulmanes aicinājumu saklausīt Ziemassvētku vēsti, noticēt Ziemassvētku brīnumam un ļauties mīlestībai, izskanēja pasākuma pirmā daļa.


Kultūras nama tradīciju zālē varēja aplūkot mākslas klašu audzēkņu un skolas absolventu darbu izstādi. Mākslas skolas audzēkņi bija darinājuši saules zīmes, ko dāvināja skolas jubilejas pasākuma dalībniekiem.


Pasākuma otrā daļa sākās ar skolas vēstures lappusēm. Muzicēja koklētāju ansamblis Kārta.

Pirms 20 gadiem, kad Limbažu Mūzikas skola nodibināja filiāli Staicelē, pirmie skolotāji bija Dace Akmentiņa, Laila Ulmane un Viktors Ņikandrovs, kuri mācīja klavieru, flautas un akordeona spēli. Kad 1992. g tika pieņemts lēmums pārtraukt skolas finansēšanu no Limbažu pilsētas budžeta, mācību centrs pārvietojās uz Aloju. Mācībām telpas neliedza vidusskola, pienotava, kultūras nams un ugunsdzēsēju depo. Alojas bērni agrāk uzsāktās mācības Limbažu Mūzikas skolā tagad turpināja Alojā. Un bija viena skaņa, kas vienoja audzēkņus, kuri toreiz mēroja ceļu uz Limbažiem un skolotājus, kuri mēroja ceļu uz Aloju – tā bija vilciena riteņu klaudzēšana, jo ceļš starp abām pilsētām pagāja vilcienā.

Patstāvīgas skolas ideja piepildījās tikai 1995. gada 2. janvārī, kad pateicoties Alojas pašvaldības vadītājam Raimondam Ziedonim Ģīmim, domes sapratnei, ieinteresētībai un tālredzībai, dibinājās Alojas mūzikas un mākslas skola. Uz to mudināja toreizējais kultūras nodaļas vadītājs Juris Bebrišs, atbalstīja toreizējais Alojas Ausekļa vidusskolas direktors Juris Arums un Limbažu Mūzikas skolas direktors Viktors Ņikandrovs. Finansiālo atbalstu sniedza Miervaldis Grundmanis un audzēkņu vecāki. Rudenī mācības sākās jaunās telpās savā skolā Alojā, Jūras ielā 39a. Mūziķiem piepulcējās jaunie mākslinieki un viņu pirmā skolotāja - Ija Rudzīte.

No 2002. gada skolai ir profesionālās ievirzes statuss un tiek realizētas licencētas programmas. Par domes priekšsēdētāju kļuva Aloizs Koļesņikovs. Šajā laikā skola tika sagatavota akreditācijām 2003. un 2008. gadā. Skolai attīstoties, kādreizējā sadzīves pakalpojumu ēka Jūras ielā 38b, tika pārveidota un piemērota mācību darbam. Šajos gados skolā kopumā strādājuši 35 skolotāji, šobrīd - 12, no kuriem 3 strādā kopš skolas dibināšanas. Skolu absolvējuši 130 audzēkņi, šobrīd mācās 108. Vairāki mūsu audzēkņi mācības turpina mūzikas vidusskolās.

Alojas mūzikas un mākslas skolas direktore Laila Ulmane teica paldies cilvēkiem, bez kuriem skola nebūtu nodibināta.


Toreizējam pilsētas domes priekšsēdētājam Raimondam Ziedonim Ģīmim.

Viņš skolas pirmsākumus Alojā atcerējās šādi: „Es arvien varu pateikt to, ka mūzikas un mākslas skolas ideju autore ir Laila Ulmane. Viņa ieradās pie manis un pastāstīja par situāciju, kāda radusies sakarā ar Staiceles mūzikas skolas filiāles slēgšanu. Teicu, ka mēģināšu risināt, kaut nebija vienkārši. Informēju pilsētas domes deputātus, un visi 9 atbalstīja ideju, ka Limbažu mūzikas skolas filiālei jābūt Alojā. Tālāk devos uz Limbažu pilsētas domi pie sava kolēģa Ulda Paškevica. Tikos agri rītā, pārrunājām, viņš situāciju saprata, mūsu domām piekrita, bet par visu bija jāvienojas ar Limbažu mūzikas skolas direktoru Ņikandrova kungu. Ņikandrova kungs mani atbalstīja, un tika noslēgts trīspusējs līgums, lai pašvaldība naudu varētu pārskaitīt Limbažu MS, savukārt viņi izmaksāt algu skolotājiem. Paldies Lailai par ideju, kura tika realizēta dzīvē.”

Aloizam Koļesņikovam.


Jurim Arumam, kurš stāstīja par liktenīgo nakti pirms skolas dibināšanas šādi: „Pēdējā iespēja, lai mēs tiktu pie Alojas mūzikas un mākslas skolas un finansējuma bija sekojoša – 1994. gada nogalē es aizbraucu pie kultūras ministra Dripes kunga, kurš bija tikko ieradies no Ķīnas un nevienu nepieņēma, ministrija bija tukša. Sekretārei pateicu, ka sēdēšu te tikmēr, kamēr Dripes kungs iznāks ārā ar rīkojumu par skolas dibināšanu. Pagāja krietni ilgs laiks, acīmredzot ministram apnika mana bezkaunība, un neilgi pirms plkst. 12 iznāca sekretāre un teica – ar 2. janvāri jums ir skola.”

Skolai noteikti jābūt turpinājumam, par to jāgādā tagadējai Alojas novada domes priekšsēdētājai Dacei Vilnei, tādēļ sveiciens arī viņai.

Pasākuma vadītāja Ineta Laizāne nolasīja apsveikuma vēstuli.

Mīļie Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji, un atbalstītāji! Skolas dzimšanas dienas svinībām esat izvēlējušies ļoti skaistu laiku, kad gaisā jau dzirdama Ziemassvētku zvaniņu šķindoņa un jūtama tik tikko ceptu piparkūku smarža, kad katrā sirdī iezogas satraukums par to, ko nesīs nākamais gads un klusībā gribas pārdomāt šajā gadā paveikto.

Vēlos apsveikt savas mīļas skolotājas – Anitu Āriņu un Dainu Grīnbergu, skolas direktori un visus skolas skolotājus, kas ieguldījuši lielu darbu un savu sirdi, lai Alojas bērni un jaunieši kļūtu par radošām personībām. Priecājos, ka alojiešiem jau 15 gadus ir sava Mūzikas un mākslas skola, jo es ļoti labi zinu, kā bija 2 reizes nedēļā 7 gadus braukt vilcienā no Alojas uz mūzikas skolu Limbažos. Taču tagad esmu laimīga, ka to paveicu. Novēlu saglabāt radošo dzirksteli, kas bagātina katru no jums un Aloju gan ikdienā, gan visos pilsētai nozīmīgos brīžos. Lai šis pārmaiņu laiks ir jums labvēlīgs un palīdz mainīties tikai uz labo pusi.

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Kultūras un radošās industrijas izglītības centra vārdā
direktores vietniece, alojiete, Vineta Kreigere-Anmane


Pēc tam Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne pasniedza LR Kultūras ministrijas Kultūras un radošās industrijas izglītības centra Atzinības rakstus skolas pedagogiem – Jānim Ansonam, Olgai Ābelei (attēlā), Dainai Grīnbergai, Lailai Ulmanei, Lienei Vilderei, Aleksandram Jasjukevičam, Dacei Cerbulei, Anitai Āriņai, Inesei Mētriņai, Irēnai Graviņai, Imantam Klīdzējam, Intai Šneiderei un Inatrai Vaļickai.


Laila Ulmane pateicās skolas darbiniekiem – ilggadējai saimniecības vadītājai Gintai Ottersonei, Žannai Boguševičai, lietvedei Vēsmai Ozolai, ilggadējam kurinātājam Jānim Krūzem, kā arī interešu izglītības skolotājam Andrejam Sņeško. Viņi nenogurstoši ikdienā rūpējas par skolas dzīves saimniecisko pusi - kārtību, tīrību, siltumu, dārzu, lietvedību un citām lietām, lai mākslinieki varētu radoši strādāt. Arī direktore pati saņēma sirsnīgu kolektīva apsveikumu – Alojas mūzikas un mākslas skola Lailai ir reizē gan gaismas pils, gan sapņu pils, gan arī rūpju pils, mēs - darbinieki esam tās balsti, bet lielais kodols ir Laila.


Alojas novada domes vārdā jubilārus sveica domes priekšsēdētāja Dace Vilne un pašvaldības izpilddirektors Gundars Karlsons.


Viņi skolai dāvināja čeku Ls 100 vērtībā – nelielu artavu, lai īstenotos sapnis par datorgrafiku, un krāsu burvība varētu izpausties arī modernajās tehnoloģijās.

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Bite nesa sveicienu novada vispārizglītojošo skolu vārdā un atzīmēja: „Abas mūsu skolas vieno kāda lieliska lieta, par ko padomājuši mūsu priekšgājēji – ābeļdārzi pie mūsu skolām. Un tā ir gudra doma - ja ir ābele, tad ir augļi – mūsu darbi un bērni, kas runā par mums.” Viņa vēlēja – lai ir turpinājums!


Jubilārus sveica „Visu Latvijai!” un ZZS deputāti, pārstāvji Māris Možvillo un Inga Mauriņa-Kaļva māksliniekiem dāvināja baltu kvadrātu, kur iemūžināt nākošo 15 gadu labākos darbus, bet mūziķiem – kastīti nošu atslēgas glabāšanai.


AMMS bijušās skolotājas Ija Rudzīte un Elita Kalnbērza sveica skolas kolektīvu jubilejā. Skolotāja Ija Rudzīte māksliniekiem dāvināja papīru jaunu ideju skicēšanai un direktorei vēlēja izturību, glabājot sirdī pirmo ieguldījumu skolas tapšanā, līdz tas kļūst pieaudzis. Elita Kalnbērza ar mīlestību atcerējās skoliņā pavadīto laiku, pauda prieku par kuplo bijušo un esošo audzēkņu pulku, dāvināja direktorei cimdus, kuros ieadītas divas latviešu īpašības – čaklums un godīgums, un kolēģiem – draudzības torti.


Alojiešus sveica Lēdurgas mākslas skolas direktore un Latvijas mākslas skolu skolotāju asociācijas priekšsēdētāja Maija Pīlāga: „Latvijā ir pavisam 146 mūzikas un mākslas skolas - kad paskatāmies kartē, redzam, ka šī skolu sistēma nosedz visu mūs valsti. Maza ir mūsu valsts, bet kad izejam plašajā pasaulē, mūs dēvē par mūzikas un mākslas izglītības lielvalsti. Par to mums visiem jāsaka paldies tiem radošajiem cilvēkiem - mūziķiem un māksliniekiem, kas dalās ar savu radošo potenciālu ar jaunatni, ar bērniem mūsu Latvijas nākotnes vārdā. Savu devumu šajā lietā jau 15-to gadu iegulda arī AMMS. Visu kolēģu un asociācijas vārdā sveicu ar Atzinības rakstu – par ieguldījumu jauniešu radošā darba pilnveidē un māksliniecisko izpausmju veicināšanā. Lai daudz spēka un izturības, kas būs nepieciešami turpmākajos gados!”


Talants ir liela vērtība ikvienai tautai. Un tik, cik šī tauta palīdzēs talantam attīstīties un radīt pasaules līmeņa mākslu, tik vārds māksla tiešām skanēs kā himna cilvēku gara lidojumam.

PII Auseklītis direktore Maija Šembele dalījās priekā, ka Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu saimē redz bērnudārza bijušos audzēkņus, kuros ieguldīts pirmo audzinātāju sirds siltums, lai ievirzītu mākslas pasaulē. Dāvanā – gliemezītis, jo tāds ir skolas simbols, gliemezītis ar starta kapitālu nākošajiem skolas projektiem, gliemezītis, kurš vienmēr rūpējas par savām mājām.


Mazsalacas mākslas un mūzikas skolas direktore Mirdza Svīķe apsveikuma uzrunā pieminēja abu skolu līdzību gan audzēkņu skaita ziņā, gan padomju laikā celto sadzīves pakalpojumu ēku apdzīvošanas ziņā. Braucot uz pasākumu viņa debesīs bija redzējusi varavīksni, ko tulkoja kā ļoti labvēlīgu zīmi Alojas MMS veiksmīgam turpmākajam darbam.


Aizsūtiet pasaulei gaišu domu un nedomājiet par tās ceļu. Tā aizies, apies pasaulei apkārt un atgriezīsies pie jums. Sveica Limbažu mākslas skolas direktore Sandra Legzdiņa.


SIA Santīms-G kolektīvs jubilāriem dāvināja torti.


Alojas kultūras nams mākslas un mūzikas skolas kolektīvam pasniedza īpašu dāvanu – vienu vienīgu darbu. Mākslas daļai – valsts svētku pasākumos novadā satīto lielo kamolu, ko nu tagad mākslas klašu audzēkņiem un pedagogiem no Alojas un Staiceles mūzikas un mākslas skolām vajadzēs pārvērst īpašā novada zīmē, lai drīzumā visi varētu to redzēt. Savukārt muzikantiem Alojas kultūras nams dāvināja iespēju uzstāties, kad vien vēlas un cik ilgi vēlas.


Skolas absolventu muzikālais sveiciens - paldies par dāvāto mūziku un mīlestību.


Ar saulainiem ziediem jubilārus sveica Salacgrīvas mūzikas skolas direktors Monvīds Rozenbergs un Limbažu mūzikas skolas direktors Viktors Ņikandrovs. V.Ņikandrovs: „Mūsu skolas saista ļoti cieša sadarbība jau no alojiešu pirmajiem pastāvēšanas gadiem gan realizējot kopējus projektus, gan piedaloties kopējos koncertos. Esam kā viena ģimene, jo pastāv arī tīri praktiska sadarbība – ir skolotāji, kas strādā gan Limbažos, gan Alojā – Jānis Ansons, Olga Ābele un Aleksandrs Jasjukevičs.”


Valmieras mūzikas skolas direktors Imants Cepītis sveicienā minēja skaitļus: „Jums tikai 15, mums jau 89!” Un atzina skolu labo sadarbību.


Šī vakara noslēgumā klausījāmies īpašu skaņdarbu īpašu cilvēku izpildījumā – muzicēja Vidzemes mūzika skolu direktori – Viktors Ņikandrovs (akordeons), Monvīds Rozenbergs (klarnete), Mirdza Svīķe (klavieres), Aivars Cepītis (fagots) un Laila Ulmane (flauta). Astors Pjacolla Libertango.

Vēl AMMS direktore Laila Ulmane teica paldies Ievai Strautai par audzēkņu un absolventu kopā pulcināšanu skolas jubilejas pasākumā, Lanai Saksonei par palīdzības sniegšanu skolai vajadzīgā brīdī un labām idejām, Gundaram Karlsonam par personīgu izpratni un atbalstu skolas materiālās bāzes papildināšanā, Kristīnei Līsmanei par radošu palīdzību skolas mācību darbā (ja nebūtu krīze, tad viņa jau būtu skolotāju pulkā), Ingai Neimanei par pasākuma atmiņu albūma izveidi, Inetai Laizānei par šī pasākuma norises sekmīgu izpildi un koklētāju ansambļa Kārta vadītājai Mārai Vanagai. Paldies brīnišķīgo audzēkņu brīnišķīgajiem vecākiem – labākie šajā mācību pusgadā: Arta Bārda, Lana Vītola, Māris Leinasars, Maija Minalto un Baiba Mauriņa.

„Mūsu skola ir izaugusi! Mans nams jau šobrīd ir par mazu”, - noslēgumā secināja Alojas kultūras nama vadītāja Ineta Laizāne.

Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________