ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Ozolmuižas pamatskola

04.12.2009.
Novembris Ozolmuižas pamatskolā

Novembris … lietus, vējš, dubļi…, bet gaišumu un prieku, kā katru gadu šajā tumšajā laikā, ienesa svētki un citi pasākumi.


1./3. klasītei novembris sākās jautri – ar Ačgārnību balli – ačgārni ģērbās (meitenes par zēniem un otrādi), runāja, arī dejots tika uz rokām.


Izklaides pirms Mārtiņiem bija arī 5. un 6. klasei – klases vakars maskās, jautras spēles, kuras vadīja eņģelis (Kitija) un ugunīgais velns (Alise).


Mārtiņdienas tirgus placī valdīja jautrība – mūzika, tirgotāji, pircēji – nu, kā īstā tirgū!


Pīrāgi, kūkas, apsveikuma kartiņas, svecītes īpašos svečturos, eglītes rotājumi, svaigi spiesta burkānu sula un citas jaukas lietas.


Sabīne pat turpat uz vietas rādīja, kā top tamborētas grāmatzīmes un zvaniņi. Paldies vecākiem un vecvecākiem par palīdzību bērniem.

Bibliotekāre Iveta bija sagatavojusi izstādi par Mārtiņdienas tradīcijām un viktorīnu.


Pirmskolas grupiņā arī valdīja jautrība, jo visi bērni bija ieradušies maskās un skolotājas Montas vadībā dziedāja un gāja rotaļās.


Vakarā ķekatnieki bija viesi Ozolmuižas iedzīvotāju mājās.

Lāčplēša dienā skolēni varēja skolas bibliotēkā iepazīties ar materiāliem un fotogrāfijām par Brīvības cīņām Latvijā. Daļa skolēnu piedalījās arī lāpu gājienā Puikulē.

Nākamā nedēļa ritēja Latvijas zīmē. Skolotājas Baibas vadībā skolēni piedalījās LNT rīkotajā zīmējumu konkursā Latvija bērnu acīm un Latviešu valodas aģentūras rīkotajā zīmējumu konkursā Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm.

Interesanta izvērtās vēlējumu rakstīšana Latvijai www.3darbi.lv – savas zīmes saņemšana, kopā, zīmi pie zīmes liekot, veidojās mūsu ,,austā” Latvijas zīme. Prieks, ka starp tiem 7300 cilvēkiem, kas vēlēja labus vārdus Latvijai (kopā vēlēti 53 tūkstoši labu vārdu) esam arī mēs.


13. novembrī Ozolmuižas pamatskolas zālē uz nelielu svētku koncertu varēja pulcēties Ozolmuižas iedzīvotāji, kur dziedāja vietējais sieviešu ansamblis, solistes Mairita (9. kl.) un Monta (skolotāja) Maksimas; skanēja arī dzeja, veltīta Latvijai.

16. novembrī skolā starpbrīžos ierakstos skanēja dziesmas par Latviju. Skolēni sniedza koncertu Latvijas jubilejā - ieskaņā 1./3 klase izjusti runāja dzejas rindas. Pēc direktores uzrunas visi dziedāja himnu. Katra klase mūzikas skolotājas Kristīnes Freimanes vadībā bija sagatavojusi dziesmu, klases pat savā starpā strīdējās dziesmu sadalē, jo ir daudz skanīgu dziesmu par Latviju.


18. novembra vakarā Ozolmuižas iedzīvotāji pulksten 21.00 pulcējās laukumā pie veikala, lai kopīgi dziedātu himnu. Karogs un svecīšu liesmiņas plīvoja vējā. Dziesmas skanēja arī pēc tam.

Tā kā atrodamies pagasta nomalē, un mums nav sava kultūras nama, ik pa laikam cenšamies rīkot kopējus pasākumus skolā, kā arī uz skolas pasākumiem laipni aicinām ikvienu Ozolmuižas iedzīvotāju. Un tā, Brīvzemnieku pagasta sieviešu kluba Naktsvijoles aicināta, skolā ciemojās Valmieras teātra aktrise Regīna Devīte (seriāla UgunsGrēks Zentas lomas tēlotāja).

Šomēnes glītrakstīšanas konkurss bija 5. – 9. klasēm. Skolēni patiešām centās, jo daža rokrakstu pat atpazīt nevarēja. Ielīmes dienasgrāmatās saņēma Harijs Sniedze, Dāvis Elsters, Kitija Linda Ūdre, Monika Neilande.

Novembra nogalē visu acis priecēja rūjienietes Loretas Saulītes tamborēto rotu izstāde bibliotēkā.

27. novembrī Rīgā jaunsargos tika uzņemti - Dmitrijs Ļeonovs, Jana Ļeonova, Oļģerts Šveicars, Aleksandrs Dreimanis.


Bija arī ekskursija Kara muzejā.

Kā allaž mēneša pēdējā dienā Gudrā Pūce pauda savu vērtējumu par sekmēm. Gudrās Pūces ielīmi dienasgrāmatā saņēma:

   1. klasē - Mārcis Skrīvelis, Renārs Stumps un Mārtiņš Žukovskis;

   2. klasē – Valters Jānis Stumps;

   3. - klasē Amanda Čečiņa un Amanda Jērcīte;

   5. klasē – Sabīne Celmiņa, Jānis Apsītis un Harijs Sniedze;

   6. klasē – Kitija Linda Ūdre;

   7. klasē – Daiga Gončare un Anna Dace Majore,

   8. klasē – Laura Doroškēvica. Izturību un centību, sagaidot semestra noslēgumu!

Mīļš paldies Emīla un Mārča mammai Ingunai par skaisto Adventes vainagu.

Lai saticības, gaišuma un mīlestības pilns visiem ir Adventes laiks! Lai Ziemassvētku gaidīšanas prieks ienāk katrā ģimenē un katrā sirsniņā!

Māra Meinarda, Ozolmuižas pamatskolas direktora vietniece
Foto – Baiba Siliņa, Māra Meinarda, Monta Maksima, Aivars Peips

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________