ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Bērnudārzs Auseklītis

10.11.2009.
Rudentiņš bagāts vīrs – Mārtiņdiena pirmskolas izglītības iestādē Auseklītis

10. novembrī Alojas pilsētas pirmsskolas izglītība iestādes Auseklītis un tās struktūrvienības Vilzēnos bērni kopā ar vecākiem un viesiem svinēja Mārtiņdienu Alojas kultūras namā. Mārtiņš senlatviešiem bija Dieva dēls - zirgu, bišu un jaunu puišu aizgādnis. Mārtiņos beidzas rudens darbu laiks un lopiņus ganos vairs nelaiž.


Mazos Mārtiņbērnus sagaidīja pati saimniece (skolotāja Ineta), kura atvēra mums nama durvis, jo gaidījusi Mārtiņdienu. Jau pagalmā esot dzirdējusi, kā žvadzējušas vara važas. Ķekatnieki rībinādami dažādus mūzikas instrumentus, atnes svētību un prieku katrā mājā.


Saimniece pastāstīja Mārtiņbērniem, ka šogad ļoti laba izdevusies ābolu un arī kartupeļu raža. Uz ko Mātiņbērni atbildēja, parādot rotaļas un dziesmas par šiem augļiem un dārzeņiem. Saimniece jautāja, ko iegūst no graudiem dzirnavās? Mārtiņbērni ļoti labi zināja, ka no graudiem iegūst miltus un ka no tiem var cept maizīti un vārīt biezputras, un paši mazākie pat prata izcept kukulīti.


Saimniece izstāstīja, kas bija atgadījies ar viņas graudu maisu, ko atstājusi klētī. Maiss no rīta bijis caurs un tukšs. Visi zināja teikt, ka peles maisu sagrauzušas un aiznesušas visus graudiņus.


Pelītei ir labi, bet vilciņam purvā neklājas tik viegli. Aukstā ziemā tam salst kājas un saimniece ar Mārtiņbērniem kopīgā rotaļā adīja zeķes pelēcim. Dziesmā par sēņotājiem varēja dzirdēt, ko tagad vēlā rudenī dara vāvere un ezītis.


Mārtiņbērni kopīgi ar saimnieci centās paredzēt arī laika apstākļus tuvākajā un tālākā nākotnē, ieklausoties tautas ticējumos. Šogad Mārtiņdiena bija miglaina, un tas nozīmējot siltu ziemu. Mārtiņiem līdz pašiem Ziemassvētkiem ir laiks mīklu minēšanai, un te nu savas zināšanas bija jārāda vecākiem.


Mārtiņos īpaši jāpiemin gailis. Tas ir gudrības, gaismas simbols. Gailis sargājot arī māju no briesmām, tādēļ to veidoli senāk tika novietoti uz māju jumtiem, vējrāžiem. To izmantoja kā sargu uz lādēm un citām lietām. Gailis, tāpat kā saule, ir arī laika skaitīšanas līdzeklis. Mārtiņbērnu vidū bija daudz gailīšu, pat vistiņas un visus viņus suminājām rotaļā Dziedi, dziedi tu gailīti.

Pirms Mārtiņbērni devās tālāk uz citām mājām, saimniece visus pacienāja ar āboliem.

Šajā svētku brīdī godinājām arī savus viesus un vecākus, kuri mums palīdzējuši - Ingu Mauriņu- Kaļvu, Valdi Bārdu, Kaiju Rogošu, Siktāru ģimeni, Miljonu ģimeni, Alkšņu ģimeni un Inesi Mētriņu.

Sirsnīgu paldies teicām tiem, kuri atsaucās mūsu rīkotajai akcijai Kas neder tev, derēs mums - Ģērmaņu ģimenei, Maršānu ģimenei un Inārai Kuksenkovai.

Paldies kultūras nama kolektīvam. Paldies visam Auseklīša kolektīvam, kas palīdzēja sagatavot šo pasākumu.

Skolotāja Inguna,
foto Gunta Melece un Inga Neimane

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________