ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Jaunrades dziesmu konkurss Kas mēs bijām..

07.11.2009.
Jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”

2009.gada 7.novembrī Alojā noslēdzās Alojas novada domes organizētais dzejnieka Ausekļa dzimšana dienai veltītais jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”.

Konkursam jaunie autori iesniedza 26 jaunrades dziesmas bērnu korim, no kurām konkursa žūrija, komponisti Selga Mence, Romualds Kalsons un Uģis Prauliņš 2.kārtai izvirzīja 10 dziesmas.

Vērtēšanai dziesmas iestudēja Vidzemes mūzikas skolu kori no Strenčiem, Smiltenes, Valmieras, Valkas, Aizkraukles, Ogres, Agras Jankovskas Mūzikas studijas koris no Salacgrīvas un Jelgavas 4.vidusskolas koris „Spīgo”.


Pirmie konkursa dienā Alojas Ausekļa vidusskolas pagalmā ieradās valmierieši un viņu diriģente Irēna Zelča.


Konkursu dalībniekus sveica Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne.


Pirmie žūrijas vērtējumam Talsu Mūzikas skolas klavieru klases audzēknes Lizetes Kļaviņas (1995.) dziesmu „Labie vārdi” ar Laimoņa Pēlmaņa vārdiem izpildīja Alojas Mūzikas un mākslas skolas koris( diriģente Anita Āriņa).


Ogres Mūzikas un mākslas skolas koris „Cielaviņa” (diriģente Līga Dziedātāja) izpildīja Ogres Mūzikas un mākslas skolas vijoles klases audzēknes Leldes Maijas Līces (1997.) dziesmu „Vardes un mēness” ar Pētera Brūvera vārdiem. Dziesmas autore saņēma veicināšanas prēmiju.


J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas koris (diriģente Tatjana Tīruma) izpildīja Smiltenes Mūzikas skolas ģitāras klases audzēknes Beātes Balodes (1992.) dziesmu „Nedzīvo tikai sev” ar U.Stuģa vārdiem. Dziesmas autore saņēma veicināšanas prēmiju.


P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koris (diriģente Silvija Tomaševska) izpildīja Smiltenes Mūzikas skolas klavieru klases audzēknes Aigas Rozentāles (1995.) dziesmu „Lietus vīriņš” ar F.Bārdas vārdiem. Žūrija dziesmas autorei piešķīra 3.prēmiju.


Smiltenes Mūzikas skolas koris (diriģente Baiba Zveja) izpildīja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas klavieru klases audzēkņa Ivana Tabernakulova (1993.) dziesmu ar L. Vāczemnieka vārdiem „Prieka dziesma ”.Dziesmas autoram žūrija piešķīra 1.prēmiju.


Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas klavieru klases audzēknis Ivans Tabernakulovs konkursā piedalās jau vairākus gadus ar ļoti labiem panākumiem: 2006. gadā - 1.prēmija, 2007.un 2008.gadā - 2.prēmija.


Strenču Mūzikas skolas koris (diriģente Inese Niklaviča) izpildīja Ventspils Mūzikas vidusskolas mūzikas vēstures un teorijas klases audzēknes Aigas Krišmanes (1989.) dziesmu „Sasaukšanās” ar U.Ausekļa vārdiem. Dziesmas autore saņēma veicināšanas prēmiju.


Agras Jankovskas Mūzikas studijas koris (diriģente Agra Jankovska) izpildīja Ogres Mūzikas skolas kora klases audzēknes Gundas Miķelsones (1994.) dziesmu „Kad mūsu nebij’ mājās” ar M. Cielēnas vārdiem.


Valmieras Mūzikas skolas koris (diriģente Irēna Zelča) izpildīja Talsu Mūzikas skolas klavieru klases audzēknes Lizetes Kļaviņas (1995.) dziesmu „Labie vārdi” ar Laimoņa Pēlmaņa vārdiem.


Jelgavas 4.vidusskolas koris (diriģente Līga Celma) izpildīja divas dziesmas. J.Mediņa Rīgas Mūzikas skolas klavieru klases audzēkņa Alekseja Peguševa (1992.) dziesmu „Pūlis”. Dziesmas autoram žūrija piešķīra 2.prēmiju. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas klases studentes Lauras Gustovskas (1986.) dziesmu „Pasakains stāstiņš”. Dziesmas autorei žūrija piešķīra 2.prēmiju.


Konkursa projekta vadītāja Māra Skride tikās ar Vidzemes Mūzikas skolu koru diriģentēm un Alojas novada domes vadību, lai apspriestu konkursa tālāko darbību. Plānots 2010.gadā organizēt divus konkursa noslēguma koncertus – 4.jūlijā Rīgas Latviešu biedrības lielajā zālē ar Latvijas izcilāko bērnu koru piedalīšanos un 18. septembrī Alojas vidusskolas parkā dzejnieka 160.dzimšanas dienas svētku „Gaismu sauca” programmā.


Pēc konkursa koru dziedātāji pulcējās Alojas vidusskolas jaunajā sporta zālē, lai sportiski izklaidējošā programmā sacenstos par sportiskākā kora un diriģenta nosaukumu.
Sacensības vadīja Aldis Pinka.


Koru konkurencē sporta sacensībās uzvarēja Agras Jankovskas Mūzikas studijas koris no Salacgrīvas, otrā vieta – smilteniešiem, bet trešajā vietā –aizkrauklieši.

Sportiskākās diriģentes nosaukumu ieguva Smiltenes Mūzikas skolas diriģente Baiba Zveja, otrajā vietā Silvija Tomaševska no Aizkraukles, bet trešajā - Līga Dziedātāja no Ogres.

Reportāžu sagatavoja I.Laizāne
Foto Artis Kagainis

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________