ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Ozolmuižas pamatskola

06.11.2009.
Oktobris Ozolmuižas pamatskolā

Oktobra notikumi, kā katru gadu, sākās ar Skolotāju dienu 2. oktobrī. 9. klases skolēni jau 1. septembrī par to domāja un, ņemot vērā, ka 9. klasē mācās tikai 4 skolēni, meitenes uzaicināja palīdzēt 8. klasi. Direktores lomā šai dienā bija Mairita Maksima, viņas vietniece - Monika Neilande. Viesskolniece no Vācijas Jana visām klasēm mācīja angļu valodu.


Skolotāju dienai gatavi jaunie skolotāji.


Devītklasniece Jeļena iejutusies skolotājas lomā vizuālās mākslas stundā.

2. oktobra rīts skolotājiem jeb pieaugušo klasei tika dots brīvs. Viņi varēja ierasties uz trešo stundu.


Skolotājas iejutušās skolēnu lomās – dažas rātnas un paklausīgas, bet dažas ļoti draiskas.


… un pieaugušo klase patiešām nopietni strādā.


Bija arī tā, ka jāiet sūdzēties pie jaunās direktores.


Šajā dienā skolā bija arī viesi – Brīvzemnieku pagasta pārstāve Guna Broma, kura arī iejutās skolnieces lomā. Pārsteigumu sagādāja bijusī angļu valodas skolotāja Ita Karajeva, kura nāca pie jaunās direktores pieteikties skolā kā skolniece.

Skolā bija neparasti kluss un mierīgs, tātad jaunie skolotāji ar saviem pienākumiem tika labi galā. Trakulīgākā bija pieaugušo klase, kuras skolotāji - Romāns un Dzintars pat sākumā samulsa.

Pēcpusdienā Ozolmuižas pamatskolas skolotāji devās nelielā ekskursijā uz Cēsu rajona atpūtas kompleksu Rakši.


Rakšos priecēja kamieļu, lamu un alpaku apskate un fotosesija.


6. oktobrī skolēni piedalījās Limbažu sporta skolas rīkotajā rudens krosā Lāņos. Vislabāk veicās 5. klases skolēnam Harijam Sniedzem (attēlā), kurš ieguva 3. vietu.

13. oktobrī, par spīti aukstajam laikam, slapjajam sniegam un lietum, mūsu futbolisti mērojās spēkiem ar pieredzējušajiem Puikules skolas futbolistiem.

16. oktobrī pie 5. – 9. klašu skolēniem viesojās topošais psihologs un psihoterapeits Vilnis Šmits, kurš ar pusaudžiem runāja par saskarsmes un citiem skolēnus interesējošiem jautājumiem. 7. klase jau ar viņu tikās pagājušajā mācību gadā. Šīs nodarbības mums piedāvāja Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības inspektore Ņina Luščenoka.

21. un 22 oktobrī skolas bibliotekāre Iveta Vītola organizēja lasīšanas veicināšanas konkursu 2. - 4. klasēm. Lūk, arī rezultāti – 2. klasē 2. vieta Azārijam Andreičikam, 3. vieta – Ievai Ulmei, Elīnai Dzelzītei un Valteram Jānim Stumpam 3. klasē 1. vieta Amandai Čečiņai, 2. vieta Ilvai Gritānei, bet 3. vieta Amandai Jērcītei.. 4. klasē ir tikai 3. vietas ieguvējs – un tas ir Reinis Stumps.

Bibliotēkā skolēni varēja iepazīties ar izstādēm Rudens latviešu dzejā un Tūram Heijerdālam – 95.


Skolotājas Baibas Siliņas audzināmie - skolotājas mudināti, vienmēr aktīvi - šoreiz rotaļu pēcpusdienā visus priecēja viņu veidotās smieklīgās sejiņas.


Draudzīgā un atraktīvā 1./3. klase.


Rotaļu pēcpusdiena.

Glītrakstīšana skolās kā mācību priekšmets nav jau gadiem, bet, ak, kā vajadzētu! 2./4. klases audzinātāja Ilze Plūme, domājot par skolēnu rokrakstu veidošanu, septembrī un oktobrī organizēja glītrakstīšanas konkursu. Visglītākie darbi – Artim Doroškēvicam un Valteram Jānim Stumpam.

Gudrā Pūce atkal novērtēja oktobra mēneša sekmīgākos skolēnus. 1. – 4. klasēm vislabākās sekmes trešklasniecei Amandai Čečiņai, kura saņēma balviņu, bet ielīmes dienasgrāmatās 1.klasē - Renāram Stumpam, Sandim un Mārtiņam Žukovskiem, 2. klasē Valteram Jānim Stumpam, Ievai Ulmei un Elīnai Dzelzītei, 3. klasē – Amandai Čečiņai, Emīlam Skrīvelim. 4. klasē Renāram Stumpam 5. – 9. klašu grupā Gudrās Pūces balva Harijam Sniedzem, bet ielīmes dienasgrāmatā Laurai Doroškēvicai, Jānim Apsītim, Sabīnei Celmiņai, Kitijai Lindai Ūdrei, Daigai Gončarei, Annai Dacei Majorei un Janai Klingel.

Oktobris mūs nelutināja ar laika apstākļiem. Tāpēc brīvlaikā skolēniem bija iespējas gan bibliotēkā atrast kādu sev piemērotu grāmatu, gan arī spēlēt galda tenisu un novusu.

Māra Meinarda
Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________