ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Bērnudārzs Vilzēnos

04.11.2009.
Sauleszaķēnu Radošā darbnīca

Vispirms nedaudz par grupiņas vēsturi. Pirmsskolas izglītības grupa Sauleszaķēni savu vārdu ieguva Vārda došanas svinībās pirms 2 gadiem, kad darbojās vēl zem Vilzēnu pamatskolas vārda. Pati pirmsskolas izglītības grupa tur pastāvējusi jau no pašas ēkas atklāšanas sākuma. Tagad varam lepoties, jo esam Alojas PII Auseklītis Vilzēnu filiāles audzēkņi.

Grupiņu apmeklē jaukta vecuma bērni no 3 – 6 gadu vecumam. Lielākā daļa bērnu ir vietējie - vilzēnieši, bet ir arī bērni no Ungurpils un Alojas. Ar bērniem strādā skolotājas Sarmīte Tetere un Santa Lemberga, skolotāju palīdzes Ludmila Safonova un Anna Martinsone.

Sauleszaķēni var lepoties, jo ir ļoti zinātkāri, dzīvespriecīgi un kustīgi bērni, un viņiem ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi vecāki. To varēja novērot Radošajā darbnīcā, kur bērni kopā ar vecākiem, vecvecākiem, skolotājām un auklītēm gatavoja maskas Mārtiņdienas pasākumam.

Bērnu vecāki izrādīja lielu interesi un atsaucās skolotāju aicinājumam - pēcpusdienā piedalīties kopīgā masku gatavošanā. Kā izvēlēties, kura dzīvnieka masku gatavot? Ar idejām palīdzēja skolotājas Sarmīte un Santa – bērns vispirms izvēlas uz galda novietotu kartiņu, kāds dzīvnieks attēlots kartiņas otrā pusē, tāda maska jāpagatavo. Šāda masku izvēle izraisīja bērnos prieku, interesi, tas nekas, ka kāds vēlējās kartiņu ņemt vairākas reizes, līdz atrada sev tīkamu dzīvnieka attēlu. Galvenais, ka darbošanās sagādāja patiesu prieku, jo vecāku ierašanos bērni ar nepacietību gaidīja visu dienu.

Kopīgi darbojoties, ieguvēji esam mēs visi. Bēni mācās sadarbības prasmes gan ar vienaudžiem, gan arī ar pieaugušajiem un iegūst pozitīvas emocijas, prieku par kopīgi paveiktu darbiņu. Skolotājas iesaista vecākus, dalās savā pieredzē un abpusēji smeļas idejas tālākam kopīgam bērnu izglītošanas darbam.

Paldies mūsu atsaucīgajiem vecākiem un vecvecākiem!

Skolotājas Sarmīte un Santa

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________