ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas Mūzikas un mākslas skola

16.10.2009.
Piedalāmies akcijā Es par kultūru

Līdz 16.oktobrim visā valstī notika Latvijas Radošo Savienību padomes parakstu vākšanas akcija Es par kultūru. Tā tika rīkota, lai pievērstu sabiedrības uzmanību latviskās kultūras saglabāšanas problēmām nākotnē. Tā kā nākošā gada budžetu kultūrā plānots samazināt vairāk kā par 50 %, tad tas ir nopietns apdraudējums visām kultūras jomām - kultūrizglītībai, teātru, muzeju, kolektīvu, koncertzāļu un bibliotēku pastāvēšanai. Šīs ir jomas, kuras saglabā un veido patieso Latvijas tēlu, lai mēs nepazustu mūsdienu globālajā pasaulē, lai saglabātu savu valodu, vēsturi, pasaules izpratni un valstisko patriotismu.

Šo akciju atbalstījām arī mēs – alojieši. Nedēļas laikā iedzīvotājiem bija iespēja parakstīties vairākās vietās – skolās , bibliotēkā, kultūras namā.


Noslēguma pasākums tika rīkots 16. oktobrī pilsētas centrā, ...


... kura mērķis bija akcijā iesaistīt arī Alojas iedzīvotājus.


Pasākums bijā kā radošā akcija, kuru rīkoja Alojas MM skolas direktore Laila Ulmane, skolotāja Inese Mētriņa un mākslas nodaļas 5. klase - Laura Ozoliņa, Baiba Mauriņa, Jānis Miķelsons, Dāvis Teteris, Maija Minalto, Elvita Celmiņa un mazā Gabija no 1.klases. Uz ielas uzrunātie iedzīvotāji varēja paust savu atbalstu kultūrai, parakstoties dokumentā, un, kā liecību šim atbalstam, gleznoja savu līniju kopējā gleznā. Katram audzēknim bija savs pienākums akcijā – citi aicināja cilvēkus, citi vāca parakstus, cits piedāvāja otas un krāsas.


Uzrunāti tika visi, kuri atradās pilsētas ielās.


Parakstījās un gleznoja gan domes darbinieki, gan skolēni, gan nejauši garāmgājēji.


Mūs iepriecināja vecie cilvēki, kuri ar lielu cieņu un atbildības sajūtu parakstījās un mutiski pauda savu atbalstu kultūrai un Latvijai. Sapratām, ka tās ir vērtības, kuras šiem vecajiem cilvēkiem ir pašas dārgākās un svarīgākās. Tikai divi no garāmgājējiem nevēlējās ar mums runāt. Un tie bija spēka pilni pusmūža vīri, kuriem dzīves mērķis pašiem nav skaidrs. Kāpēc tā?

Mūsu skolas audzēkņiem šī bija vērtīga paraugstunda un pārdomu brīdis, jo pēc tam akcijas norise tika pārrunāta un izdarīti secinājumi.

Sakām paldies visiem akcijas atbalstītājiem, kā veikaliem „Avotiņš” un „Madara”, kuri mums ziedoja pamatni un krāsas. Aicinām arī turpmāk mums nepaiet garām, jo pēc pasākuma secinājām, ka šādas akcijas ir izglītojošas un audzinošas gan audzēkņiem, gan iedzīvotājiem. Ne vienmēr mākslas izstādes un pasākumi kultūras nama zālē uzrunā katru cilvēku. Esam pārliecināti, ka ar šo radošo akciju atstāsim kādu mazu dzirkstelīti katra dalībnieka sirdī.

Kopā tika savākti 304 paraksti, kuri tika nogādāti Rīgā un tie tiks nodoti valsts ministru prezidentam.


Un Alojā tapa glezna, kurā bija daudzu cilvēku paraksti - citam dzeltens, citam sarkans, zaļš vai zils. Kā katra dzīves līnija ....

Par to, kā dzīvosim tālāk
Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskās komitejas sanāksmē

7.oktobrī Valmieras mākslas skolā notika Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskās komitejas sanāksme.To vadīja Valmieras Mākslas vidusskolas direktore Dace Blūma. Alojas Mūzikas un mākslas skolu un mūsu novadu pārstāvēju es - skolotāja Inese Mētriņa.

Sanāksmē tika runāts par pašreizējo situāciju mākslas skolās un atbalsta nepieciešamību turpmāk. Septembrī Latvijā visas mākslas skolas darbu uzsāka un pilnībā, vai daļēji veic mācību programmas apguvi. Diemžēl nav skaidrības par nākošo gadu. Valsts skolotāju algas plāno dotēt 66 procentu apmērā, pārējais jārod pašvaldībām un jāfinansē vecākiem. Skolām būs jāoptimizē izglītības programmu apguves saturs. Sanāksmē tika apskatīti 3 dažādi programmu apguves modeļi - ar mazāku stundu apjomu, optimizējot skolēnu skaitu grupās, kā arī integrējot mācību priekšmetus vai no kāda atsakoties. Tas, protams, rada bažas par pilnīgas programmas apguves kvalitāti, taču mēs visi ceram, ka šis izdzīvošanas variants skars tikai krīzes laiku un nodrošinās skolu darbību samazināta finansējuma apstākļos.

Tika pārrunāti jautājumi profesionālajā jomā - skolotāju tālākizglītības programmu realizācija nākošajā gadā, vadlīniju izstrāde mākslas valodas pamatos un gleznošanā, audzēkņu darbu vērtēšanas problēmas profesionālajās skolās, darbu skates organizēšanas plusi un mīnusi, kā arī Valsts konkursa norise un tēma šajā mācību gadā. Ja būs līdzekļi, to visu varēs paveikt. Pretējā gadījumā profesionālās ievirzes skolu darbība tiks iesaldēta vai likvidēta. Tas negatīvi ietekmēs radošās izglītības kvalitāti valstī nākotnē. Par to visu būtu nopietni jādomā mūsu Latvijas vadītājiem.

Tāpat kā Alojā, arī Valmieras mākslas skola šajā gadā ir aktivizējusi Vidzemes mākslas izglītības attīstības biedrības darbību. Saņēmām uzaicinājumu kļūt par šīs biedrības līdzvērtīgiem partneriem nākotnes projektos, caur kuriem varētu piesaistīt līdzekļus un daļēji nodrošināt profesionālās ievirzes skolu darbību reģionā.

Mācību metodikā valmierieši bija sagādājuši saldo ēdienu - tika demonstrētas fotoreportāžas par projekta nedēļas norisi Valmieras Mākslas vidusskolā un audzēkņu izstādi Valmieras muzejā. Pārliecinājāmies, ka Valmieras audzēkņi strādā ar modernām tehnikām, ir radoši un atvērti dažādām radošām idejām, galvenie akcenti tiek likti uz dizaina nozari - reklāmu, interjeru un sadzīves dizainu.

Turpmāk sanāksmes dalībnieki vienojās par informācijas apmaiņu e- vidē.

Alojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Inese MĒTRIŅA

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________