ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas kultūras nams

14.10.2009.
Kultūras darbinieku tikšanās

2009.gada 15.oktobrī Pāles kultūras namā notika bijušā Limbažu rajona kultūras un tautas namu vadītāju tikšanās. Tajā piedalījās Alojas novada kultūras darbinieces Dace Šķepaste, Maija Martinova, Inga Neimane un Ineta Laizāne. Līdz šim šādas sanāksmes notika reizi mēnesī, un tās organizēja valsts kultūras inspektore Taisa Aruma. Šoreiz tikšanās iniciatores bija pašas kultūras darbinieces, jo ir aktuāli saprast, kā notiks sadarbība starp Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadiem kultūras jomā.

Aktuāls jautājums bija, kur un kas organizēs ikgadējās skates pašdarbības kolektīviem. Novadu vadībām tiks iesniegts tikšanās laikā sastādīts saraksts, kur kultūras darba organizatores ieteic organizēt skates: vokālajiem ansambļiem - 6. februārī Pālē, teātriem - 27. martā Viļķenē, deju kolektīviem - Salacgrīvā, koriem - Limbažos. Informāciju, kāds finansējums skašu norisei nepieciešams, sniedza Taisa Aruma, jo līdz šim tās finansēja Limbažu rajona padome.

Kultūras darbinieki apsprieda arī kopīgu svētku organizēšanu: koriem - Himnas goda diena maijā Viļķenē, teātriem – Jāņu ielīgošana jūnijā Braslavā u.c.

Notika pieredzes apmaiņa tautas mākslas kolektīvu vadītāju atalgojuma noteikšanā un nākamā gada budžeta veidošanā.. Nolēma, ka kolēģu tikšanās ir ļoti svarīgas un decembrī visas pulcēsies Puikules tautas namā.

Pālē kultūras darbinieces iepazinās ar novadpētniecības muzeja ekspozīciju un noskatījās dramatiskā kolektīva izrādi Dīvainās kāzas.

Par gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

... bet pirms tam ir ceļš uz dziesmu. Tieši tā varētu nosaukt Dziesmu svētku gājienu. Jo nevar iet tikai uz ikdienu un uz pienākumu – šie ceļi, vienalga, nekur nezudīs!... Bet ir cita gaita, ja zem kājām zied dziesmu ceļš – gaišs kā pļava vasaras vidū. Zied dziedātāju tērpu latviskās krāsas, un brīžam šķiet, ka tas patiesībā nemaz nav gājiens - kā vesela pļava viļņojas ziedēšanas ceļā. Elpa jau ievilkta dziesmai... Tūlīt, tūlīt aizskanēs... (Maija Laukmane)

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks 2010. gada 6.-11. jūlijā Rīgā. Šiem jubilejas svētkiem, desmitiem pēc kārtas un notiekošiem 50 gadus pēc pirmajiem svētkiem, gatavojas arī Alojas novada skolēni. Plānots, ka svētku dienās Rīgā sabrauks ap 30 tūkstoši dalībnieku no visas Latvijas. Cik viņu vidū būs mūsējo, uzzināsim maija vidū, kad būs apkopoti rezultāti, kas iegūti startējot koru un deju kolektīvu skatēs.

Valsts plānojusi svētku norisēm atvēlēt 1,5 miljonus latu, nodrošinot katram dalībniekam piecus latus dienā ēdināšanai un nakšņošanai. Pašvaldību ziņā būs transporta nodrošināšana ceļā uz Rīgu. Solīts, ka svētku dalībniekiem būs atlaides braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā un Statiol sponsorēs degvielu.

Lai ikviens mūsu novada skolnieks atrastu savu vietu svētkos, izjustu līdzdarbošanās prieku, piederības sajūtu svētku norisēs, aicinu aktīvi piedalīties daudzajos projektos, kurus piedāvā Valsts izglītības satura centrs. Lai saglabātu svētku dalībnieku atmiņas no jau notikušajiem svētkiem, piedaloties svētku vēstures izzināšanas un saglabāšanas projektā Atmiņu svītru kods - dokumentēsim tās DVD formātā, rokrakstā, datorrakstā, zīmējumos un fotogrāfijās, veidosim skolu prezentācijas Mana skola dziesmu svētku zīmē un veidosim skolu avīžu speciālizdevumus par gatavošanos dziesmu un deju svētkiem. Vecāko klašu skolēni var iesaistīties 34. skolēnu zinātniskajā konferencē – konkursā un izstrādāt pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā, kulturoloģijā un valodniecībā. Darbu tēmas var uzzināt no skolu direktoriem.

Vides izglītības pulciņi piedalīsies projektā Zaļais kods noformējot savu darbnīcu vai stendu svētku laikā Vērmanes dārzā. Tautas mākslas kolektīvi ir aicināti iesaistīties vides sakopšanas akcijās un citos videi draudzīgos darbos. Plānots arī fotokonkurss skolēniem Svētkus gaidot ar foto praktikumu uzvarētājiem. Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu dalībniekiem organizēts projekts Ritmu spēles. Rokdarbu pulciņi veidos tērpu kolekcijas Mode videi.

Novadā plānojam organizēt pasākumu ciklu, kas atspoguļos svētku mākslinieciskās koncepcijas – Svītru koda, svītras. Janvārī – dziesmu svītru izdziedās kori un vokālie ansambļi, februārī mūzikas svītru izspēlēs pūtēju orķestris, tautas mūzikas ansambļi, solisti instrumentālisti, martā deju svītru izdejos tautas deju kolektīvu un mūsdienu deju kolektīvi, aprīlī mākslas svītu uzzīmēs vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu dalībnieki, maijā spēles svītrā spēlēsies skolu teātri un folkloras kopas.

Līdz svētkiem atlikuši astoņi mēneši. Kopīgi piepildīsim tos, lai svētku noskaņa ienāktu mūsu novadā, katrā skolā un ģimenē.

Ineta Laizāne, Alojas kultūras nama direktore

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________