ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Pansionātā Urga

01.10.2009.
Ar labestību un mīlestību veidotas mājas – Veco ļaužu dienā ciemojoties pansionātā „Urga”

1.oktobris – starptautiskā Veco ļaužu diena, ko pamazām arvien plašāk atzīmē arī Latvijā. Šajā dienā tiek rīkotas dažādas aktivitātes, pasākumi, kuros sakām paldies sabiedrības vecākā gadagājuma ļaudīm par mūža ieguldījumu, par devumu nākamo paaudžu audzināšanā un ievadīšanā patstāvīgā dzīvē, lai gan uzmanība, pateicība un rūpes šiem cilvēkiem būtu jāvelta ik dienu, jo šodien baudām viņu darba augļus – gan iekoptos tīrumus, gan stādītos mežus, gan celtās mājas.

Alojas novadā ar sirsnīgu pasākumu šo dienu atzīmēja pansionātā „Urga”, tādēļ devos turp. Arī, lai tuvāk iepazītu tikko novada pārraudzībā nokļuvušo iestādi.

Svētku diena pansionāta ļaudīm iesākās ar pārsteigumu - Umurgas suņu skolas „Džipo & Co” paraugdemonstrējumiem.

Pēcpusdienā viss kolektīvs (darbinieki kopā ar klientiem) pulcējās zālē pie garda cienasta.


Pansionāta direktore Sandra Fiļipova savā uzrunā atzīmēja: „Jūs, Latvijas vecākā paaudze, esat daudz piedzīvojusi un cietusi, izejot caur dažādiem vēstures posmiem, tādēļ pelnāt īpašu attieksmi un pateicību ne tikai šajā īpašajā dienā, bet katru dienu. Būt cilvēkam ir vērtība, savukārt kļūt par vērtīgu cilvēku ir milzīgs darbs, kas jaunajai paaudzei vēl ir jāapgūst un jāsasniedz.”

Direktore pateicās čaklajai darbinieku komandai, kas ikdienā aprūpē pansionātā dzīvojošos ļaudis, un šodien sarūpējuši svētkus, bet klientiem vēlēja labu veselību un māju sajūtu.


Vēsturiskajā brīdī pansionātā ciemojās arī Alojas novada priekšsēdētāja Dace Vilne: „Cilvēks nevar izvēlēties to brīdi, kad ienāk pasaulē, tāpat neviens no mums nevar īsti pateikt, cik garš mūžs atvēlēts šajā saulē, un kurā vietā viņš pavadīs mūža nogali. Prieks redzēt, ka Jūs esat savās vecumdienās pie klātiem galdiem, saposušies un siltās telpās.

Vakar tika parakstīti dokumenti, un tagad Urgas pansionāts ir Alojas novada domes īpašums. Gribu teikt - Alojas novads centīsies atrast naudu, lai jūsu vecumdienas būtu tikpat bagātīgas un drošas, kā bijušas līdz šim.”

Pansionātā svētku dienā vēl ciemojās deputāti - Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Māris Možvillo, viņa vietniece Inga Mauriņa-Kaļva un komitejas loceklis Broņislavs Lapkovskis.


Māris Možvillo: „Man vārds veco ļaužu diena īsti nepatīk, es būtu labāk izvēlējies dzīvesgudro cilvēku diena, jo vecs - tas mūsu uztverē saistās ar ko tādu, kas nolikts tālāk un netiek lietots. Es aicinu Jūs iesaistīties dzīvē, savu gudrību veltīt visiem, nenoslēgties sevī, nākt pulkā, griezties pie direktores ar ierosinājumiem, kā mēs varam padarīt gan jūsu dzīvi, gan savu dzīvi labākas. Dzīvosim, strādāsim un realizēsim Jūsu idejas dzīvē.”


Pēc uzrunām visi pansionātā dzīvojošie vecākā gadagājuma ļaudis saņēma Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmētās kartiņas un ziedu. Tie, kas veselības stāvokļa dēļ nevarēja ierasties zālē, apsveikumu un svētku cienastu saņēma savās istabiņās.


Pēc brīža svētku dalībniekus ar jaukām dziesmām iepriecināja „Alojas muzikanti”.

Lūdzu direktorei pastāstīt vairāk par svētku svinēšanu pansionātā, jo te jārūpējas ne tikai par tīrību, siltumu un ēdienu, bet arī par šeit dzīvojošo ļaužu dvēseles prieku.

Sandra Fiļipova: „Cenšos klientiem dzīvi organizēt kā mājās, lai būtu dzimšanas dienas, svētki - Līgo, Ziemassvētki, Valsts svētki. Dvēseles prieku radām ar maziem pārsteigumiem.

Ikdienā darbiniekiem katram savi pienākumi, bet svētkos visi sanākam kopā, klājam baltus galdautus, sarūpējam cienastu, kas neizmaksā dārgi, sarūpējam mūziku un priekšnesumus.


Pansionātā strādāju ļoti ilgi, atceros, ka agrāk svētkus svinēja atsevišķi – darbinieki, pansionātā dzīvojošie un ciemiņi, taču man izdevās šo padomju laika stereotipu lauzt, nu esam visi kopā – kā viena liela ģimene. Te ir mūsu mājas, visiem mīļi jādzīvo. Mācīju, lai stiprākie palīdz tiem, kam grūtāk, viņi uztvēra un tā arī dara. Ar labestību, mīļiem, siltiem vārdiem, ar cilvēkmīlestību var daudz ko panākt.

Ļoti mīļi mums ir Valsts svētki. Šo tradīciju iedibinājām pirms 10 gadiem. Tad suminām un sveicam, tos, kas pansionātā nodzīvojuši 10 gadus un ilgāk. Pirmajā reizē, kad sākām, bija daudz sveicamo, vēlāk tikai daži, tad – viens. Šo cilvēku sēdinām goda vietā, stāstām viņa dzīvesstāstu, jautājam, ko viņš vēlētos, lai uzdāvina. Viņu vēlmes nav dižas, lielas – vīrietim varbūt tas ir makšķerkāts, taču šis cilvēks jūtas īpaši. Vēlāk iedomājāmies un sākām godināt arī darbiniekus, kas nostrādājuši 10 gadus un vairāk. Tagad sveicam jaunos, kas piepulcējušies mūsu pulciņam šajā gadā. Rudenī parasti pansionātā iestājas vairāk cilvēku, svētkos lūdzam viņus stāstīt, kā šeit nokļuvuši un kā jūtas.

Organizēju braucienus uz teātriem, šogad vēl vajadzētu aizbraukt ekskursijā.

Reizi mēnesī mums notiek katoļu un luterāņu dievkalpojumi, kurus vada katoļu draudzes locekļi no Valmieras un luterāņu evaņģēlists Jānis Šmits, pati spēlēju ērģeles, tas ir mans sirdsdarbs. Dievkalpojumā stiprinos, bagātinos un gūstu pateicību par darbu. Reizēm domāju, kāpēc mani darbinieki nav klāt šajos brīžos, kad kopīgi pateicamies rokām, kas gatavo, mazgā, tīra un gludina...”

Direktore uzskata, ka sabiedrība vairāk jāinformē par to, kas notiek pansionātā, lai kliedētu vecākās paaudzes apziņā salto vārdu - nabagmāja. Tāpēc Fiļipovas kundze savu stāstījumu turpina gan par pašu iestādi, gan par tās klientiem: „Ikdienā domāju arī par saviem 30 darbiniekiem, jo viņiem, tāpat kā te dzīvojošajiem, nepieciešami labie vārdi, lai veiktu grūto darbu. Izveidota laba komanda, nav kadru mainības.

Ir svarīgi šo iestādi saglabāt, jo vairāku gadu garumā te ieguldīti līdzekļi, lai klientiem būtu labi – piemēram, ierīkots lifts, platas durvis ratiņniekiem, jo arī invalīdam svarīgi tikt uz labierīcībām, un to varu piedāvāt. Novadā un rajonā nav tādas iestādes, kur katrā istabiņā ir tualete ratiņniekiem. Kad braukāju pa Eiropas valstīm, visu laiku skatījos, ko varu pamācīties un ieviest pansionātā. Tagad šim darbam redzu rezultātu, un tas mani priecē, jo varu salīdzināt, kā te bija pirms gadiem 17. Nākošajā gadā Urgas pansionāts svinēs 60 gadu jubileju.”

Reportāžu sagatavoja Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________