ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Īģes lauku partnerība

29.04.2009.
Briest jaunas iespējas projektu konkursiem - „Īģes lauku partnerības” biedri tiekas seminārā

29. aprīlī Puikules sabiedriskajā centrā seminārā „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā” tikās „Īģes lauku partnerības” biedri.


Vispirms biedrības valdes priekšsēdētājs Almants Štelcs informēja, ka biedrībai ir parakstīts līgums ar Lauku atbalsta dienestu par Ls 100631,24. Līdz ar to šī gada otrajā pusē plānots apgūt Ls 20126,25 (20% no kopējās summas), izsludinot projektu konkursu par biedrības stratēģijas Rīcības plānā minēto 3. Rīcību „Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, uzstādot informācijas un norādes zīmes”. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – Ls 14000. Nepieciešamais līdzfinansējums – biedrībām 10%, pašvaldībām 25%, citām juridiskām un fiziskām personām 50%.

Nākošā gada pirmajā pusē tiks izsludināti projektu iesniegumu konkursi par šādām rīcībām:

1. Pakalpojumu pieejamībai, kvalitātes un sasniedzamības paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģijas un programmu nodrošinājuma iegāde.

2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana.

Tiem, kas vēlēsies startēt projektu iesniegumu konkursos, kad tie tiks izsludināti, būtu jāiepazīstas ar šādiem dokumentiem:

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.33 (2009.gada 13.janvārī) http://www.likumi.lv/doc.php?id=186595

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2. Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģija 2009. – 2013. gadam,  pieejama arī Alojas pilsētas domē un bibliotēkā.

3. Projektu iesnieguma veidlapa

http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3409

Projektu iesniegumus vispirms vērtēs biedrības „Īģes lauku partnerība” kopsapulcē ievēlēta komisija, kurā iekļauti pārstāvji no katras administratīvās teritorijas: eksperts Māris Možvillo, biedrības „Alojas novada attīstība” pilnvarotā persona; Anita Strokša, Staiceles Radošo sieviešu kluba „Stazele” pilnvarotā persona; Anita Gūtmane, Braslavas pagasta koordinatore un Sarmīte Braslava. Pēc tam projektu iesniegumus vērtēs arī Lauku atbalsta dienestā.


Par prasībām LEADER projekta iesnieguma izstrādē (iesnieguma veidlapas aizpildīšana) stāstīja Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra Vecākā speciāliste lauku attīstības programmas jautājumos Indra Leja. Ļoti iespējams, ka šāds seminārs visiem interesentiem, kas vēlēsies rakstīt projektus, būs tajā laikā, kad tiks izsludināts konkurss. Taču bezmaksas konsultācijas var saņemt arī Rīgas plānošanas reģiona ES SF informācijas centrā Zigfrida Annas Meirovica bulvārī 18, 3. stāvā (pretī Hotel de Rome ēkai), tālr. 67217975.Reportāžu sagatavoja Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________