ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Ar dziesmu palīdzēsim

22.02.2009.
Akcija "Ar dziesmu palīdzēsim!
"

2009.gada 22.februārī Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”, atsaucoties Latvijas kordiriģentu asociācijas aicinājumam, piedalījās akcijā „Ar dziesmu palīdzēsim”. Korim „Ale” koncertā pievienojās Alojas Mūzikas un mākslas skolas koris diriģentes Anitas Āriņas vadībā un solisti.


Alojas Mūzikas un mākslas skolas kora dziedātājas.


Koncertā tika izsolīta Alojas pilsētas domes izdotā grāmata „Indriķis Zīle un Dziesmu svētku sudraba lira”. Izsoli atraktīvi vadīja kora „Ale” diriģents Aivars Tomiņš un grāmatu savā īpašumā par desmit latiem saņēma Maija Bašena.


Tubas solo izpildīja Māris Leinasars (pedagogs Jānis Ansons).


Klavieru solo izpildīja Madara Golubova (pedagogs Daina Grīnberga).


Trombona solo izpildīja Artis Vieha (pedagogs Jānis Ansons)


Koris „Ale” koncerta skatītājus aicināja ziedot alojiešu novadnieka, dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles kapa vietas sakārtošanai Raadi kapsētā Tartu (Igaunija), solot darbus veikt kora dziedātāju spēkiem. Paldies ziedotājiem!!!


Diriģē kora „Ale” kormeistare - Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas specialitātes audzēkne Laine Liepiņa.


Īpaši aizrautīgi koncerta noslēgumā koris nodziedāja Indriķa Zīles latviešu tautas dziesmas apdari „Es uzkāpu kalniņā”. I.Zīles tautas dziesmu apdares allaž ir kora ceļasomā viesojoties Tartu. Kora dziedātāji cer dziedāt tur arī šopavasar.Solvitas Viehas fotogrāfijas
Reportāžu sagatavoja Ineta Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________