ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Koncerts Adventes svētdienā

21.12.2008.

Alojas Mūzikas un mākslas skolas koncerts adventes svētdienā
Adventes sveci iededz Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Alma Anna Purvīte


Dzied skolas koris
Arta Bārda izpilda Dž.Marka skaņdarbu Apkārt Ziemassvētku eglei


Lana Vītola un Megija Matvijuka izpildīja Ziemassvētku dziesmu Zvaniņš skan


P.Nuttalls.Lazy Afternoon, izp. Edgars Roļskijs


Trombona solo Arta Viehas izpildījumā
P.Čaikovska valsis Kristīnes Kalnmačas un skolotājas Dainas Grīnbergas izpildījumā


Māris Leinasars un skolotājs Jānis Ansons


Izskan D.Kabaļevska Pasaka


V.Pūce.Dienā pelēkā,izp.koklētāju ansamblis - Beāte Vītiņa, Ramona Dūrena,Lana Silāja un skolotāja Dace Cerbule


Alojas Ausekļa vidusskolas direktores Ineses Bites un vietnieces Inatras Vaļickas apsveikums Miezīšu ģimenei
Jāzepa Mediņa Daina izskan Madaras Golubovas izpildījumā
Bizē Menuetu atskaņoja Lelde Liepiņa


R.Paula Circenīša Ziemassvētki ģitāristu ansambļa - Mārtiņa Elsiņa, Edgara Roļskija, Oskara Baumaņa un skolotāja
Aleksandra Jasjukeviča izpildījumā


Par labām sekmēm balvas saņēma - Arta Bārda, Egija Ungure, Ieva Ulme, Madara Golubova, Kristīne Kalnmača, Ramona
Dūrena, Lana Vītola, Edgars Roļskijs un Mārtiņš Elsiņš


Atzinība Baibai Mauriņai, Annijai Leinai Skujai, Maijai Minalto


Balvu saņem Ernests Melbārdis un viņa brālītis


Ziemassvētku dziesmas pūšamo instrumentu klases audzēkņu izpildījumā
H.Stengrevica Ticot, mīlot un gaidot kora izpildījumā


Muzikāla dāvana klausītājiem Alojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāju izpildījumā

Foto: Canon EOS 5D

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________