ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Liepale

01.11.2008.

Alojas radošā kluba "LIEPALE" aktivitātes 2008.gadā


Biedrības iniciatīvas grupas sanāksme 27.03.2008


Biedrības dibināšanas sapulce17.04.2008


Biedrības valde Inese Mētriņa,Agnese Grāvīte, Guna Krūmiņa


Tiek darināts biedrības karogs


Daļiņa no biedrības karoga


Daļiņa no biedrības karoga


Daļiņa no biedrības karoga


Piedalīšanās Limbažu rajona 7.Grāmatu svētku lekcijā Aktīva sieviete laukos


Biedrības pasākums....


...Kulinārijas paraugstunda


Velobrauciens Apkārt Alojai 09.05.2008


Brauciena beigās
Velobrauciena Apkārt Alojai maršruta veidotājas


Piedalīšanās biedrības Alojas novada attīstība rīkotajos psiholoģijas kursos 16.-17.05.2008


Piedalīšanās Alojas Dienas centra 1 gada jubilejas pasākumā...


...dāvana Dienas centram Soliņi ar ziediem sadarbībā ar SIA Radi AVM un dārznieci Mariju Oinaskovu


Biedrības sadarbības veidošana ar Korvekilas biedrību Miina Igaunijā


Pirmie iespaidi Igaunijā


Biedrības talka Dienas centra telpās 04.-05.05.2008
Piedalīšanās Limbažu rajona ugunsmucu konkursā Jāņugunis 10, sadarbībā ar Alojas kultūras namu un ZET
Ugunsmucas atrādīšana žūrijai


Jānu vainagu aleja Alojas pilsētas parkā
Vainagu vijējas


Konkursa Jānuguns 10 noslēguma pasākums Braslavas parkā
Baznīcas rotāšana Alojas pilsētas svētkos 27.06.2008


Katra solu rinda baznīcā ieguva rotājumu
Floristu darba grupa


Austrijas pilsētas Švacas mūzikas skolas kora koncerts Alojā 17.07.2008


Biedrības ekskursija uz Tukuma pilsētas Rožu svētkiem


Piekusušie biedrības biedri pēc Tukuma svētku apmeklējuma


Pašu gatavotās rotaļlietas mazajiem alojiešiem svētkos
Konferencē Drustos Sieviete - kultūras nesēja


Instalācija Vēja dzirnaviņas mieram

Liepale

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________