ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Kõrveküla

02.06.2008.

Olimpiskās spēles Korvekilā

2008.gada 2.jūnijā Alojas pašvaldības delegācija apmeklēja Igaunijas Tartu apriņķa Korvekilas (Kõrveküla) pašvaldību, lai piedalītos skolēnu Olimpiskajās spēlēs un iepazītos ar pašvaldības un nevalstisko organizāciju darbu. 28 pamatskolas vecuma sportistu komandu vadīja Alojas pašvaldības sporta metodiķis Aldis Pinka, Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāji Aivars Auseklis un Aija Kalnmača. Delegācijas sastāvā bija arī Alojas publiskās bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde, Alojas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Lāčauniece, SIA „Alojas veselības centrs” direktore Zaiga Briede, biedrības „Alojas novada attīstība” valdes locekle Ineta Laizāne, biedrības „Liepale” valdes locekle Guna Krūmiņa un laikraksta „Auseklis” žurnāliste Gunita Ozoliņa. Par drošu nokļūšanu Igaunijā rūpējās pašvaldības autobusu vadītāji Modris Dūrens un Artis Bērziņš.


Alojieši nolika ziedus pie novadnieka, pirmo trīs Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles kapa Raadi kapsētā.


Bērni nodziedāja dziesmu „Uz skolu” ar Ausekļa vārdiem.


Igauņu sveiciens ciemiņiem.


Mūsu komanda Olimpisko spēļu atklāšanas gājiena priekšgalā


Olimpiskajās spēlēs piedalījās sešu Igaunijas Tartu apriņķa skolu komandas


Atklāšanas ceremonijā


Olimpiskās spēles atklāj Tartu apriņķa vadītājs Aivars Soops


Katram sportistam tika izsniegta dalībnieka karte


Ar spēļu programmu iepazīstas treneri Aldis Pinka un Aivars Auseklis


Laukumā ienes Igaunijas Olimpiskās akadēmijas karogu


Spēļu karogi


Blakus iedegtajai olimpiskajai ugunij sportistu un tiesnešu pārstāvji nodeva olimpisko zvērestu


Modris Golubovs ieraksta savu vārdu sacensību protokolā


Pirmā disciplīna vecākajai grupai – pildbumbas mešana tālumā. Met Emīls Elsiņš


Meitenes novērtē, cik tālu bumba lido


Vidējās grupas zēni sacentās zābaka mešanā


Vissmagākais sporta veids – svaru bumbas celšana. Ceļ Mārtiņš Elsiņš


Alojas spēcīgākie puiši – Sandris Možvillo, Emīls Elsiņš, Artis Kagainis


Pusdienas laikā visi spēļu dalībnieki un viesi baudīja olimpisko zupu


Garšoja lieliski!


Alojas sportistu godalgas par dalību spēlēs un trešo vietu pretstafetes skrējienā


Uzvarētāja diploms un medaļa zābaka mešanāAlojas sportistu komanda ar godalgām:

Edgars Bitmanis - 1.vieta tāllēkšanā, 2.vieta zābaka mešanā;
Mārtiņš Elsiņš - 2.vieta zābaka mešanā;
Megija Matvijuka - 3.vieta lekšanā ar aukliņu;
Sandris Možvillo -3.vieta zābaka mešanā;
Komandai - 3.vieta pretstafetes skrējienā

MALAČI!!!!


Kamēr sportisti sacentās Olimpiskajās spēlēs, pārējā Alojas delegācija iepazinās ar Korvekilas pašvaldību.


Korvekila ir viena no Tartu apriņķa pašvaldībām. Tā atrodas 6 km no Tartu pilsētas.
Pašvaldībā dzīvo 4,5 tūkstoši iedzīvotāji un tā 90-to gadu sākumā izveidota, apvienojot trīs kolhozu teritorijas. Pašvaldības centrā dzīvo 450 iedzīvotāji.


Iepazīšanos ar pašvaldību sākām pie pamatskolas, kas renovēta par Pasaules Bankas līdzekļiem


Korvekilas vecā skolas ēka


Skolas dārzs tiek perfekti uzturēts


Top pašvaldības bērnudārzs ar peldbaseinu, lai radītu labvēlīgus apstākļus ģimenēm un piesaistītu jaunus iedzīvotājus.


Pašvaldība sporta halle, kas savulaik celta kā tītaru olu noliktava, lai iegūtu finanšu investīcijas


Pašvaldības pārvaldes ēka, kas iekārtota bijušajā kolhoza kantora ēkā


Deputātu sēžu zāle iekārtota ēkas bēniņu stāvā


Ēkā atrodas pašvaldības pārvalde, pasts, mūzikas skola un centrālā bibliotēka


Bibliotēkas telpas


Apmeklējām arī Korvekilas daiļdārzus...


Alojas delegācija sarunā ar Korvekilas skolas direktoru


Tartu apriņķa vadītājs Aivars Soops iepazīstas ar apriņķa bibliotekāru delegācijas vizītes Alojā atspoguļojumu laikrakstā „Auseklis” un aicināja alojiešus veidot kopīgus projektus Eiropas Savienības INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes Latvijas –Igaunijas pārrobežu programmā. Viena no aktivitātēm varētu būt Alojas un Korvekilas skolu sporta laukumu uzlabošana.


Laikraksta „Auseklis” žurnāliste Gunita Ozoliņa intervē Tartu dzīvojošo latvieti Aiju Landori, kam esam pateicīgi par Indriķa Zīles kapa kopšanu


Kopš mūsu pēdējās ciemošanās Tartu ieguvusi jaunus akcentus – sienas gleznojums, veltīts Universitātes jubilejai


Tartu Universitāte, kurā augstāko izglītību ieguvuši daudzi latvieši

Šovasar no 6.-9. augustam Taru viesosies arī Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”, lai piedalītos Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētkos.Reportāžu sagatavoja I.Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________