ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Biedrība "Liepale"

17.04.2008.

Nodibināta jauna NVO - biedrība Alojas radošais klubs "Liepale"

Alojā, 2008.gada 17.aprīlī nodibināta jauna nevalstiska organizācija -biedrība Alojas radošais klubs "Liepale".

Biedrības mērķis - celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstīt un stiprināt sabiedrisko aktiviatīti. Biedrības dibinātājas ir 15 radošas, iniciatīvu bagātas alojietes. Biedrības valdē ievēlēja Gunu Krūmiņu - valdes priekšsēdētāja, Inesi Mētriņu un Agnesi Grāvīti.


Astra Minalto un Maija Šembele iepazītas ar biedrības statūtiem


Biedrības karoga pirmās lapas


Biedrības valde Inese Mētriņa, Agnese Grāvīte, Guna Krūmiņa


 

Reportāžu sagatavoja Inese Lāčauniece
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________